Kotisivu / Artikkelit / Intohimona kestävä kehitys
01.01.2024

Intohimona kestävä kehitys

Olemme Lindströmillä toteuttaneet – ja edistäneet – kestäviä toimintatapoja jo vuosikymmeniä, ja huolella kehitetty strategiamme vie tätä positiivista kehitystä eteenpäin. Kuten Senior Vice President for Ecosystems Anna-Kaisa Huttunen muistuttaa: ”Meillä on 170-vuotinen historia, josta voimme kaikki olla ylpeitä, ja jonka aikana olemme aina pyrkineet nostamaan vastuullisuuden rimaa ylemmäs. Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana: intohimomme ja sitoutumisemme kestävien päätösten tekemiseen joka päivä. Se on tavoite, joka on tiiviisti kudottu liiketoimintamme DNA:han.”

Olemme jo pitkään kantaneet yrityksenä huomattavaa yhteiskunnallista vastuuta ympäristöstä ja työntekijöistämme ja tukeneet myös asiakkaitamme heidän vastuullisuuspyrkimyksissään tarjoamalla heille kestäviä tuotteita ja palveluita. Olemme nyt sitoutuneet entistäkin vahvemmin siihen, että vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. Esimerkiksi tavoitteenamme on kierrättää 100 % tuotteistamme. Olemme lisäksi sitoutuneet noudattamaan samoja vastuullisuusperiaatteita kaikkialla, missä toimimme. Tavoitteenamme on olla alamme vastuullisin yritys.

Tavoitteena 100 % kierrätystä

Vaikka Huttunen on aivan perustellusti ylpeä Lindströmin hyvistä vastuullisuustuloksista ja maineesta, hän on vielä innostuneempi yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista.

”Meillä on valtavan hyvät mahdollisuudet kasvattaa vastuullisuuteen perustuvaa tarjontaamme. Olemme muun muassa äskettäin asettaneet tulevien viiden vuoden tavoitteeksi, että kierrätämme tuotteistamme 100 %. Koska vuokraamme tekstiilipohjaisia tuotteitamme sen sijaan että myisimme niitä, pystymme hyvin olemaan edelläkävijöitä matkalla kohti 100-prosenttista kierrätystä.”

Liiketoimintamallimme edustaa kiertotaloutta puhtaimmillaan. Se tarjoaa todellisen vaihtoehdon kertakäyttötuotteille, tekstiilien omistamiselle ja niiden pesemiselle kotona. McArthur-säätiön raportin mukaan nopein tapa edistää kiertotaloutta on pidentää tekstiilien elinkaarta käyttämällä niitä mahdollisimman pitkään. Me teemme juuri niin: suunnittelemme tuotteitamme erityisiin tarkoituksiin ja kestämään mahdollisimman pitkään, teemme helposti korjattavia ja huollettavia vaatteita ja valmistamme uusia kappaleita vain tarvittaessa. Liiketoimintamallimme ansiosta vaatteet pysyvät hyväkuntoisina ja kiertävät mahdollisimman pitkään, ja kun ne ovat tehtävänsä tehneet, keksimme uusia tapoja kierrättää ne uusiksi tuotteiksi. Tämä auttaa lopulta mullistamaan nykyisen tekstiiliteollisuuden.

Monet markkinat – sama maailma

Noudatamme kaikkialla maailmassa samoja ympäristöperiaatteita. Tavoitteenamme on vähentää veden, energian ja pesuaineiden kulutusta kaikissa maissa sekä luoda yhtenäiset työntekijöiden terveys ja turvallisuuskäytännöt. Pyrimme tarjoamaan työpaikkoja, jotka ovat turvallisia ja joissa ihmiset haluavat työskennellä, joten kiinnitämme erityistä huomiota työntekijöidemme työoloihin. Tämä koskee myös toimittajiemme työskentelystandardeja. Valvomme muun muassa seuraavia asioita ja puutumme niihin: lapsityövoiman käyttö, alhaiset palkat, liian pitkät työajat ja mahdollisesti myrkylliset työskentelyolosuhteet.

Biopohjaisuutta Huttunen haluaa korostaa myös toista tekstiiliteollisuuden kannalta merkittävää vihreää näkökulmaa eli biopohjaisten kankaiden kehittyvää teknologiaa. ”Nämä uuden sukupolven tekstiilit on suunniteltu alusta alkaen paljon tehokkaammin kierrätettäviksi kuin nykyiset sekoitekankaat. Olen henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut siitä, että nämä tulevaisuuden biopohjaiset kankaat korvaavat nykyisin tuotteissamme käyttämämme tekstiilit, vaikka se vie vielä joitakin vuosia.”

Lindström on ollut olemassa lähes kaksi vuosisataa. Tämä voi auttaa tuomaan perspektiiviä siihen, miksi meillä on niin selkeä suunnitelma kestävästä tulevaisuudesta. Kuten Huttunen toteaa: ”Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötämme siten, että se tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen – seuraavat kaksisataa vuotta ja sen jälkeenkin.”

Lue lisää vastuullisuudestamme

Avatar