Home / Article / Pravidla pro bezpečnost práce a pracovní oděvy
13.12.2022

Pravidla pro bezpečnost práce a pracovní oděvy

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit bezpečnost práce svých zaměstnanců. Téma bezpečnosti je velmi obsáhlé a každý obor má svá specifická pravidla. Vždy se vyplatí se na ně zaměřit a věnovat čas jejich prostudování. Nedodržování zákonných požadavků na bezpečnost práce může vést k pokutám nebo v horším případě pracovním úrazům.

Školení bezpečnosti práce zajímavě

Zaměstnavatel je povinen vždy při nástupu nového pracovníka zajistit hned první den školení o bezpečnosti práce. Školení je povinné i při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce, při změně technologie nebo pracovního postupu. Pokud má být školení pro zaměstnance přínosné a mít smysl, musí školitel vysvětlit, proč jsou zvoleny dané postupy, jaká jsou nebezpečí na pracovišti, zkrátka dát do souladu praktické věci s legislativou.

Strohý výčet nějakých čísel a znění zákonů, nařízení vlády, paragrafů a jejich odstavců nestačí. Pracovník potřebuje vědět, jak vypadá použití pravidel v praxi, nepotřebuje znát číslo zákona, ale přesný postup, jak to má udělat. Lektor musí umět zařadit vše do konkrétní situace, do pracovního prostředí školených zaměstnanců. Využít školení k oboustrannému dialogu a diskuzi je mnohem lepší, než motónně odprezentovat přednášku, nechat si podepsat prezenční listinu a mít hotovo.

Novinkou roku 2020 v oblasti školení o bezpečnosti práce je také téma koronavirové pandemie, např. on-line kurz Hygiena na pracovišti v období nemoci COVID-19. Zaměstnanci v něm získají aktuální informace, které využijí i v osobním životě – jaké jsou příznaky, jaká je doba přežití koronavirů na různých površích, jaká jsou pravidla hygieny na pracovišti, jak pečovat o pracovní oděv atd.

Pracovní oděvy – součást bezpečnosti a hygieny

Pracovní oděvy jsou tak důležitou součástí bezpečnostních i hygienických pravidel ve většině provozů. Pro praktické fungování firmy existuje několik obecných pravidel, která se vztahují k bezpečnosti práce a pracovním oděvům.

Některé obory mají navíc ještě specifické požadavky. Obecně platí, že podle nařízení vlády č.495/2001 a zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům tzv. osobní ochranné pracovní prostředky.

Do toho spadají pracovní oděvy, obuv, a různá výstroj specialistů. O pracovní oděv se tedy nikdy nemá starat sám zaměstnanec, ale vždy jej pro něj pořizuje zaměstnavatel. Nesmí za něj také chtít úplatu, osobní pracovní prostředky musí poskytnout zaměstnanci bezplatně. Je také povinen přizpůsobit toto oblečení potřebám zaměstnance a jeho velikosti.

Zaměstnavatel musí také zajistit místo pro ukládání pracovního oděvu. Pokud při práci nevzniká žádné znečištění pracovního oděvu ani kůže zaměstnance, je možné ukládat jej společně s civilním oblečením.

Pokud se oděv nebo kůže znečistí, je třeba mít pro zaměstnance zdvojené skříňky, kde se pracovní a civilní oděv ukládají samostatně. Pokud by bylo znečištění zároveň nebezpečné, například v chemickém průmyslu, je třeba zřídit i oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv.

Každopádně v každém provozu, kde se zaměstnanci převlékají po příchodu z civilního do pracovního oděvu, je nutné zřídit šatnu a šatny musí být odděleny pro muže a pro ženy.

V mnoha provozech se také můžete setkat s prací v zimě. Tam pak platí pravidlo, že pokud klesne na pracovišti teplota pod 10 °C, zaměstnanec musí být vybaven pracovním oděvem, který mu pomůže udržet si dostatečnou teplotu těla. Když teplota klesne pod 4 °C, musí dostat navíc rukavice a vhodnou obuv.

Potravinářský průmysl a gastronomie

Pracujete-li v oblasti výroby potravin, nebo je už zpracováváte a pracujete v gastronomii, musíte hledět na několik pravidel. V tomto oboru nejde vždy jen o bezpečnost, důležitou roli zde hraje i hygiena.

  • Pro zaměstnance je nutné zajistit pracovní oděv, pracovní obuv a nezapomeňte na pokrývku hlavy. Ta je důležitá pro zajištění vlasů.  
  • V pracovním oděvu zaměstnanci nesmí opouštět pracoviště. A oděv z venku je třeba ukládat na vyznačené místo.  
  • Na pracovišti je nutné vyloučit jakékoli nehygienické chování jako je úprava vlasů nebo nehtů. Zaměstnanci si musí také pravidelně mýt ruce, zvláště pokud skončili s nějakou velmi špinavou prací jakou je například úklid.
  • Na rukou nesmí nikdo v práci nosit ozdoby nebo nalakované nehty.
  • Všechny prostory musí být označeny a vyhrazeny pro určitou práci. Zařízení pracoviště musí být takové, aby bylo snadné jej umýt.

Strojírenství

Práce se stroji a těžká práce jako například v automobilovém průmyslu vyžaduje také dodržování norem. A pravidla jsou stejně různorodá jako je obor sám.

  • Při svařování musí být zaměstnanec vybaven kvalitním nehořlavým oděvem. Pracovní oděv musí být certifikovaný a určený přímo pro svářeče.
  • V provozech, kde je nebezpečí zranění při pohybu na pracovišti, jsou nutné oděvy s vysokou viditelností. Jde například o reflexní prvky pro pracovníky na komunikacích.
  • Speciální oděv si žádá práce s plamenem nebo ve vysokých teplotách.
  • Práce v dešti nebo vlhku musí být prováděna ve speciálním nepromokavém oděvu.
  • Pro práce ve strojírenských oborech je nutné pořizovat pracovní oděv, který je certifikován jako oděv poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím. Je tedy odolný proti bodnutí, pořezání apod.

Komplexním řešením je pronájem pracovních oděvů

Pravidel pro bezpečnost práce a zajištění pracoviště je mnoho. Upravuje je zákoník práce a různé samostatné vyhlášky. Velká část pravidel se řídí podle řady Evropských norem, ke kterým je složitější přístup, často si je prostě musíte zakoupit ve formě tlusté knihy.

Někdy ale zaměstnavatelé odmítnou trávit hodiny pročítáním zákonů, vyhlášek a nařízení a obrátí se na naši službu – pronájem pracovních oděvů. Zařaďte se mezi naše spokojené zákazníky a získejte také plný servis v jedné z dílčích oblastí bezpečnosti práce. My v Lindström známe všechny potřebné nařízení, zákony i vyhlášky za vás.

Při pronájmu zajistíme pracovní oděvy dle vašeho přání, případně je upravíme podle vašich potřeb, poté vám je dovezeme na pracoviště a pravidelně se staráme o to, aby ve skříňkách zaměstnanců bylo vždy čisté oblečení. Použité oděvy pak pereme a opravujeme. Můžete se spolehnout, že od knoflíku po nohavici budou pracovní oděvy čisté a budou splňovat všechny důležité normy.

Projděte si všechna nařízení ohledně pracovních oděvů. Ve spolupráci s námi vznikl rozsáhlý článek na webu BezpečnostPráce.info. Zabýváme se v něm pravidly, nařízeními a předpisy týkající se OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).

Do menších provozů využijte také další prostředky pro zajištění bezpečnosti práce a ochranu zdraví zaměstnanců. Kromě pracovních oděvů dbejte i na bezpečnostní zábrany, bezpečnostní profily a zdravotnické potřeby.

Pronájem roušek

V posledních měsících se povinnou výbavou stalo navíc nošení ochranných roušek na pracovišti (podle aktuálních nařízení a doporučení hygieniků pro různá zařízení a lokality).

Také o roušky se může naše firma Lindström postarat podle přísných hygienických pravidel. Pronajměte si pratelné ochranné roušky v potřebném množství a nebudete se muset starat o jejich bezpečnou výměnu a praní. Na roušky se využívá speciální proces praní na vyšší teplotu s použitím dezinfekčních prostředků na ničení nebezpečných mikrobů. Použité roušky se odkládají do zvláštních oddělených sběrných pytlů, ve kterých se i převážejí a perou. Při praní se tyto pytle rozpustí, takže se s rouškami nemusí zbytečně manipulovat.

Jak funguje pronájem ochranných roušek?
Jak funguje pronájem ochranných roušek?
Avatar
Lindström Group