Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit bezpečnost práce svých zaměstnanců. Téma bezpečnosti je velmi obsáhlé a každý obor má svá specifická pravidla. Vždy se vyplatí se na ně zaměřit a věnovat čas jejich prostudování. Nedodržování zákonných požadavků na bezpečnosti práce může vést k pokutám nebo v horším případě pracovním úrazům. Pracovní oděvy jsou tak důležitou součástí bezpečnostních i hygienických pravidel ve většině provozů.

Pro praktické fungování firmy existuje několik obecných pravidel, která se vztahují k bezpečnosti práce a pracovním oděvům. Některé obory mají navíc ještě specifické požadavky. Obecně platí, že podle nařízení vlády č.495/2001 a zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům tzv. osobní ochranné pracovní prostředky. Do toho spadají pracovní oděvy, obuv, a různá výstroj specialistů. O pracovní oděv se tedy nikdy nemá starat sám zaměstnanec, ale vždy jej pro něj pořizuje zaměstnavatel. Nesmí za něj také chtít úplatu, osobní pracovní prostředky musí poskytnout zaměstnanci bezplatně. Je také povinen přizpůsobit toho oblečení potřebám zaměstnance a  jeho velikosti.

Zaměstnavatel musí také zajistit místo pro ukládání pracovního oděvu. Pokud při práci nevzniká žádné znečištění pracovního oděvu ani kůže zaměstnance, je možné ukládat jej společně s civilním oblečením. Pokud se oděv nebo kůže znečistí, je třeba mít pro zaměstnance zdvojené skříňky, kde se pracovní a civilní oděv ukládají samostatně. Pokud by bylo znečištění zároveň nebezpečné, například v chemickém průmyslu, je třeba zřídit i oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv. Každopádně v každém provozu, kde se zaměstnanci převlékají po příchodu z civilního do pracovního oděvu, je nutné zřídit šatnu a šatny musí být odděleny pro muže a pro ženy.

V mnoha provozech se také můžete setkat s prací v zimě. Tam poté platí pravidlo, že pokud klesne na pracovišti teplota pod 10 °C, zaměstnanec musí být vybaven pracovním oděvem, který mu pomůže udržet si dostatečnou teplotu těla. Když teplota klesne pod 4 °C, musí dostat navíc rukavice a obuv.

Potravinářský průmysl a gastronomie

Pracujete-li v oblasti výroby potravin, nebo je už zpracováváte a pracujete v gastronomii, musíte hledět na několik pravidel. V tomto oboru nejde vždy jen o bezpečnost, důležitou roli zde hraje i hygiena.

  • Pro zaměstnance je nutné zajistit pracovní oděv, pracovní obuv a nezapomeňte na pokrývku hlavy. Ta je důležitá pro zajištění vlasů.  
  • V pracovním oděvu zaměstnanci nesmí opouštět pracoviště. A oděv z venku je třeba ukládat na vyznačené místo.  
  • Na pracovišti je nutné vyloučit jakékoli nehygienické chování jako je úprava vlasů nebo nehtů. Zaměstnanci si musí také pravidelně mýt ruce, zvláště pokud skončili s nějakou velmi špinavou prací jakou je například úklid.
  • Na rukou nesmí nikdo v práci nosit ozdoby nebo nalakované nehty.
  • Všechny prostory musí být označeny a vyhrazeny pro určitou práci. Zařízení pracoviště musí být takové, aby bylo snadné jej umýt.

Strojírenství

Práce se stroji a těžká práce jako například v automobilovém průmyslu vyžaduje také dodržování norem. A pravidla jsou stejně různorodá jako je obor sám.

  • Při svařování musí být zaměstnanec vybaven kvalitním nehořlavým oděvem. Pracovní oděv musí být certifikovaný a určený přímo pro svářeče.
  • V provozech, kde je nebezpečí zranění při pohybu na pracovišti, jsou nutné oděvy s vysokou viditelností. Jde například o reflexní prvky pro pracovníky na komunikacích.
  • Speciální oděv si žádá práce s plamenem nebo ve vysokých teplotách.
  • Práce v dešti nebo vlhku musí být prováděna ve speciálním nepromokavém oděvu.
  • Pro práce ve strojírenských oborech je nutné pořizovat pracovní oděv, který je certifikován jako oděv poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím. Je tedy odolný proti bodnutí, pořezání apod.

Komplexním řešením je pronájem pracovních oděvů

Pravidel pro bezpečnost práce a zajištění pracoviště je mnoho. Upravuje je zákoník práce a různé samostatné vyhlášky. Velká část pravidel se řídí podle řady Evropských norem, ke kterým je složitější přístup, často si je prostě musíte zakoupit ve formě tlusté knihy. Někdy ale zaměstnavatelé odmítnou trávit hodiny pročítáním zákonů, vyhlášek a nařízení a obrátí se na naši novou službu – pronájem pracovních oděvů. Zařaďte se mezi naše spokojené zákazníky a získejte také plný servis v jedné z dílčích oblastí bezpečnosti práce. My v Lindström známe všechny potřebné nařízení, zákony i vyhlášky za vás.

Při pronájmu zajistíme pracovní oděvy dle vašeho přání, případně je upravíme podle vašich potřeb, poté vám je dovezeme na pracoviště a pravidelně se staráme o to, aby ve skříňkách zaměstnanců bylo vždy čisté oblečení. Použité oděvy pak pereme a opravujeme. Můžete se prostě spolehnout, že od knoflíku po nohavici budou pracovní oděvy čisté a budou splňovat všechny důležité normy.

Projděte si všechna nařízení ohledně pracovních oděvů. Ve spolupráci s námi vznikl rozsáhlý článek na webu BezpečnostPráce.info. Zabýváme se v něm pravidly, nařízeními a předpisy týkající se OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).

Do menších provozů využijte také další prostředky pro zajištění bezpečnosti práce a ochranu zdraví zaměstnanců. Kromě pracovních oděvů dbejte i na bezpečnostní zábrany, bezpečnostní profily a zdravotnické potřeby.