Комплексна услуга с маски за лице за многократна употреба

Устойчиво решение за борба с епидемиите от вируси, като същевременно се защитават и продуктите.

Човек докосва лицето си около 23 пъти на час — без да забележи.
Използването на маска може да намали склонността на хората да докосват лицата си, които са основен източник на инфекция без подходяща хигиена на ръцете.

Текстилната маска ще помогне на хората да се предпазят при докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията, като по този начин маската играе ролята на бариера за капчиците слюнка от устата или секрет от носа при кихане и кашляне. Използването на маска за лице може до голяма степен да предотврати разпространението на вируси и други микроби в околността.

маски за лице

Важността на личната хигиена придобива все по-голямо значение. Тъй като до момента няма лечение за новооткрития коронавирус, единственият начин да се предотврати или забави разпространението му, е на първо място да се предпазят хората от заразяване. Това може да се случи основно чрез подкрепа в усилията им да повишат хигиената си, да мият ръцете си по-често и да им се окаже помощ да бъдат по-внимателни, когато са сред други хора. Положителен ефект, който произтече от избухването на пандемията с COVID-19 е, че тази ситуация разкри много от нашите слабости. Значително се повиши изискването за хигиена като основна стъпка за борба с епидемиите от вируси. Въз основа на това трябва да преразгледаме производствените си процеси и да се опитаме да намерим по-добри решения за бъдещето.

Нашата комплексна услуга с маски за лице за многократна употреба е добра и ефективна стъпка в тази посока.

Необходимостта от повишаване нивата на хигиена ще бъде един от най-важните приоритети.

Специален процес на пране в Линдстрьом

Специален процес на пране с дезинфекция

За нуждите на услугата ни с маски за лице за многократна употреба разработихме специален процес на пране, предназначен за пране на заразено работно облекло.

Процесът на пране е базиран на комбинация от:

  • специализирани работни процедури за обработка
  • процес на пране с термична и химична дезинфекция

Химическата дезинфекция е въз основа на дозиране с водороден пероксид по време на перилния процес.

Водородният пероксид е познат като безопасен за околната среда антимикробен агент според Американската агенция за контрол на храните и лекарствата.

Ефективността на водородния пероксид като дезинфектант се основава на образуването на силно реактивен хидроксилен радикал (- OH), който е силен окислител. Хидроксилните радикали разрушават протеини, липиди, нуклеинови киселини, действат върху мембраната на микроорганизмите и увреждат ензимите на дихателната верига.

Микробиологично чисти текстилни изделия

Хигиенни маски за лице за многократна употреба

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба е насочена към компании със служители, работещи в индустрии като хранително-вкусовата, фармацията или търговията на дребно.

Маската за многократна употреба не бива да се възприема като медицинско изделие или като лично предпазно средство, тъй като няма доказани защитни функции.

Ето как работи нашата услуга

Закупуване на маски

Закупуване на маски

Професионално пране с термо-химична дезинфекция

Професионално пране с термо-химична дезинфекция

 

доставка

Доставка

 

Налични продукти

АРИЕЛ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ПЕПИТ
АМАЛ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ТЪМНОСИН
ЕЙВЪРИ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ЧЕРЕН

Въпроси и отговори свързани с продукта

При услугата с маски за лице за многократна употреба няма нужда от управление на инвентара или проблем с недостиг на маските за еднократна употреба, както и проблем със замърсяването на околната среда, когато се изхвърлят отпадъците. Маските за лице за многократна употреба гарантират максимална хигиена с професионално управлявани продукти и услуги. 

Нашите маски нямат доказана защитна функция. Предвидени са с цел превенция, като се намалява докосването на лицето и разпространението на капчици при дишане, говорене, кашляне или кихане. Маските ни не са сертифицирани като медицинско средство според Регламент (ЕС) 2017/745 (БДС EN 14683:2019 за хирургически маски) нито като лично предпазно средство, според Регламент (ЕС) 2016/425 (БДС EN149:2001+A1:2009 за филтриращи маски за защита от частици). Тези маски не са пригодени за употреба от здравните работници. В настоящата криза не можем да си позволим да излагаме на риск нашите здравни работници, като им създаваме фалшиво чувство на защита, когато носят маска с недоказани защитни функции. 

Продуктът не е сертифициран като лично предпазно средство или медицинско изделие и не осигурява пълна защита срещу заразяване с вируси. За тази цел е необходима респираторна маска FFP2/FFP3/N95. Въпреки това, маската е неизменна част от предпазните мерки, заедно с физическото дистанциране и редовното миене на ръце. Тя предпазва от директни докосвания в областта на лицето и може да действа като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици както на носещия, така и на другите около него.

Предназначени са за хора, които прекарват дълго време на закрито, например на работното си място и имат нужда от физическа бариера за намаляване на риска от докосване на лицето и разпространяване на респираторни капчици, но не са предназначени за пълна защита срещу патогени. Тези продукти са текстилни изделия за покриване на устата, носа и брадичката. Не са медицински средства нито лични предпазни средс

Уверете се, че ръцете Ви са дезинфекцирани преди да поставите маската, както и като я сваляте. Когато слагате маската за лице или я сваляте, направете го, като хванете само еластичните ленти и избягвате тъканта. Ако докоснете тъканта, рискувате да разпространите замърсяването с ръцете си. Моля, следвайте инструкциите на потребителя, за да се гарантира безопасността при носене на маската за лице за многократна употреба. 

Когато маската се ползва правилно, може да помогне на хората да се предпазят от докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията без подходяща хигиена на ръцете. Маската за лице напомня на ползвателите да не докосват устата или носа си, където в противен случай биха могли да прехвърлят вируси и бактерии, след като са докоснали замърсена повърхност. В този смисъл маската за лице може да действа и като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици, намалявайки риска от инфекция сред другите работници и в общността.
Важно е да отбележим, че маските за лице за многократна употреба не са медицински средства нито лични предпазни средства.

 

Не, не са предназначени да им бъдат добавяни филтри.

 

Маските за лице за многократна употреба са изработени от тъкани, пригодени за пране, с различни свойства като полиестер или смес от памук и полиестер. За повече информация се свържете с нас.

 

Този продукт не е сертифициран според никакви стандарти! Не е медицинско средство нито лично предпазно средство.

Целта ни беше да дадем възможност за избор на тъкан, дизайн, цвят и наличност. В зависимост от нуждите си, клиентите могат да изберат модела и броя на слоевете на маската.

 

Ариел е маска за многократна употреба с еднослойна тъкан, 65% полиестер / 35% памук, с подобни на медицинските маски плисета.

Амал е маска за многократна употреба с плисета тип кутия и еластични ленти за глава. Направена е от лека полиестерна тъкан с гъсти нишки.

Ейвъри е чашковидна маска за многократна употреба. Моделът е двуслоен с еластични ленти за глава. Вътрешният слой е със 100% полиестерна мрежа, пренасяща влагата, а външният слой – от смесена тъкан тенсел, която абсорбира влагата и е по-неблагоприятна за бактериален растеж.

 

Чувството за удобство и предпочитание за кройка са строго индивидуални за всеки потребител. Затова предлагаме различни модели и тъкани на нашите клиенти. Условията на работа също могат да повлияят върху избора между еднослойна или двуслойна маска за лице за многократна употреба. Функцията на всички предлагани от нас маски за лице е сходна: покриват носа и устата, като така помагат на носещия ги да намали докосването на лицето и разпространението на респираторни капчици. Не са медицинско средство нито лично предпазно средство. Степента на ефективност може да се различава в зависимост от тъканта и броя слоеве на маската. Повечето слоеве на маската прави маската по-малко комфортна и проветрива.

Никоя маска за лице за многократна употреба не е сертифицирана според никакви стандарти. Не са предназначени и произведени за употреба като медицинско средство нито като лично предпазно средство. Функцията им е да покриват носа и устата, като така помагат на носещия ги да намали докосването на лицето и разпространението на респираторни капчици.

 

Въпроси и отговори свързани с услугата

В случая на комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба следваме специализиран процес, предназначен за пране на замърсено работно облекло, който включва комбинация от специална процедура за обработване, както и термо-химична дезинфекция, която унищожава микробите като предоставя хигиенични и устойчиви продукти. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Процесът ни на пране с термо-химична дезинфекция е базиран на научни изследвания. Въпреки че ефикасността на прането ни е доказано от външни органи, Линдстрьом реши да повтори това утвърждаване. Подобно проучване се проведе и в партньорство с института Хохенхайм в Германия.

 

Kонцепцията на услугата с маски за лице за многократна употреба става все по-популярна и причината за това e:

  • хирургическите маски и личните предпазни средства са в ограничени количества, вследствие на което СЗО и държавните органи препоръчват използването им само от медицински персонал;
  • не всички еднократни маски са толкова ефективни колкото тези, тип N95 (които също са ограничено количество и с по-висока цена);
  • с маските за многократна употреба няма нужда от управление на инвентара, проблеми с недостиг на маските за еднократна употреба или затруднение, свързано с правилното оползотворяване на отпадъците;
  • изхвърлянето на маските за еднократна употреба крие голям риск, ако не се извършва правилно по изискванията на СЗО и центровете за контрол и превенция на заболяванията. Нашата услугата с маски за лице за многократна употреба елиминира този риск, тъй като окончателното изхвърляне на маската след жизнения ѝ цикъл се включва в услугата и се извършва от нас според всички изисквания;
  • нашите маски осигуряват максимална хигиена и се перат чрез процес с термо-химична дезинфекция. 

 

Прането в домашни условия на маските за лице за многократна употреба не е възможно, тъй като се увеличава риска от разпространение на заразата вкъщи. Потребителят трябва да е запознат с риска от прането вкъщи, както и с правилното носене на маската.

 

Правилната честота на смяна на маските може да зависи от конкретната работна среда и честотата на прекъсване на производството, състоянието на служителя и резултатите от вътрешния анализ на риска на други компании. Моля, консултирайте се с Вашия отговорник по здраве и безопасност или ръководител, за да получите инструкции колко често и кога да сменяте маската за лице. От хигиенна гледна точка се препоръчва да сменяте маската на определени интервали, според фирмената политика или когато тя се навлажни, тъй като влагата увеличава риска от замърсяване. Ако еластичната лента се скъса, маската ще се разхлаби, след което има голяма вероятност да падне върху работната зона или пода, затова превантивно я заменете с чиста такава, която да използвате.

 

По време на обслужващия процес на маските за лице за многократна употреба, Линдстрьом осигурява хигиенична обработка чрез прилагане на специални процеси за пране, съчетаващи специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция по време на прането, които унищожават микробите. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Процесите са проверени и одобрени и от външни лаборатории. Линдстрьом не носи отговорност за хигиеничното качество на маската за лице, ако маската се пере регулярно от клиента.

Чистите маски за лице винаги се доставят в зелени текстилни торби от Линдстрьом и се предоставят в предварително договорената зона. След употреба маските се изхвърлят в определения жълт чувал за пране, поставен в държач в съгласуваната зона, препоръчана от висшестоящ служител или отговорник по здраве и безопасност. Представителят по доставки редовно събира торбите с изхвърлените маски за пране и транспортира до пералните на Линдстрьом.

Уверете се, че не съхранявате употребявани маски в джоба или в шкафчето си за дрехи, следвайте инструкциите, предоставени от Вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. Внимателно прочетете и се запознайте с инструкциите на потребителя за хигиенично боравене и използване на маски за лице за многократна употреба. 

 

В такива случаи незабавно спрете да използвате текстилната маска за лице и поискайте допълнителни инструкции или алтернативно решение за маска от Вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. 

За да намалим до минимум риска от остатъци на перилни препарати върху маските за лице за многократна употреба, използваме програма за пране с две изплаквания. С регулярен контрол на процесите, ние проследяваме възможните остатъци от избелващи химикали при последното изплакване.

Моля, свържете се с наш търговски представител или с обслужване на клиенти, за да направите поръчка. Можете също да изпратите Вашето запитване през уебсайта на Линдстрьом като попълните формата за контакт и ние веднага ще се свържем с Вас.

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба има за цел да снабди компании с текстилно средство за физическа бариера срещу докосване на лицето и разпространяване на респираторни капчици. Насочена е към служители в индустрии, като например в хранително-вкусова, фармацевтична, търговия на дребно и др. Тъй като няма доказани защитни функции, маската за многократна употреба не е предназначена като медицинско изделие или лично предпазно средство и не е подходяща за работещи в медицинската индустрия или други, където трябва да бъдат носени лични предпазни средства.

Услугата ще бъде достъпна във всички страни с операции на Линдстрьом. 

Времето за доставка зависи от избрания продукт и количество. Моля, консултирайте се с наш търговски представител или се свържете с обслужване на клиенти. 

За първоначална поръчка няма минимално количество. За следващите поръчки минималното количество е указано в договора. На едро са 500 бр. маски, за предварително опаковани са 480 бр. в Европа и 490 бр. в Азия.

След подписването на договора, Линдстрьом закупува многократните маски за лице в точното количество за съответното подразделение на компанията. Всички наши маски за лице за многократна употреба се перат преди първата доставка до клиента. Всеки клиент получава специфична за клиента партида маски, доставени от представител на доставки на Линдстрьом. Доставката се извършва в предварително уговорена зона в помещенията на клиента. Линдстрьом също така осигурява необходимото количество оборудване за обработка и сортиране. Използваните маски се взимат редовно от помещенията на клиентите и се транспортират до нашата пералня за пране и дезинфекция. След пакетиране, чистите маски се доставят обратно на клиента в предварително уговорената определена чиста зона за тях. Линдстрьом предоставя и инструкции за употреба.

Всички сервизни центрове на Линдстрьом са сертифицирани и следват стандарта на Европейски съюз EN-14065, който покрива напълно изискванията за ниво на хигиена, по време на целия процес на обслужване. Стандарт EN-14065 се прилага за текстилни изделия, използвани във фармацевтичната, медицинската, хранително-вкусовата и козметичната индустрия, както и в здравеопазването. Системата за управление на Линдстрьом също така отговаря на стандартите за качество ISO 9001 и ISO 14001. Съответните сертификати могат да бъдат свалени от тук.  

Ние следваме специално разработен протокол за пране, съчетаващ специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция, която унищожава микробите. Това осигурява хигиенични и устойчиви продукти.

Нашият вътрешен контрол на качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на pH и количеството на използваните дезинфектанти. Процесът ни на пране е тестван и одобрен и от външни лаборатории.

Нашата услуга е устойчиво решение, което ще спомогне:

  • за ограничаване разпространението на вируси във Вашата компания

  • за същевременна защита на произвежданите от Вас продукти

  • да не се генерират допълнителни замърсени отпадъци

Моля, изпратете ни запитване през формата за контакт, обадете се на телефон 02 841 11 10 или ни пишете на имейл infobg@lindstromgroup.com

Свържете се с нас за повече информация и бъдете здрави!