Комплексна услуга с маски за лице за многократна употреба

Устойчиво решение за борба с епидемиите от вируси, като същевременно се защитават и продуктите.

Човек докосва лицето си около 23 пъти на час — без да забележи.
Използването на маска може да намали склонността на хората да докосват лицата си, които са основен източник на инфекция без подходяща хигиена на ръцете.

Текстилната маска ще помогне на хората да се предпазят при докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията, като по този начин маската играе ролята на бариера за капчиците слюнка от устата или секрет от носа при кихане и кашляне. Използването на маска за лице може до голяма степен да предотврати разпространението на вируси и други микроби в околността.

маски за лице

Важността на личната хигиена придобива все по-голямо значение. Тъй като до момента няма лечение за новооткрития коронавирус, единственият начин да се предотврати или забави разпространението му, е на първо място да се предпазят хората от заразяване. Това може да се случи основно чрез подкрепа в усилията им да повишат хигиената си, да мият ръцете си по-често и да им се окаже помощ да бъдат по-внимателни, когато са сред други хора. Положителен ефект, който произтече от избухването на пандемията с COVID-19 е, че тази ситуация разкри много от нашите слабости. Значително се повиши изискването за хигиена като основна стъпка за борба с епидемиите от вируси. Въз основа на това трябва да преразгледаме производствените си процеси и да се опитаме да намерим по-добри решения за бъдещето.

Нашата комплексна услуга с маски за лице за многократна употреба е добра и ефективна стъпка в тази посока.

Необходимостта от повишаване нивата на хигиена ще бъде един от най-важните приоритети.

Специален процес на пране в Линдстрьом

Специален процес на пране с дезинфекция

За нуждите на услугата ни с маски за лице за многократна употреба разработихме специален процес на пране, предназначен за пране на заразено работно облекло.

Процесът на пране е базиран на комбинация от:

  • специализирани работни процедури за обработка
  • процес на пране с термична и химична дезинфекция

Химическата дезинфекция е въз основа на дозиране с водороден пероксид по време на перилния процес.

Водородният пероксид е познат като безопасен за околната среда антимикробен агент според Американската агенция за контрол на храните и лекарствата.

Ефективността на водородния пероксид като дезинфектант се основава на образуването на силно реактивен хидроксилен радикал (- OH), който е силен окислител. Хидроксилните радикали разрушават протеини, липиди, нуклеинови киселини, действат върху мембраната на микроорганизмите и увреждат ензимите на дихателната верига.

Микробиологично чисти текстилни изделия

Хигиенни маски за лице за многократна употреба

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба е насочена към компании със служители, работещи в индустрии като хранително-вкусовата, фармацията или търговията на дребно.

Маската за многократна употреба не бива да се възприема като медицинско изделие или като лично предпазно средство, тъй като няма доказани защитни функции.

Ето как работи нашата услуга

Закупуване на маски

Закупуване на маски

Професионално пране с термо-химична дезинфекция

Професионално пране с термо-химична дезинфекция

доставка

Доставка

Налични продукти

АРИЕЛ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ПЕПИТ
АМАЛ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ТЪМНОСИН
ЕЙВЪРИ МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЦВЯТ ЧЕРЕН

Въпроси и отговори свързани с продукта

Няма нужда от управление на инвентара или проблеми с недостиг на маските за еднократна употреба. Маските за лице за многократна употреба гарантират максимална хигиена с професионално управлявани продукти и услуги.

Маските за лице за многократна употреба не са преминали през процедурите за оценяване на съответствието (включително изпитване). Тези маски не трябва да се използват от здравните работници. В настоящата криза не можем да си позволим да излагаме на риск нашите здравни работници, като им създаваме фалшиво чувство на защита, когато носят маска с недоказани защитни функции при необходимост.

Продуктът не е сертифициран като лично предпазно средство или медицинско изделие и не осигурява пълна защита срещу заразяване с вируси. Въпреки това, маската предпазва от директни докосвания в областта на лицето и може да действа като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици.

Предназначени са за хора, търсещи физическа бариера за намаляване на риска от инфекции, но не са предназначени за пълна защита срещу патогени/пандемии. Тези продукти не са подходящи за употреба от медицински персонал.

Когато слагате маската за лице или я сваляте, направете го, като хванете само еластичните ленти. Ако докоснете тъканта, рискувате да разпространите вируса с ръцете си. Уверете се, че ръцете Ви са дезинфекцирани преди да поставите маската, както и след като я свалите. Моля, следвайте инструкциите на потребителя, за да се гарантира безопасността при носене на маската за лице за многократна употреба.

Тя може да помогне на хората да се предпазят при докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията без подходяща хигиена на ръцете. Маската за лице напомня на ползвателите да не докосват устата или носа си, където в противен случай биха могли да прехвърлят вируси и бактерии, след като са докоснали замърсена повърхност. В този контекст маската за лице може да действа и като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици, намалявайки риска от инфекция сред другите работници и в общността.

Маските за лице за многократна употреба са изработени от перящи се тъкани с различни свойства като полиестер или смес от памук и полиестер.

Този продукт не е сертифициран според никакви стандарти!

Въпроси и отговори свързани с услугата

Правилната честота на смяна на маските може да зависи от конкретната работна среда и честотата на прекъсване на производството, състоянието на служителя и резултатите от вътрешния анализ на риска на други компании. Моля, консултирайте се с вашия отговорник по здраве и безопасност или ръководител, за да получите инструкции колко често и кога да сменяте маската за лице. От хигиенна гледна точка се препоръчва да сменяте маската, когато тя стане влажна или на определени интервали според фирмената политика. Ако еластичната лента се скъса, маската ще се разхлаби, като има голяма вероятност да падне върху работната зона или пода, затова превантивно я заменете с чиста такава, която да използвате.

След употреба просто изхвърлете маската в определения за тях жълт чувал за пране. Ще намерите чувала в държач, поставен в съгласуваната зона, препоръчана от вашия началник или служител по здраве и безопасност. Нашият представител по доставки редовно ще транспортира изхвърлените маски за пране до пералните на Линдстрьом. В случай на скъсани или непокътнати маски, право да се разпорежда с тях има одобрен партньор за оползотворяване на отпадъците или определено от местните власти дружество за събиране на отпадъци.

По време на обслужващия процес на маските за лице за многократна употреба, Линдстрьом осигурява хигиенична обработка чрез прилагане на специални процеси за пране, съчетаващи специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция по време на прането, унищожавайки микробите. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Линдстрьом не носи отговорност за хигиеничното качество на маската за лице, ако маската се пере регулярно от клиента.

Чистите маски за лице винаги се доставят в зелени текстилни торби от Линдстрьом и се предоставят в предварително договорената зона. След употреба маските се изхвърлят в определения жълт чувал за пране, поставен в държач в съгласуваната зона, препоръчана от висшестоящ служител или отговорник по здраве и безопасност. Представителят по доставки редовно събира торбите с изхвърлените маски за пране и транспортира до пералните на Линдстрьом. Уверете се, че не съхранявате употребявани маски в джоба или в шкафчето си за дрехи, следвайки инструкциите, предоставени от вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. Внимателно прочетете и се запознайте с инструкциите на потребителя за хигиенично боравене и използване на маски за лице за многократна употреба. 

В такива случаи незабавно спрете да използвате текстилната маска за лице и поискайте допълнителна инструкция или алтернативно решение за маска от Вашия началник или отговорник по здраве и безопасност.

За да намалим до минимум риска от остатъци на перилни препарати върху маските за лице за многократна употреба, използваме програма за пране с две изплаквания. С регулярен контрол на процесите, ние проследяваме възможните остатъци от избелващ агент при последното изплакване.

Моля, свържете се с наш търговски представител или с обслужване на клиенти, за да направите поръчка. Можете също да изпратите вашето запитване през уебсайта на Линдстрьом като попълните формата за контакт и ние веднага ще се свържем с Вас.

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба е насочена към компании с работещи служители в индустрии, като например в хранително-вкусова, фармацевтична, търговия на дребно и др. Маската за многократна употреба не бива да се възприема като медицинско изделие или лично предпазно средство, тъй като няма доказани защитни функции.

Услугата ще бъде достъпна във всички страни с операции на Линдстрьом.

Времето за доставка зависи от избрания продукт и количество. Моля, консултирайте се с наш търговски представител или се свържете с обслужване на клиенти.

След подписването на договор, Линдстрьом закупува многократните маски за лице в точното количество за съответното подразделение на компанията. Всички наши маски за лице за многократна употреба се перат преди първата доставка до клиента. Всеки клиент получава специфична за клиента партида маски, доставени от представител доставки на Линдстрьом. Доставката се извършва в предварително уговорена зона в помещенията на клиента. Линдстрьом също така осигурява необходимото количество оборудване за обработка и сортиране. Използваните маски се взимат редовно от помещенията на клиентите и се транспортират до нашата пералня за пране и дезинфекция. След пакетиране, чистите маски се доставят обратно на клиента в предварително уговорената определена чиста зона за тях.

Всички сервизни центрове на Линдстрьом са сертифицирани и следват стандарта на Европейски съюз EN-14065, който покрива напълно изискванията за ниво на хигиена, по време на целия процес на обслужване. Стандарт EN-14065 се прилага за текстилни изделия, използвани във фармацевтичната, медицинската, хранително-вкусовата и козметичната индустрии, както и в здравеопазването. Системата за управление на Линдстрьом също така отговаря на стандартите за качество ISO 9001 и ISO 14001. Съответните сертификати могат да бъдат свалени от тук.

 

Ние следваме специално разработен протокол за пране, съчетаващ специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция, която унищожава микробите. Това осигурява хигиенизирани и устойчиви продукти.

Нашият вътрешен контрол на качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на pH и количеството на използваните дезинфектанти.

Нашата услуга е устойчиво решение, което ще спомогне:

  • за ограничаване разпространението на вируси във Вашата компания

  • за същевременна защита на произвежданите от Вас продукти

  • да не се генерират допълнителни замърсени отпадъци

Моля, изпратете ни запитване през формата за контакт, обадете се на телефон 02 841 11 10 или ни пишете на имейл infobg@lindstromgroup.com

Свържете се с нас за повече информация и бъдете здрави!