Услугата с работно облекло под наем на Линдстрьом осигурява необходимата защитеност и комфорт на нашите служители – най-ценният ни актив!

Мария Генова, Изпълнителен Директор на ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ е създадена през 1993 г. в България с чуждестранно участие. В годините дружеството се е преименувало (предишно наименование: Рое България ООД и Токхайм Рое България като част от Токхайм Холдинг ГмбХ – Германия) в зависимост от собствеността на капитала, но винаги е запазвало основния си предмет на дейност, а именно проектиране, инсталиране, оборудване и сервизиране на бензиностанции. Дейността се извършва в цялата страна посредством работни групи и локални техници. Седалището на дружеството е разположено в гр. София, с филиали в Пловдив, Бургас, Варна, Шумен, Стара Загора, Велико Търново, Хасково и Благоевград. В момента фирмата разполага с персонал от 130 човека, като в това число 100 сервизни техници, които работят на открито през всички сезони от годината и са задължени да използват специализирано работно облекло.

Дружеството ни е сертифицирано по множество международни стандарти за предоставяне на качество на услугата, както и е задължително да съблюдава централизирани и много стриктни политики и процедури за осигуряване и гарантиране на безопасни условия на труд на всички свои служители, особено на сервизните техници. Това включва хигиенични и комфортни условия на труд и при ползването на работно облекло. Дейностите, осъществявани по бензиностанциите крият доста рискове от нараняване, замърсяване, както и излагане на служителите на директното влияние на климатичните условия, това налага нашите служители да бъдат добре и надеждно екипирани. Работното облекло, което ползват е сертифицирано, необходимо е да осигурява защита от рисковете, при които се прилага, без то самото да води до увеличаване на който и да е риск, а именно да е с висока видимост, да има защита срещу топлина и пламък, срещу термична опасност при електрическа дъга, електростатични свойства, химически защити, срещу риск от заплитане в движещи се части, срещу студ, както и против ултравиолетови лъчи и др.

Линдстрьом ни помага изключително много с грижата да следим пригодността и външния вид на облеклото, като следи за здравината, чистотата и когато е необходимо подменя съответното облекло с ново, което изцяло покрива изискванията за нашата дейност и отговаря дрехите да бъдат сертифицирани по всяко едно време от жизнения им цикъл! Това ни дава възможност да се фокусираме върху основните си задачи като водеща фирма за предоставяне на висококвалифицирани услуги при изграждането и сервизирането на бензиностанциите в страната!

Работното облекло изисква и съответната поддръжка, което в годините доста затрудняваше работниците, а и нас като работодатели, да предоставяме нови екипи, да заменяме компрометираните и силно замърсените, да контролираме хигиената и пригодността на облеклото на всеки един служител, особено по филиалите в страната, а стандартите, по които работим изискват поддържане на унифицирано качество. Освен това служителите ни негодуваха от факта, че носят в домовете си силно замърсените дрехи, изцапани с масла и пропити с горивни миризми. Поддържането им в еднакъв изряден вид доста затрудняваше отговорниците, както и отнемаше доста време и средства на дружеството.

След среща с консултанти от Линдстрьом и презентация на дейността по отдаване под наем и поддръжка на облекло, както и условията и сроковете за изпълнение, ръководството мигновено взе решение за партньорство и вече 7 години това спестява много време, както и дава изключително задоволство на служителите ни. Всеки един сервизен техник разполага със собствено гардеробче, три летни и два зимни комплекта облекло, като всяка седмица получава изрядно почистен нов комплект за седмицата, лично техен, осигуряващ им комфорт, топлина, нужната изолация и защита, облекло, съобразено с ергономичните изисквания и физическите данни на работещите.

Горещо препоръчваме услугите за ползване на работно облекло под наем от фирма Линдстрьом, спестява ресурс срещу сигурност и комфорт!

 

Свързани статии