Мартин Аладжов, Мениджър Снабдяване, Мундус Сървисиз АД

Разкажете ни повече за партньорството си с Линдстрьом и защо, според Вас, то е успешно?

Работим с фирма Линдстрьом повече от 10 години, въпреки че Мундус Сървисиз като юридическo лице съществува от 5 години. Компанията ни е сформирана от придобиването на 4 водещи в сферата си компании, 2 от които със силен фокус в направление Професионално Почистване. Като компания-лидер на пазара в сферата на фасилити мениджмънта, Мундус избра да работи с най-утвърдената компания за предоставяне на изтривалки под наем.

 

 

Нуждае ли се Вашия бизнес от такава услуга и защо?

Нашият бизнес има сериозна нужда от такъв тип услуга по няколко причини:

Първата е чисто имиджова – всеки себе уважаващ се наш клиент желае да има приветлив и представителен вход на сградата си. Това е първото впечатление на всеки, който по една или друга причина влезе в една сграда. Важно е изтривалката да е свежа и чиста, което създава приятно чувство.

Втората причина е особено важна за нас. В направление Почистване за нас е много важно да има физическо присъствие на такъв тип изтривалка, защото това намалява замърсяването във вътрешните части на сградата и облекчава работата на нашите служители. По този начин нашите 2 услуги – тази на Мундус Сървисиз АД и тази на Линдстрьом постигат синергия, която се отразява в по-добра чистота и уют за крайния клиент.

Какви предимства Ви дава услугата на Линдстрьом?

Услугата на Линдстрьом ни дава предимство, като ни спестява труд. Изтривалката улавя по-голяма част от замърсяванията, които могат да навлязат в една сграда. Освен това, почистването на сградата става по-лесно – изтривалките под наем на Линдстрьом ни спестяват и почистването им, което в противен случай за нас би било допълнителен труд и разходи. Този тип услуга за нас изисква минимален ангажимент.

Като компания-лидер на пазара в сферата на фасилити мениджмънта, Мундус избра да работи с най-утвърдената компания за предоставяне на изтривалки под наем. – Мартин Аладжов, Мениджър Снабдяване, Мундус Сървисиз АД

Какво бихте посъветвали хората, които все още не ползват услугите на Линдстрьом?

Всички, които не ползват изтривалки бих посъветвал да направят експеримент за 1 месец, а резултатът сам по себе си ще ги убеди в нуждата от такава услуга. Ползването на такава услуга не изисква никакви усилия от страна на клиента.