Lindström като компания

Lindström е една от водещите компании, предоставящи текстилни услуги. Ние имаме над 165 години опит в текстилния бранш. Ние предлагаме решения за почистване и вътрешен дизайн на помещения, корпоративно облекло и защита.

Използването на текстилни услуги е рентабилен и екологично съобразен начин да се погрижим за нуждите на дадена компания от текстилни продукти и услуги.

Lindström е непрекъснато развиваща се международна компания. Нашата цел е да се разширяваме географски и в дългосрочен план да увеличаваме нашия маркетингов дял. Успехът се корени в нашите водещи концепции, които гарантират качество на операциите, безусловни надеждност на услугата и поемане на отговорност във всички страни, в които оперираме.

Ценностите на компанията като начална точка на мисията

Визията на Lindström и средствата за постигането ѝ се задават наново на всеки пет години. Ценностите на компанията, както и средствата за постигането им, се наблюдават подробно в крайния стадий. Стратегическият избор на компанията и фокус точките за развитие се анализират ежегодно от управленския екип. Когато визията, мисията и стратегията се променят, промяната и нейното влияние се наблюдават на дневна база в работните групи на служителите.

Мисия или бизнес идея
Lindstrom Missio Visio

Компанията за текстилни услуги Lindström засилва имиджа на своите клиенти. Нашите услуги правят всекидневната работа на нашите клиенти по-лесна. Но също така те са и едни от най-достъпните на пазара. Ние сме социално отговорна компания и уважаван работодател.

Bизия 2020

Стабилна компания, с годишен оборот половин милиард Евро, с отличен опит в клиентските отношения и ангажирани служители.

Грижа за клиентите

През 2015 г. стартирахме новата визия и стратегия на Lindström. Стотици от нашите служители от над 20 държави и от всяка част на организацията участваха в стратегическата работа.

Нашата цел е да създадем стойност за клиентите си във всичко, което правим; искаме да се погрижим за клиентите си, да им дадем най-доброто обслужване и да ги накараме да се почувстват горди от това, че работят с нас. Създаването на отлично изживяване за потребителите лежи в сърцето на всичките ни действия.

Нашите стратегически фундаменти

Стратегията на Lindström е изградена върху четири фундамента: ангажирани служители, изрядни операции, отлично изживяване за потребителите и растеж.

 

Ангажирани служители

Вярваме, че щастливи служители означава щастливи клиенти. Ние използваме радостта от обучението; непрекъснато развиваме своите лидери и предлагаме нови възможности за обучение на всичките ни служители. Целта ни е нашите служители да се гордеят с това, което правят, и да имат възможността да вземат решения в ежедневната си работа с клиентите. Посетете нашите страници за кариерно развитие.

 

Изрядни операции

Фокусираме се само върху нещата, които създават добавена стойност за нашите клиенти. Присъствайки на местния пазар, ние познаваме бизнеса на клиентите си и им помагаме да работят с пълния си потенциал, като гарантираме, че получават обслужване когато и където се нуждаят от него. Нашето обслужване подобрява ефективността, безопасността и удобството на клиентите. Посетете страниците ни за обслужване.

 

Прекрасно изживяване за потребителите

Интересуваме се от ежедневния и бизнес живот на клиентите си. Окуражаваме хората да предлагат нови решения заедно с нашите клиенти на всяко ниво от организацията. Ние сме ентусиазирани по отношение на нови решения, които помагат на устойчивия бизнес растеж на клиентите. Целим да бъдем една крачка напред, за да предскажем бъдещите нужди на своите клиенти.

 

Растеж

Растем както сами по себе си, така и чрез придобивания. Чрез растежа ние можем да предоставяме услуги в изцяло нови държави, градове, или чрез допълнителни услуги на нашите съществуващи пазари. Непрекъснато развиваме своите търговски способности, за да отговорим още по-добре на променящите се нужди на клиентите. Посетете страниците на компанията.

Ценностите показват посоката

Операциите на Lindström се ръководят от нейните ценности за печеливш растеж, дългосрочни отношения с клиентите, отговорност, както и ентусиазъм и желание за усъвършенстване.

Lindström се стреми към дългосрочно развитие на операциите, както и към развитието на дългосрочни партньорства. Решенията, взимани от Lindström, не се ръководят единствено от растежа. Наша цел са устойчивите модели и отношения, тъй като само те гарантират устойчив растеж.

Важността на ценностите също така е видима и в решенията за разрастване на бизнеса. Lindström не започва операции в дадена страна, докато не се подберат внимателно служителите и партньорите, които да извършват дейностите според нашите ценности.

Ценностите и тяхното проявление във всекидневната работа се анализират постоянно: ценностите са част от годишните срещи за оценка на свършената работа.

Печеливш растеж

Операциите на Lindström са ръководени от съзнателно разпределение на разходите и рентабилността. Това гарантира нашия печеливш растеж. Различните проекти се подреждат по важност от ръководителите в съответствие с цялостната полза за компанията. Решенията се взимат в дългосрочна перспектива, а ресурсите се разпределят така, че да подкрепят растежа.

Отговорност

Lindström се съобразява с финансовото, социалното и екологичното последствие от работата си. Нашата компания е честна, спазва безусловно закона и разпоредбите и се отнася с уважение към местните култури. Lindström е честен и отговорен работодател. От нашите доставчици и партньори ние изискваме те да следват същите принципи.

Дългосрочни отношения с клиентите

Истинското партньорство изисква взаимно доверие, непрекъснато развитие на операциите и взаимна изгода в бизнеса. Lindström се вслушва в своите клиенти, предвижда техните нужди и предлага конкурентни услуги. Ние отговаряме незабавно и без притеснение на клиентските запитвания.

Ентусиазъм и желание за усъвършенстване

Доброто лидерство и успешното управление, окуражаваща обратна връзка и системно обучение гарантират непрекъснатото развитие на Lindström и нашия персонал. Откритата и интерактивна комуникация генерира добра атмосфера за иновации и насърчава успешно приложение.

358
Оборот (милиона Евро)
4000
Служители
24
Страни
80
Локации

Lindström глобални услуги

Lindström  предлага работно облекло във всички страни, в които оперира и услуги с изтривалки в над 10 страни в Европа. Също така се предлагат персонални защитни екипировки, хигиенни и текстилни консумативи и текстили за здравната, ресторантьорката и хотелната промишленост.

История

Експерт в текстилния бранш от 1848 г.

В течение на историята на Lindström, компанията се превръща от работилница за боядисване на текстил в пералня, за да се развие в последствие до професионалист в отдаването на текстил под наем. Семейният бизнес, с история, датираща от преди 165 години, е бил сред пионерите в тази област.

Lindström е създадена през 1848 г.

Карл Аугуст Линдстрьом създава Lindström през 1848 г. В началото, компанията работи като работилница за боядисване на текстил в Хелзинки на мястото на сегашния Парламент. През 1880 г. към работилницата е добавена пералня, която предоставя нова услуга, наречена химическо чистене. Работилницата била именувана К.А. Линдстрьом и Син.

Растежът започва през 1890-те

През 1891 г., със смяната на поколенията, името на Lindström е било променено на W. E. Lindström, след което започнала и бърза експанзия. През 1913 г. персоналът на компанията се увеличил от няколкото членове на семейството на 55 служители. Компанията се преместила в по-големи помещения в Хелзинки.

Придобиване на компанията и нов собственик през 1920 г.

През 1922 г. капиталът от акции на W. E. Lindström Oy бил закупен от Uusi Pesula Oy. Компанията-купувач била специализирана в изпиране на бял текстил, чийто основен акционер бил главният инженер Йохан Роиха. Компанията се превърнала в един от най-големите играчи в този бранш на Скандинавския полуостров.

Отдаването под наем на текстил започва през 1930 г.

Началото на малките по мащаб операции за отдаване на текстил под наем било поставено през 1930 г. Компанията отдавала под наем бельо, чаршафи, покривки и салфетки, както и лекарски и бръснарски престилки за своите клиенти. През 1939 г. компанията изпрала 2,4 милиона кг. текстил, а броят на служителите ѝ се увеличил на 300.

Недостиг на суровини през 1940-те години изисквал импровизации

Генерирането на пара изисквало продължително загряване на котлите и, поради недостига на гориво, за загряване са били използвани дърва за огрев. Дневното потребление на дърва за огрев било 70 m3, поради което компанията закупува цяла гора, за да задоволи нуждите от гориво.

Инвестициите за отдаването на облекло под наем нарастват през 1950-те години

Въпреки че делът на услугите за частни потребители бил 80% от оборота на компанията, мениджърът Еино Роиха виждал бъдещето на компанията с нарастващ дял по отношение на отдаването под наем на работно облекло и текстил. Това решение било подпомогнато от разработката на нов тип тъкан в САЩ, който не изисквал гладене.

Отдаване под наем на диспенсери за кърпи през 1960-те години

През 1965 г. Lindström започва да отдава под наем диспенсери за кърпи на ролка. В същото време акциите на частната пералня започнали да спадат, най-вече поради вече наличните автоматични перални машини в домовете.

Отдаване на изтривалки под наем през 1970-те години

През 1971 г. стартират операциите за отдаването на изтривалки под наем. Три години по-късно Lindström придобива своите конкуренти Lainatekstiilit Oy и Cleaner Oy, с което засилва своята пазарна позиция като компания, предоставяща работно облекло, диспенсери с кърпи на ролка и изтривалки под наем във Финландия. Работилницата за боядисване на текстил била затворена поради липсата на интерес и намаляваща печалба.

Концентрация и международно представяне през 1990-те години

Компанията преустановява своите операции по почистване и управление на отпадъци, затваря обществените перални, и се концентрира върху отдаване на текстил под наем. Това било последвано от структурите на представителните дружества в Русия (1993), Унгария (1994), Латвия (1994), Чешката република (1996), Литва (1998), Словакия (1998) и Словения (1998).

Изпирането на модули получи патент в ранните 2000–ни години.

През есента на 2002 г. уникалната иновация в международен аспект, изпирането на модули, беше патентовано. В началото на 2000 г. беше основана Comforta Oy, която е специализирана в операциите с хотелски текстил. През 2005 г. Lindström придобива Vision Design Oy, специализирана в корпоративен текстил и PR продукти. В допълнение, Lindström разширява своето предлагане с лични предпазни средства във Финландия.

През 2006 г. се постави началото на бизнес операциите в Азия.

Lindström продължи своето силно международно представяне в първото десетилетие след 2000-та г. В Европа, Lindström разшири своите операции във Великобритания (2001), Германия (2002), Полша (2002), Швеция (2002), Румъния (2005), Украйна (2006), Турция (2007) и България (2008). През 2006 г. операциите бяха разширени до Азия, когато е създадено и представителството в Китай, а година по-късно – и в Индия.

Растежът продължава през второто десетилетие на 21-ви век.

През 2011 г. Lindström разшири своите операции в Беларус и Хърватска. Дъщерните дружества в Сърбия и Казахстан започнаха операции през 2014 г. През 2013 г. оборотът на Lindström достигна над 300 милиона Евро, а броят на служителите достигна 2 900 души в Европа и Азия. Компанията продължава своя силен растеж.