Home / Uncategorized / Какво означава производство в инженерството?
07.03.2024

Какво означава производство в инженерството?

Изработване и производство са два често срещани промишлени термина, които понякога се използват като взаимозаменяеми. И двата описват различни промишлени процеси на сглобяване, изработка или производство на продукт. Те са свързани с процеса на производство или строителство. Между двата термина обаче има разлика.

Какво означава производство?

Глаголът manufacture (произвеждам) е дефиниран в Cambridge English Dictionary като „произвеждам стоки в големи количества, обикновено във фабрика с помощта на машини“. Това производство включва широкомащабно производство с използване на работна ръка, машини, инструменти и химическа или биологична обработка.

Производството е процес на превръщане на суровини в готов продукт чрез мащабна промишлена операция. По същество това е производство на нещо от началото до края. Процесът представлява стъпките, през които трябва да преминат суровините, преди да бъдат превърнати в краен продукт.

Какво представлява изработването?

Съществителното fabrication произлиза от глагола fabricate, който се отнася до процеса на конструиране на продукти чрез комбиниране на различни, обикновено стандартизирани части. Следователно изработката включва комбиниране на различни части за получаване на краен продукт чрез един или повече отделни процеси. Изграждането на метални конструкции се получава чрез процеси на сглобяване, огъване и рязане. Това е процес с добавена стойност, който включва създаването на части и структури.

Как се различават процесите на производство и изработка?

Основната разлика между производството и изработката е в това колко процеса включва дадена работа. Изработването включва сглобяване на стандартни или специализирани части, за да се образуват части от продукт, които да се използват при производството на готовото изделие. Производството, обаче, е движение от началото до края, от създаването на частите до окончателното сглобяване за получаване на крайния продукт, като често се използват области на производство в рамките на производствения процес.

Обработка на метали

Металообработката се използва в широк спектър от приложения, отрасли и потребителски продукти. То представлява създаване на метални структури чрез процеси на рязане, огъване и сглобяване. Процесът формира цялостен продукт, направен от по-малки лесно достъпни стандартизирани подпродукти.

Често тези подпродукти (по-малки елементи) се създават с помощта на компютърно подпомагани проекти (CAD), които често се програмират с помощта на технология за компютърно цифрово управление (CNC). След това ЦПУ се свързва директно с машините в завода.

С помощта на тази технология фабриката произвежда част или продукт, проектиран по поръчка, с високо качество и прецизна обработка. Тя е предпочитана в много отрасли поради своята точност, последователност и способност за увеличаване на производството и равномерност.

Охлаждаща течност за машини с ЦПУ

Технологията за производство на изделия с ЦПУ има различни приложения в изработката и инженерните производства. Компютърно контролираната обработка е особено полезна в условия, които изискват производството на големи количества изработени изделия.

Охладителната течност обаче е един от най-важните компоненти на процеса на обработка и играе решаваща роля за удължаване на живота на машината. Проблемите със системата за охлаждаща течност могат да доведат до затруднения в обработката, лошо качество на продукта и скъпоструващи престои.

Охлаждащата течност, известна също като режеща течност, е вид смазка, която подпомага машината с ЦПУ да реже лесно материали като метали, фибростъкло и пластмаси с висока плътност.

Употреби на охлаждащата течност в CNC фрезова машина:

  • Предпазване на машината от корозия
  • Помага за смазване по време на процеса на рязане
  • Охлаждане на горещи повърхности за осигуряване на безопасна работа с машината и обработвания детайл
  • Подобряване на живота на машината
  • Предпазване на детайла от деформиране поради силна топлина

Поддръжка на CNC машините

Необходима е правилна поддръжка, за да се поддържат системите за охлаждаща течност и машините с ЦПУ в перфектно състояние. Съществуват различни видове охлаждащи течности за машинна обработка, като например синтетични течности и разтворими масла. Поради това бизнесът се нуждае от налично решение за всякакви възникнали разливи.

Производствените и инженерните индустрии се нуждаят от индустриални кърпи за почистване, които са здрави и абсорбиращи. Индустриалните кърпи на Lindström са 6 пъти по-абсорбиращи и 3 пъти по-дебели от кърпите за еднократна употреба. Освен това всички те са стандартизирани, така че производствените мениджъри знаят точно какво получават. Осигуряват отлична производителност при всички дейности по поддръжката, промишлеността и работилниците.

Освен това наличието на абсорбиращи изтривалки, поставени под CNC машини, съдове и предмети за поддръжка, предпазва работните помещения от изтичане и разливане на течности. Освен това разнообразните абсорбиращи подложки могат да се използват и като работна платформа.

Защо да наемете изтривалки и индустриални кърпи за почистванена Lindström?

Нашата услуга за отдаване под наем на индустриални кърпи е рентабилно решение без първоначални разходи за първоначалния запас. Предимствата на наемането на индустриални кърпи за почистване от Lindström включват:

  • Винаги разполагате с достатъчен брой чисти индустриални кърпи с гъвкава услуга, която се адаптира към нуждите на вашия бизнес
  • Поддържайте работната си среда чиста с включеният в комплекта контейнер за чисти и мръсни кърпи
  • Правилно изхвърляне на опасните отпадъци, като се спазват разпоредбите
  • Щадящо околната среда решение с процес на пране, при който използваната вода се рециклира

Lindström е акредитирана компания по ISO 14001, а нашите услуги са сертифицирани по ISO 9001:2000. Свържете се с нашия екип днес, за да разберете как услугата ни за отдаване на индустриални кърпи и абсорбиращи подложки под наем може да помогне на вашия бизнес. Ако искате да научите повече, обадете сe още днес на тел: +359 2 841 11 10  или ни пишете на infobg@lindstromgroup.com

Lindström Group
Lindström Group