Home / Uncategorized / Използване на RFID етикети в работното облекло за оптимизиране на процесите на работното място
21.03.2024

Използване на RFID етикети в работното облекло за оптимизиране на процесите на работното място

Цифровизацията улеснява редица процеси в компаниите, като по този начин пести време, човешки ресурси и финанси. Освен това, тя повишава надеждността и безопасността на работното място.  Пример за това е технологията с RFID етикети, използвана в работното облекло на Lindström.

Използвайки технологията на RFID етикети, ние предоставяме множество информация на нашите клиенти, която подпомага за подобряването на работните процеси. Но нека ви разкажем повече.

Какво представлява технологията RFID етикети?

RFID е съкращение от Radio-Frequency Identification (радиочестотна идентификация). Това е технология, която използва безжична комуникация за идентифициране и проследяване на обекти, животни или хора. RFID работи, като използва радиовълни за предаване на данни между таг и RFID скенер. Всеки етикет има уникален идентификатор, предаван чрез радиовълните.

Технологията RFID се използва в различни отрасли, включително управление на веригата за доставки, проследяване на инвентара, контрол на достъпа и транспорт.

Когато се използват в дрехи, RFID етикетите могат да бъдат вградени за различни цели, включително:

 • Управление на инвентара: Търговците на дребно могат да използват RFID, за да проследяват движението на дрехите в магазините или складовете. Това спомага за оптимизиране на наличностите, намаляване на кражбите и подобряване на ефективността на презареждането и попълването на рафтовете.
 • Удостоверяване на автентичността: Луксозните марки могат да използват RFID, за да проверяват автентичността на своите продукти. Клиентите могат да използват RFID четци или приложения за смартфони, за да проверят дали даден продукт е истински.
 • Проследяване на жизнения цикъл на продукта: Производителите могат да използват RFID за проследяване на производството и разпространението на дрехи, което позволява контрол на качеството.
 • Инструкции за пране и грижи: RFID етикетите могат да съхраняват инструкции за грижа и пране на дрехите.
 • Устойчива мода: RFID може да се използва за проследяване на жизнения цикъл на дрехите и за предоставяне на информация за използваните материали, което позволява на потребителите да правят по-информиран избор въз основа на устойчивост и етични съображения.

Какви са компонентите на RFID системите?

RFID етикети или чипове:

Това са малки електронни устройства, които съхраняват и предават данни чрез радиовълни, когато бъдат сканирани от RFID четец. В зависимост от приложението етикетите могат да бъдат пасивни (захранвани от сигнала на четеца) или активни (със собствен източник на захранване).

RFID четци:

Това са устройства, които използват радиочестота, за да комуникират с RFID етикетите. Четящите устройства излъчват сигнали за активиране на етикетите, приемат данните, предавани от етикетите, и предават тази информация на централна система.

RFID свързващ софтуер:

Свързващият софтуер се използва за управление на данните, събрани от RFID четците, и за интегрирането им в съществуващи системи или приложения.

За какво се използва RFID етикетът в облеклото на Lindström?

RFID чиповете се използват за цифровизиране на цикъла на работното облекло, което се наема от Lindström.

Всеки артикул има уникален етикет, който служителите сканират, за да регистрират движението на дрехата в онлайн системата. Това означава, че винаги има определен статус, който показва местоположението на всеки артикул.

Благодарение на тази интелигентна технология всички служители:

 • разполагат с нужното работно облекло;
 • могат да предотвратят изгубване на дрехите;
 • могат да бъдат сигурни, че нищо не им липсва, нито пък е в излишък.

RFID етикетите могат да се използват за регистриране на поръчките, които имат нужда от поправка, както и за отбелязване на нужда от допълнително работно облекло. Цифровизацията на циркулацията на работното облекло ви позволява да водите подробен отчет за всяка част от облеклото, а събраните данни са лесни за изтегляне.

Как работят отчетите в приложението за клиенти eLindström

Нашето цифрово приложение eLindström позволява на клиентите ни да сканират RFID етикетите, които са поставени в дрехите и аксесоарите, с вградения в приложението RFID четец.

Отчитането е интуитивно в нашето приложение eLindström – просто изберете период от време, за да видите всички дрехи, които сте наели за него. За всяко облекло можете да видите на кого е възложено, къде се намира, колко пъти е изпрано и колко поправки е претърпяло. От тези данни можете да генерирате отчети директно в приложението, които след това да бъдат изтеглени във формат Excel.

Въпреки че отчетите спазват защитата на личните данни и не разкриват нищо лично за служителите, те могат да предложат ценна информация за това, как служителите използват работното облекло и какви са техните изисквания.

В приложението eLindström има 5 отделни вида отчети, които се генерират само с няколко кликвания:

 • Отчет за фактуриране: Преглед на продуктите, за които са издадени фактури за периода на наемане (посочени са само продуктите, за които са издадени фактури).
 • Продукти по служители: Преглед на дрехите, използвани от служителя. Посочват се моделът, размерът и броят на бройките.
 • Остатъчни продукти: Преглед на дрехите, дадени на клиента за подмяна.
 • Поръчки: Преглед на поръчките, в зависимост от избрания период.
 • Продукти: Преглед на всички продукти в периода на наемане (всички продукти са изброени).

Гледайте това кратко видео, за да видите как нашата електронна услуга с приложението eLindström дава възможност на клиентите да разглеждат продуктовата гама, да правят поръчки и да управляват услугата за работно облекло 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Модифициране на работната среда по отношение на безопасността на труда и ергономичността

Ако регистрирате необичайно голям брой поправки за даден служител, възможно е работната му среда да се нуждае от подобрения. По този начин компанията може да се съсредоточи върху безопасността и ергономичността на това работно място и да оцени опасностите, които може да допринасят за повреждането на работното облекло.

Потенциалните опасности, които трябва да се вземат предвид, включват остри ръбове, които се захващат за дрехите и причиняват разкъсвания, неправилни инструменти и приспособления, както и неподходящо подредени работни зони, които могат да доведат до разливане на боя или химикали върху дрехите.

Установените проблеми могат да бъдат отстранени, като се повишат безопасността, ефективността и се предотврати появата на по-сериозни наранявания.

За повече информация за услугата ни с работно облекло под наем, ни пишете на infobg@lindstromgroup.com или ни потърсете на телефон +359 2 841 11 10.

Lindström Group
Lindström Group