Atria изпробва склад с дистанционна идентификацияSmart warehouse Atria

Съвместен пилотен проект за интелигентно управление на текстил беше стартиран през юни от Lindström и хранителната компания Atria във Финландия. Проектът използва радиочестотна идентификация и проследяващи етикети, прикрепени към работното облекло. Технологията позволява наблюдение на движението и количеството на работното облекло, доставяно от Lindström в помещенията на Atria. Общо 30 000 работни облекла са в обръщение. Съвместно разработената гама от дрехи е предназначена за нуждите от облекло на 2000-2700 служители на Atria.

 

Служителите, които имат облекло, което им позволява да работят добре и безопасно, служат за отправна точка на пилотния проект. Животът на работното облекло може да бъде наблюдаван по съвсем нов начин с наличието на точна информация за това колко често е използвана, изпирана и поддържана дадена дреха.

 

„Информацията за местонахождението на работните облекла и съответно за техните нужди означава, че никой не трябва да се безпокои дали е налично чисто работно облекло в началото на смяната“, обяснява Ралф Тупели, директор поръчки в Atria.

 

Партньорството и отговорността имат значение

В хранително-вкусовата промишленост основната функция на работно облекло е да се защитят хранителните продукти. Работното облекло трябва да съответства на високите хигиенни стандарти на индустрията. Отговорността също се брои. „За Atria е важно всички доставчици да работят отговорно, като се грижат за своите финансови, социални и екологични задължения. Публичните отчети също увеличават надеждността“, казва Ан Хирвеля, мениджър по качеството в Atria. В допълнение, дългосрочното партньорство също е важно. „За Atria има значение, че са разработени нови решения за ключовите нужди от работно облекло в дългогодишното партньорство“, добавя Хирвеля.

 

Според Хирвеля освен осигуряването на безопасността на храните, работно облекло трябва да бъде функционално и удобно при трудни условия на труд. Облеклото трябва да предпазва служителите от влага и студ, като същевременно е дишащо и приятно за носене. Висококачественото, подходящо работно облекло подобрява физическото състояние и съответно работата.

 

 

Свързани статии