Dafecor произвежда нови продукти от използван текстил

Dafecor е финландска компания, която произвежда нови продукти от отпадъци, генерирани от промишлеността. Dafecor получава бракуваните от Lindström хотелски спални и хавлиени тъкани, включително и ролкови кърпи, и ги смила на текстилна каша. Dafecor произвежда нови текстилни изделия от смляната текстилна маса, например такива за изолация, тапицерия и попиване. Тези текстилни продукти се изработват от смеси с различно качество според предназначението им; например влакната, които абсорбират повече течност, се използват за попиващи продукти, докато тъканите за тапицерия трябва да притежават неабсорбиращи свойства.

Defacor произвежда ролкови кърпи, попиващи изтривалки и абсорбиращи масло ролки като продукти за Lindström. Казано по друг начин, Dafecor дава нов живот на отпадъчните текстилни изделия на Lindström под формата на нови продукти за клиентите. По този начин първоначалните суровини се използват повторно дори и след като оригиналният продукт е достигнал края на своя жизнен цикъл.

www.dafecor.fi

 

Свързани статии