Вашият бизнес трябва да гарантира, че храната е безопасна за консумация, за да предотврати хранителни натравяния и разпространението на вредни бактерии и вируси. Най-добре е да се погрижите за това още при самото ѝ приготвяне. Разпоредбите, насоките и най-добрите практики ще ви помогнат при тази нелека задача. Съществува общ международен стандарт за безопасност и качество на храните IFS Food Standard за оценка на съответствието на продуктите и процесите във връзка с безопасността и качеството на храните. Целта е да се изгради доверие в клиентите, с единната система за оценка.

Забележка: Въпреки че е малко вероятно човек да се зарази с COVID-19 след консумация на храна, от предприятията се изисква да адаптират своите оперативни процедури спрямо най-актуалните изисквания за хигиена и безопасност на храните.

Покрай пандемията може да сте променили начина, по който предлагате храна, като сте включили онлайн продажби, вземане на храна за вкъщи или доставки. Ако сте преминали към последния вариант, трябва да адаптирате вашата система за управление на храните, за да гарантирате, че те остават безопасни за консумация и след транспорта. Също така трябва да актуализирате своите процедури по HACCP system (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Какви са настоящите насоки за безопасност и хигиена на храните?

Насоките за безопасност на храните имат за цел да предотвратят натравяния с E.coli, Salmonella, Listeria, вируса на хепатит Е и Campylobacter. Етосът следва четирите принципна на хигиената и безопасността на храните – правилното почистване, готвене и охлаждане, както и предотвратяването на кръстосано замърсяване.

Съхранението. Трябва да съхранявате правилно храната в контейнери, на рафтовете във шкафове (за сухи съставки като ориз, брашно и тестени изделия) или в хладилник или фризер.

Транспортирането. За да се предотврати замърсяването на храната с бактерии или мръсотия, тя трябва да се транспортира в опаковки. Охладените или замразените храни трябва да се преместват от едно място на друго по начин, който запазва температурата им (например чрез хладилни кутии или фургони). Сготвената и суровата храна трябва да се съхраняват отделно.

Законът. Като оператор на хранителни предприятия трябва да осигурите подходящо обучение и надзор по отношение на хигиената и безопасността на храните. Служителите ви не се нуждаят от специален сертификат – обучението им по темата може да бъде самостоятелно или чрез семинари на работното място. Може да започнете и да подбирате персонал с предишен опит.

В допълнение към поддържането на личните хигиенни стандарти на работниците с подходящи облекла и средства за дезинфекция, вашият бизнес трябва:

  • да не обработва храната по начин, който може да я направи вредна за консумация;
  • да показва оценката си относно хигиената на храните;
  • да не заблуждава хората за качеството на предлаганата храна чрез реклама или етикетиране;
  • да се увери, че храната отговаря на заявеното пред клиентите качество;
  • да пази документация, която показва произхода на съставките;
  • да не предлага опасна храна, а когато наличието на такава бъде установено, винаги да попълва доклад за инцидент.

По-нататъшни практики и процедури могат да бъдат прегледани в информационния сайт https://www.bfsa.bg

Подобряваме стандартите Ви

От Lindström помагаме на Вашия бизнес да поддържа високо качество чрез услугата ни с работно облекло под наем, произведено с оглед на безопасността на храните.

Можем да Ви предоставим хигиенно работно облекло, което винаги отговаря на законовите изисквания и високите стандарти, определени за хранителната индустрия. Ние следваме стандарта на ЕС EN-14065, който цели проследяването на безопасността на храните през целия процес на производство, транспортиране и доставка. Нашите практики са в съответствие с анализа на опасностите и с критичните контролни точки.

Колекцията ни FoodInPro е специално разработена, за да отговори на изискванията за безопасност на храните. Обърнахме внимание на комфорта, ергономичността, материалите и мястото на джобовете, като същевременно поставихме хигиената на храните в основата на дизайнерските решения. Колекцията ни  FoodInPro включва всичко, от което Вашият бизнес може да се нуждае – якета, престилки, панталони, тениски и др.

Ако имате нужда от помощ при избора на най-функционалните облекла за Вашите цели, ние сме готови да помогнем.

Потърсете ни още днес на телефон +359 2 841 11 10 или на infobg@lindstromgroup.com

Какво ще откриете в това ръководство за работно облекло?

  • Бизнес перспективата
  • Добра алтернатива ли е наемането на работно облекло за Вас?
  • Научете някои често срещани заблуди
  • Важни съображения за прането у дома – как да направим сравнение между прането в домашни и индустриални условия?

Download Mini Guide To Workwear Solutions

Изтеглете това ръководство – направете правилния избор за Вашето работно облекло!

Свързани статии