Ефективната верига за доставки на работни облекла осигурява ползи за нашите клиенти

Доставката на работно облекло не се ръководи от бързи промени в тенденциите за разлика от модната индустрия. Все пак работното облекло трябва да е на разположение така, както е договорено – в противен случай работата не може да бъде извършена. В този сектор качеството, надеждността и сигурните доставки са решаващи.

Supply Chain Management Lindstrom

Индивидуалното работно облекло придобива популярност

Необходимостта от индивидуалност нараства значително и това е очевидно в Lindström. Цветовете, детайлите и материалите на работното облекло са внимателно подбрани, за да създадат подходящ имидж на компанията. Разнообразните нужди на компаниите пораждат различни предизвикателства пред доставчиците на работно облекло. Понякога се поръчват само по няколко бройки индивидуално проектирано работно облекло във всеки размер, а поръчаните по-популярни модели са хиляди. Доставката трябва да се планира по начин, който гарантира, че потребителите винаги имат налично работно облекло в началото на работния ден, независимо от каква категория е то.

Акцент върху нуждите на клиента

От съществено значение е да се балансират нуждите на клиентите с ефективността на разходите, когато се създават модели за доставка. Lindström се стреми да произвежда облекло само когато клиентите се нуждаят от него. Това позволява на Lindström да реагира бързо на променящите се изисквания на клиентите, да използва разумно текстилните суровини и да избягва обвързването на капитала с инвентара.

„Нашето решение е да сведем до минимум времето за производство и доставка на работно облекло и да премахнем всички ненужни фази в процеса“, казва Джармо Вахтервуо, който отговаря за каналите за доставки в Lindström. Времето с добавена стойност е това, за което клиентът е готов да плати, а ненужните фази са тези, при които процесът спира по време на складиране, транспортиране или чакане на доставки. „Целта е да се достави работно облекло на клиентите директно от производствената база без междинно складиране. Това свежда до минимум времето за изпълнение и гарантира, че складът не се запълва с продукти, които не са необходими. Това е добре както за клиента, така и за Lindström“, казва Вахтервуо.

Доставката на работно облекло не се ръководи от бързи промени в тенденциите за разлика от модната индустрия. Все пак работното облекло трябва да е на разположение така, както е договорено – в противен случай работата не може да бъде извършена. В този сектор качеството, надеждността и сигурните доставки са решаващи.

Свързани статии