БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

21.06.2021 г., 15:30 – 17:30 часа

По време на уебинара ще Ви срещнем със специалисти, които ще представят актуални стандарти и сертификация в хранително-вкусовата промишленост, както и предимствата от използване на външни услуги.

Ще научите повече как с помощта на услугата с работно облекло под наем можете да повишите качеството на продукцията си и същевременно да осигурите винаги хигиенно чисти униформи за Вашия персонал!

Ще Ви запознаем с актуалните изисквания, както по Трудова Медицина в производствените предприятия, така също по Здравословни и безопасни условия на труда.

Програмата на уебинара ще включва:

I-ва част: Актуални стандарти и сертификация в хранително-вкусовата промишленост

Лектор:  инж. Жана Петрова, Tитулярен преподавател в Алфа Куолити България ЕООД и водещ одитор по ISO 9001:2008, ISO 9001:2015; ISO 22000:2005, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

  1. Видове стандарти, приложими за фирмите от хранителната верига
  2. Вътрешни и външни ползи от внедряване на стандартите
  3. Принципи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти
  4. Изисквания за поддържане на хигиенни стандарти в обектите, съгласно регламентите на ISO 22000; FSSC 22000; IFS Food  и приложимите нормативни изисквания

II-ра част: Специфики при използване на услуга с работно облекло под наем

Лектори: Венцислав Бояджиев, Изпълнителен директор, Линдстрьом ЕООД и Александър Александров, Мениджър продажби, Линдстрьом ЕООД

  1. Защо да купуваме, когато можем да наемем?
  2. Услуга с комплексно обслужване на работни облекла под наем от Lindström – подсигуряване на необходимите обеми, надеждна поддръжка и администриране на текстилните изделия, колекции облекла за хранително-вкусови производства и търговски обекти в съответствие с EN 14065, специални колекции работни облекла за ХВП, контрол на хигиената и проследяемост, ползи и предимства

III-та част: Актуални изисквания в производствените предприятия по Трудова Медицина и Здравословни и безопасни условия на труда. Работа в пандемична обстановка. Предварителен и профилактичен здравен контрол.

Лектор: д-р Богдан Стойков, Управител на служба по трудова медицина от 2004 г.

Попълнете контактната форма и участвайте в БЕЗПЛАТНИЯ УЕБИНАР на тема „Актуални стандарти в хранително-вкусовата промишленост и специфики при използване на услуга с работно облекло под наем“