Кодекс Ділової поведінки

Вступ

Цей Кодекс Ділової поведінки визначає базові вимоги, встановлені для Lindström Group (компанії Lindström Oy та її дочірніх компаній, а в подальшому — для Lindström) та її постачальників товарів та послуг, разом іменованих «Ми», щодо їх зобов’язань перед зацікавленими сторонами та навколишнім середовищем та суспільству в цілому. Lindström залишає за собою право вносити обґрунтовані зміни до Кодексу Ділової поведінки у разі зміни внутрішньої політики Lindström, що стосується Кодексу Ділової поведінки. У цьому випадку Lindström запросить згоду постачальника на обґрунтовані зміни. Цей Кодекс Ділової поведінки застосовується до всіх співробітників Lindström незалежно від їхньої посади.

Ділова поведінка

Дотримання вимог законодавства

Ми дотримуємось усіх вимог чинного законодавства України.

Заборона корупції та хабарництва

Ми не толеруємо жодних форм корупції в жодних бізнес-процесах, що виконуються всередині організації або спільно з третіми сторонами (компаніями з державного чи приватного сектору). Ми не даємо і не беремо хабарів ні в прямому, ні в опосередкованому вигляді. Пропонувати чи передавати будь-які цінності (у тому числі гроші, подарунки та послуги) для укладання угоди, підтримання ділових взаємин чи отримання вигоди заборонено.

Ми не повинні дозволяти особистим чи сімейним інтересам впливати на наші професійні судження. Ми уникаємо конфліктів інтересів у всіх наших професійних діях та рішеннях. Нам слід приймати запрошення третіх сторін до частування чи відвідування громадських заходів, лише якщо основною метою такого заходу є законна бізнес-зустріч.

Конфіденційність та безпека даних

Наша спільна мета – стежити за тим, щоб кожен, хто працює з інформацією, ніс відповідальність за забезпечення її безпеки та конфіденційності шляхом дотримання встановлених правил використання та інструкцій з інформаційної безпеки та конфіденційності даних. Рекомендації щодо інформаційної безпеки та конфіденційності даних Lindström базуються на національних та міжнародних передових методиках у галузі інформаційної безпеки, систем якості та управління інформацією та законодавчих актах про конфіденційність даних, а також інших додатково узгоджених стандартах, з урахуванням чинного законодавства.

Використання соціальних мереж

Ми заохочуємо використання різних соціальних мереж. Ми дбаємо про те, як і коли ми використовуємо соціальні мережі. При використанні соціальних мереж ми не публікуємо конфіденційну інформацію та завжди виявляємо повагу у спілкуванні.

Повага до основних прав людини щодо наших співробітників

Справедливе ставлення та рівність

Ми не терпимо жодних форм дискримінації. Ми вважаємо неприйнятним моделі поведінки, які можуть завдати шкоди гідності людини, особливо будь-які фізичні домагання або словесні образи, наприклад, небажана поведінка, яка створює жахливу, ворожу, образливу, принизливу або агресивну атмосферу.

Справедливі умови працевлаштування

Ми дотримуємося принципів справедливості при працевлаштуванні, які передбачають чесний підхід, відсутність дискримінації та облік особистих якостей. Ми проти будь-якої дискримінації співробітників за гендерною ознакою, вагітністю, сексуальною орієнтацією, сімейним станом (шлюб або громадянське партнерство), расою, кольором шкіри, національністю, обмеженими можливостями, віком, політичними чи релігійними переконаннями. Ми пропонуємо рівні можливості навчання та розвитку, поважаючи прагнення та сильні сторони співробітників, щоб допомогти їм повністю реалізувати свій потенціал. Ми будемо винагороджувати співробітників справедливо на основі їхніх здібностей, ефективності, внеску та досвіду.

Співробітникам повинен надаватися письмовий документ офіційною державною мовою, що містить умови працевлаштування, щоб співробітники були обізнані про свої законні права та обов’язки. Ми прагнемо робити свій внесок у позитивний соціально-економічний розвиток. Ми шанобливо і з повагою ставимося до національних культур країн, де ми працюємо.

Наскільки це можливо з юридичної точки зору, ми визнаємо право працівників на свободу об’єднань. Ми не обмежуємо членство співробітниікв в об’єднаннях та профспілках, і вибір працівників не впливає на наше рішення під час працевлаштування.

Примусова та підневільна праця

У рамках виконання наших зобов’язань ми вважаємо нашим обов’язком застосовувати ефективні системи та механізми контролю, які гарантували б неможливість рабства та торгівлі людьми в нашій організації та в ланцюжку постачання. Ми вимагаємо, щоб усі співробітники та партнери діяли відповідно до найвищих норм чесності та моралі, а також розуміли та дотримувалися вимог усіх законів і правових систем країн, в яких ми працюємо. Ми забороняємо будь-які форми торгівлі людьми та праці з примусу, включаючи працю ув’язнених, кабальну, підневільну та рабську працю чи інші форми примусових чи каторжних робіт.

Права неповнолітніх працівників

Ми дотримуємося Конвенцій МОП 138 та 182, згідно з якими на роботу заборонено приймати осіб молодше 15 років або молодше віку завершення обов’язкового навчання (залежно від того, яке з цих чисел більше). Неповнолітні працівники не повинні займатися роботою, яка за своїм характером або супутнім її виконанням може поставити під загрозу їхнє здоров’я, безпеку або моральність.

Охорона здоров’я та безпека праці

Ми виявляємо ризики та небезпеки в робочому середовищі та вживаємо заходів щодо їхнього зниження, щоб гарантувати здоров’я та безпеку всіх наших співробітників. Ми вживаємо запобіжних заходів для запобігання нещасних випадків, наприклад шляхом підтримання належних умов пожежної безпеки на робочому місці, та запобігання професійним захворюванням, а також закликаємо всіх брати участь у розробці відповідних методик. Ми проводимо навчання та стежимо за тим, щоб співробітники були інформовані з питань охорони здоров’я та безпеки праці. Ми очікуємо, що всі співробітники дбатимуть про здоров’я та безпеку у своїй повсякденній роботі. Ми використовуємо стандарт ISO 45001 (або місцевий еквівалент) щодо охорони здоров’я та безпеки праці.

Захист навколишнього середовища

Ми беремо на себе зобов’язання і  зобов’язуємо наших постачальників у всьому ланцюжку поставок  дотримуватись регіонального природоохоронного законодавства та міжнародних угод про захист навколишнього середовища. Дотримання цих вимог має документуватись, і ми здійснюємо регулярний контроль за їх дотриманням.

Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб звести до мінімуму можливий негативний вплив нашої діяльності, товарів та послуг на навколишнє середовище, і вимагаємо того самого від нашого ланцюжка поставок. Ми широко застосовуємо технологічні ланцюжки замкнутого циклу, обираючи при цьому рішення з найнижчим рівнем впливу на довкілля протягом терміну використання. Ми беремо до уваги вплив на довкілля вже на етапі планування діяльності, при транспортуванні, а також при розробці та виборі продукції, наприклад, шляхом використання екологічних джерел матеріалів.

Ми використовуємо стандарт ISO 14001 або аналогічну систему керування впливом на довкілля, щоб гарантувати постійне покращення впливу нашої діяльності на природу шляхом прийняття щорічних цілей та планів дій щодо охорони навколишнього середовища.

Ланцюг поставок

Ми пропонуємо до наших постачальників та їхнього ланцюжка поставок дотримуватися вимог цього Кодексу Ділової поведінки, щоб вони дотримувалися принципів недопущення дискримінації щодо вибору постачальників та взаємодії з ними.

Ми очікуємо, що всі форми комунікації, включаючи заяви, запевнення та сертифікати, що надаються клієнтам та партнерам, будуть правдивими та правильними. Ми цінуємо роботу, яку роблять наші конкуренти та їхні співробітники. Обіцянки щодо якості та безпеки наших послуг, дані клієнтам, повинні відповідати всім застосовним нормам та законам.