Стандарти ISO є добровільними, але ці бізнес-сертифікації не просто табличка на стіні. Компанії, які дотримуються стандартів, отримують чимало преференцій. Вони зменшують витрати, підвищують задоволеність клієнтів, підвищують продуктивність і генерують більші прибутки. Найголовніше – сертифікація гарантує споживачеві якісний продукт.

Система екологічного менеджменту та системи менеджменту якості

Сертифіковані компанії демонструють безпеку та якість, досягають незмінних результатів, мають кращий внутрішній менеджмент і продукують менше відходів. Якщо компанія зацікавлена ​​в придбанні та утриманні, ці стандарти варто розглянути.

Після сертифікації системи управління навколишнім середовищем і системи управління якістю відповідно до оновлених вимог ISO 9001 і ISO 14001 Lindstrоm стала першою компанією з текстильних послуг, яка відповідає оновленим стандартам.

«Ми дотримуємось екологічних стандартів та нашої системи управління якістю. Ми розглядаємо обидва як інструмент безперервного вдосконалення, щоб наші клієнти отримували найкраще».

Що таке ISO?

Міжнародна організація зі стандартизації — це неурядова організація, яка розробляє та публікує міжнародні стандарти. ISO охоплюють такі аспекти, як управління процесами, виробництво продуктів або надання послуг.

Процеси, розроблені фахівцями галузі, дозволяють компаніям працювати ефективніше, зменшувати свій вплив на навколишнє середовище, зменшувати кількість нещасних випадків на виробництві, скорочувати обсяги споживання енергії та захищати конфіденційну інформацію.

Сертифікація може допомогти компанії впровадити задокументовані системи для планування, вдосконалення, навчання, внутрішнього аудиту, контролю документів і записів, перевірок керівництва, а також профілактичних і коригувальних дій.

ISO для бізнесу

ISO 9001 — це системи управління якістю та найвідоміший стандарт для компаній. Сертифікація демонструє здатність постійно надавати послуги та продукти, які відповідають нормативним і законодавчим вимогам, одночасно підвищуючи задоволеність клієнтів завдяки ефективному застосуванню системи.

Стандарт ISO 14001 розшифровується як «Системи управління навколишнім середовищем» і визначає вимоги до покращення екологічних показників. Це допомагає організаціям виконувати свої зобов’язання щодо відповідності та систематично займатися питаннями сталого розвитку.

Якщо ви хочете працювати з найкращими компаніями, перевірте, чи відповідають вони стандартам ISO.

 Сервіс оренди спецодягу Lindström – надійний та відповідальний партнер іміджу компаній у різних галузях.