Ren och hygienisk är inte samma sak

När någonting är rent anses det också ofta vara hygieniskt men det är en missuppfattning. Att göra rent något betyder att ta bort synlig smuts medans hygienisk rengöring innebär att även osynlig smuts som bakterier och andra patogener tas bort. Därför är rena arbetskläder inte nödvändigtvis hygieniska. Med rätt temperatur på vattnet och rätt tvättmedel kan plagg desinficeras men det lurar tyvärr faror på vägen från tvättmaskinen till arbetsplatsen. Arbetskläder som tvättas hemma och bärs på vägen till jobbet uppfyller inte hygienkraven som gäller för sjukvårds-, livsmedels- eller läkemedelsbranschen.

De anställdas beteende kan vara avgörande för att upprätthålla god hygien. Att säkerställa god handhygien, ersätta kläder med nya enligt schema och att hålla smutsiga kläder separerade från rena är varje anställds ansvar. Lindströms skåp för arbetskläder säkerställer att kläderna hanteras hygieniskt: rena kläder levereras till de anställdas egna skåp och använda kläder läggs i en separat behållare. Lindströms skåp för arbetskläder är enbart till för leverans av arbetskläder. Det är inte till för att förvara uteskor eller väskor som tar med sig smuts och patogener in. De anställda spenderar mycket tid tillsammans på arbetsplatsen och använder många gemensamma utrymmen, vilket möjliggör spridning av patogener om inte alla upprätthåller god hygien. Ett hygienpartnerskap innehåller träning och kommunikation relaterat till dessa frågor på arbetsplatsen. När de anställda är bättre utbildade börjar de praktisera dessa hygienvanor även hemma.

Hur man bibehåller god hygien på arbetsplatsen

  • Tvätta händerna med tvål efter att du varit på toaletten, snutit dig eller nyst.
  • Torka händerna med ren handduk eller med papper.
  • Byt arbetskläder som överenskommet.
  • Rör inte dina arbetskläder med smutsiga händer.
  • Försök att inte smutsa ner kläderna under raster.
  • Lindströms service för arbetskläder
  • ISO 9001 Kvalitetledningsstandard
  • ISO 14001 Miljöledningssystem
  • 14065 Kontrollsystem för biokontamination
  • Regelbunden RABC testning och kontroll

Inom flera branscher som livsmedel- och läkemedelsbranschen, skyddar arbetskläder produkter från smittningsrisker från anställda. I branscher som dessa är god hygien ett absolut krav.

Relaterade artiklar