På internationella Vattendagen den 22 mars hade vi ett samtal med UNICEFs Tarmo Heikkilä om vattenbrist, hållbar vattenresursförvaltning och UNICEFs arbete i Indien som vi har stöttat under de senaste 16 åren. Mer information om dessa ämnen hittar Du i videon nedan.

Tarmo berättade att 450 miljoner barn bor i områden där man ska kämpa för att få tillgång till rent och säkert vatten . Få mer information om vad UNICEF och Lindström gör för att bevara våra vattenresurser.

Här kan du läsa mer om hur vi optimerar vattenanvändningen i våra tvätterier.

Vårt partnerskap med UNICEF har pågått i 16 år och under dessa år har vi bevittnat anmärkningsvärda framsteg i människors tillgång till rent vatten, säker sanitet och förbättrade hygienrutiner.

WASH är en akronym som kommer från orden vatten, sanitet och hygien. Få mer information om vad UNICEFs WASH-program innebär.