Kemisk upplösning kan vara framtiden för återcirkulerande textilier

Lindström deltar i VTT Technical Research Center of Finlands Tekstiilien kiertotalous (cirkulär ekonomi för textilier) projekt, som utforskar nya möjligheter att bearbeta textilavfall. Projektet testar teknik som är utvecklad av VTT genom att samla in gamla bomullskläder från kunder, lösa upp dem kemiskt och sedan bearbeta återstående fibermassa till nya plagg.

 

Lindströms uthyrning av textilier skapades och utvecklas enligt principerna av cirkulär ekonomi – textilier införskaffas bara när det behövs, och de används upp genom att återanvändas av ett företag till ett annat. Uthyrning av textilier erbjuder användaren en lösning helt utan avfall eftersom ansvaret för det ekologiska fotavtrycket ligger hos oss på Lindström.

När textilierna inte längre är brukbara som plagg eller sängkläder, förlängs dess livslängd genom att förädlas till en ny produkt, återvinnas mekaniskt eller användas för energi. Att hitta lämpliga lösningar för obrukbara textilier är en stor utmaning för oss på Lindström. Textilavfall är ett utbrett globalt problem som Lindström nu aktivt arbetar med för att hitta en lösning till.

Upplösningstekniken som testas kan möjliggöra för använt råmaterial att bearbetas till återvunna fibrer och därmed skapa ett ekosystem med ett stängt kretslopp. Jämfört med att odla ny bomull minskar vattenåtgången och koldioxidutsläppen avsevärt med dessa återvunna fibrer och det är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med att producera till exempel viskosfibrer.

“Eftersom vi har och fortsätter att utveckla vår service från ett cirkulärekonomiskt perspektiv är vi extremt intresserade av detta projekt. Det är bara genom att testa nya lösningar som vi kan lära oss vad som fungerar. Vi letar och testar aktivt och entusiastiskt ny teknik för utvecklingen av vår egen service. Detta projekt kan bidra till framtida lösningar för bearbetningen av vårt textilavfall”, säger Juha Laurio, ordförande och VD på Lindström Group.

Lindströms arbetskläder tillverkas i enlighet med principerna i avfallshierarkin: textilier tillverkas enbart för att täcka behovet, tygförlust i produktionen minimeras och produkterna designas för att vara lätta att laga och slitstarka för att tåla användning och upprepad skötsel. Plaggen återanvänds också från en användare till en annan tills de inte längre går att använda. Då bearbetas de till nya produkter, återvinns till råmaterial eller eldas för att omvandlas till energi. För närvarande omfattar dessa åtgärder 71% av Lindströms totala textilavfall, vilket år 2015 var 1.2 miljoner kilo för hela Lindström Group.

VTT Technical Research Center of Finlands Tekstiilien kiertotalous (TEKI) projekt som internationellt lanserades som The Relooping Fashion Initiative, leder och utvecklar ett stängt cirkulationsekosystem som bygger på principerna av cirkulär ekonomi och lägger grunden för en ny typ av industriellt utnyttjande av textilavfall från textilier som inte längre kan återanvändas.

För mer information, besök: www.reloopingfashion.org. Projektet finansieras av Tekes och de deltagande företagen.

 

Relaterade artiklar