Under de senaste dagarna har krisen i Ukraina och det mänskliga lidande som krisen redan har orsakat varit i fokus för världens uppmärksamhet.

Lindströms främsta angelägenhet är våra anställdas hälsa och säkerhet i regionen. Vi är i daglig kontakt med vårt lokala ledarskap i de krisdrabbade länderna, särskilt i Ukraina. I Ukraina har Lindström servicecenter i Kiev och Dnipro samt cirka 140 anställda, varav nästan alla är ukrainare. För närvarande är vårt servicecenter i Kiev inte i drift, medan Dnipro delvis har varit i drift för att tillhandahålla textiltjänster till viktiga samhällsfunktioner, såsom livsmedelsförsörjningen.

Vi strävar också efter att fortsätta vår verksamhet och betjäna våra kunder där det överhuvudtaget är möjligt, och vi har lanserat åtgärder för att befrämja vår kontinuitet i Ukraina såväl som i andra länder i regionen. Dessa åtgärder inkluderar till exempel arrangemang relaterade till leveranskedjan, underleverantörer, finansiell verksamhet och monetära transaktioner samt energiförsörjning. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen av situationen noga och utvärderar ständigt behovet av ytterligare åtgärder.

Lindström har åtagit sig att noga följa lokal lagstiftning i alla sina verksamhetsländer samt alla sanktioner och restriktioner i samband med krisen. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla alla våra tjänster lokalt med ett minimum av gränsöverskridande aktiviteter.

Vi hoppas att fredliga förhållanden kommer att kunna återställas i Ukraina och hela Europa så snart som möjligt och med så lite mänskligt lidande som möjligt.