Vi skrev historia genom att vinna kategorin ”Bästa innovativa projekt” med vårt Workwear Flex projekt i den första ETSA Awards-tävlingen någonsin på ETSA-kongressen den 12 maj. Det framhävdes speciellt att Workwear Flex ger en bra lösning på överproduktion av textilier, samtidigt som det ökar effektiviteten och personalens tillfredsställelse på alla sätt. Detta ger kunderna större flexibilitet och öppenhet, samtidigt som det hjälper dem att optimera lagringsnivåerna – enligt en analys som gjordes 2021 kan minskningen vara i genomsnitt 40 %.

ETSA Awards-tävlingen

Vill du veta mer om dina möjligheter till kostnadsbesparingar? Ta kontakt med oss genom att fylla i det här korta formuläret.