Lösningar för återcirkulerande textilier behövs

Lindström genererade 1.2 miljoner kilo textilavfall 2015. Återvinningsgraden var totalt 71%; 100% i Finland och ca. 34% i de europeiska och asiatiska dotterbolagen. Vi siktar på att höja återvinningsgraden till 90% 2020.

Vårt visionsmål som sattes för 5 år sedan för 2016 gäller fortfarande. Att hitta sätt att återanvända textilier har visat sig vara en riktig utmaning, framförallt i de europeiska och asiatiska dotterbolagen. I takt med att dessa regioners del av omsättningen ökar kommer återvinningen av textilier att minska såvida vi inte lyckas hitta tillräckligt med samarbetspartners som kan hantera vårt textilavfall.

Majoriteten av Lindströms förbrukade textilier är tillverkade i bomull och polyesterblandningar och består av många avtagbara delar som blixtlås och knappar. För tillfället omfattar textilåtervinningen främst bomullstextilier utan dessa metalldelar.

Lindström har lyckats hitta egna lösningar och partners för återvinning av textiler och förhandlingar om nya initiativ pågår hela tiden. Dessvärre är mängden återvunna textilier så låg med de nuvarande lösningarna att de inte har någon tydlig påverkan på företagets återvinningsgrad av textilavfall.

Företaget anser att kemisk upplösning är den bästa framtida metoden där bomull och polyester kan återvinnas separat genom kemiska processer och bli nytt råmaterial. Lindström övervakar noga projektet Design World of Cellulose of VTT Technical Research Centre of Finland, Aalto universitet och Tammerfors tekniska universitet som arbetar med att återvinna textilfibrer genom upplösning. Metoden utvecklas för att kunna hantera stora mängder avfall.

Det finska miljöinstitutet (SYKE) har också bekräftat kemisk återvinning som en möjlig lösning för återvinning av textilier. Enligt dem är både återanvändning och återvinning av textilier bättre alternativ för miljön än att utvinna energi av det om det kan minska mängden nyproducerat material. www.syke.fi Vi anser att kemisk upplösning är den bästa framtida metoden för att återvinna textilier.

Relaterade artiklar