Lindström valdyba ir valdymas

Lindström valdybą sudaro septyni asmenys, tarp jų ir profesionalių valdybos narių ir akcininkų atstovai. Bendrovės valdyba tvirtina grupės rezultatus, finansavimo ir investicijų biudžetą, priima sprendimus dėl reikšmingų investicijų ir įmonės plėtros, daro sprendimus, susijusius su finansiniu grupės turtu, taip pat tvirtina grupės misiją, viziją ir strategiją bei rizikos valdymo gaires.

Harri Pekka Kaukonen chairman of lindstrom

Harri-Pekka Kaukonen
Valdybos pirmininkas

Naresh Gupta

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Anne Korkiakoski

Steph FeijenSteph Feijen

Kalle Kantola

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Petteri Kousa

„Lindström“ valdyba
Valdyba skiria įmonės valdytoją, kuris yra atsakingas už tarptautinę plėtrą, prižiūri valdybos komandos veiklą, palaiko ryšius su valdybos nariais ir savininkais, taip pat prižiūri išteklių paskirstymą. Įmonės valdytojas skiria valdymo komandą, paskirsto jų užduotis, apsprendžia veiklos modelį.

Bendrovės valdyba atsakinga už veiklos priežiūrą ir įmonės darbinės aplinkos analizę, prižiūri įmonės misijos, vizijos, strategijos ir verslo veiklos procesų vykdymą, metinį planavimą ir kitas operacijas.

Juha Laurio - President & CEO

Juha Laurio
Prezidentas ir generalinis direktorius

Mika Hartikainen - Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Mika Hartikainen
Vyr. viceprezidentas Rusijos, Azijos ir Rytų Europos regionams

Jari Vihervuori - Senior Vice President, Finland, Baltic States and Belarus Senior Vice President, Human Resources Managing Director, Comforta Oy

Jari Vihervuori
Vyr. viceprezidentas Suomijai, Baltijos šalims ir Baltarusijai
Valdantysis žmogiškųjų išteklių direktorius, „Comforta Oy“

Anupam Chakrabarty - Senior Vice President, Sales & Markets Managing Director, India

Anupam Chakrabarty
Vyr. pardavimų viceprezidentas ir
rinkų valdymo direktorius Indijai

Mika Kujala - Senior Vice President, Western and Central Europe

Mika Kujala
Vyr. viceprezidentas Vakarų ir
Centrinei Europai

Theo Slegt Senior Vice President, Operations

Theo Slegt
Vyr. operacijų
viceprezidentas

Anna-Kaisa Huttunen Senior Vice President, Business Concept Development

Anna-Kaisa Huttunen
Vyr. verslo koncepcijų
vystymo viceprezidentas

Ismo Nastamo
Ismo Nastamo
Vyr. strateginių iniciatyvų
viceprezidentas

Petri Vapola CFO

Petri Vapola
Finansų direktorius

Auditoriai

Ernst & Young Oy (diplomuotas buhalteris Juha Hilmola – vadovaujantis auditorius).