Lindström Groupin hallintajärjestelmä noudattaa ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 ja EN 14065:2016 standardeja

Laadun, ympäristön ja hygienian hallinnan periaatteet ovat sisältyneet integroituun hallintajärjestelmämme jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 2016 ilmoitimme, että alan edelläkävijänä olemme ensimmäinen tekstiilipalveluyritys, joka täyttää uusittujen standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimukset. Meillä on nyt ilo ilmoittaa, että hallintajärjestelmämme täyttää myös standardin ISO 45001:2018 vaatimukset työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa koskien.

ISO 9001:2015 -akkreditoituna yrityksenä olemme todistaneet, että tarjoamme johdonmukaisesti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimuksiin. Tämä sertifiointi edellyttää meiltä vahvaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa ja prosessien jatkuvaa kehittämistä loistavan asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

ISO 14001:2015 -standardi on olennainen osa sitä, miten tuemme kestävyyden ympäristön kulmakiveä. Tämä sertifiointi edellyttää, että hoidamme ympäristövastuumme järjestelmällisesti: parannamme ympäristönsuojelun tasoa, täytämme vaatimustenmukaisuusvelvoitteet ja saavutamme ympäristötavoitteet. Pitkien ympäristöjohtamisen perinteiden ja kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallimme kautta asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen toiminnoissamme.

Ihmisistä huolehtiminen näkyy työterveys- ja -turvallisuuskäytäntöjen jatkuvassa kehittämisessä. Keräämme turvallisuushavaintoja mobiilisovelluksella, analysoimme työtilojen vaaroja ja riskejä, raportoimme tapaturmista ja varmistamme työntekijöiden osallistumisen terveys- ja turvallisuustoimikunnan käytäntöjen toteuttamiseen. Näihin menettelyihin sisältyy ISO 45001:2018 -sertifioitu hallintajärjestelmämme.

Biokontaminaation valvonnan riskianalyysiin (Risk Analysis and Biocontamination, RABC) keskittyvät standardi EN 14065:2016 varmistaa pesulaprosessin läpikäyneiden tekstiilien jatkuvan mikrobiologisen laadun pesuloissamme. Tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on kriittinen tekijä terveydenhuollon, HoReCa-, elintarvike- ja lääketeollisuuden alojen säädösten noudattamisen varmistamisessa.

Kaikki sertifikaatit ovat voimassa 31. lokakuuta 2025 asti.

“Liiketoimintamme ytimessä on sitoutumisemme työntekijöistämme ja maapallostamme huolehtimiseen kestävän kiertotalouden liiketoimintamallin mukaisesti konseptoiduilla toimintatavoillamme kaikilla nykyisillä markkinoilla. Kansainvälisesti tunnustetut hallintajärjestelmien standardit ja sertifioinnit tukevat meitä suuresti.”
– Harri Puputti, Lindström Groupin laadun ja vaatimustenmukaisuuden johtajaVisit our English website for more information

https://lindstromgroup.com/company/sustainability2018/certificates/