Välitä! -kampanja

Välitä! -kampanja

Kotisivu / Välitä! -kampanja
Välitä! -kampanja

Jopa yksi lapsi kymmenestä joutuu koulussa kiusatuksi. Eskaria aloittavan Lunan äiti halusi torjua kiusaamista tekemällä aiheesta näkyvän myös luokkahuoneiden ulkopuolella.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, joiden arkea kiusaaminen koskettaa eri tavoin. Jo pelko kiusatuksi tulemisesta voi heikentää oppilaan viihtymistä koulussa.

Erään tulevan esikoululaisen äitiä teema huolestutti: Miten voin vaikuttaa siihen, että minun lapseni, muiden joukossa, saa käydä koulunsa rauhassa? Kouluissa kiusaamisesta puhutaan luokkahuoneissa, ja sitä työstetään eri projektien kautta, mutta eivätkö kiusaamistilanteet usein ajoitu ruokataukoihin tai välitunneille, sinne missä aikuisia ei aina ole läsnä?

Eskarilaisen äiti työskenteli tuolloin, vuonna 2019, Lindströmin Pohjois-Suomen tulosyksikössä asiakasvastaavana, jota pelkkä ajatus kiusaamisesta osana koulumaailman arkea värisytti.

”Halusin omalta osaltani tukea koulujen työtä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, ja äkkiä näin äidin silmin ne käyttämättömät pinnat, jotka koululaisia ympäröivät. Emmekö voisi jakaa välittämisen ja reilun toiminnan sanomaa esimerkiksi käsipyyhetelineiden pinnoissa? Niiden kanssa lapset ovat päivittäin tekemisissä.”

Myös Pohjois-Suomen tulosyksikön johtaja Sami Toljamo koki asian tärkeäksi ja ajankohtaiseksi itselleen:

”Tämä on upea mahdollisuus olla mukana ehkäisemässä koulukiusaamista ja kannustaa tulevia sukupolvia välittävään ajatusmalliin.”

Syntyi Välitä! -projekti, jonka ydinajatus on visuaalinen vaikuttaminen lapsiin kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yhdessä Lindströmin innostuneiden designereiden Riikka Sivosen ja Marianne Moision kanssa käsipyyherullatelineisiin suunniteltiin kuvia ja tekstejä hyvän viestin jakamiseksi eteenpäin.

Välitä! -kampanjan sydämessä on välittäminen ja kaveruus. Yhdessä koulujen kanssa me haluamme kannustaa oppilaita entistä parempiin kaveritaitoihin. Kampanja on meidän 175 -vuotiaan perheyrityksen tapa tehdä yhteiskunnallisesti hyvää. Kampanjan tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan välittämisen supervoimia ja miten niiden avulla voidaan yhdessä ennalta ehkäistä koulukiusaamista ja taistella sitä vastaan.

Pohjois-Suomen tulosyksikön johtajan Sami Toljamon mukaan kiusaamista ehkäisevässä projektissa on kyse arvopohjaisesta toiminnasta sekä henkilökohtaisen että yrityksen merkityksen kirkastamisesta.

”Suoraa liiketoiminnallista hyötyä meille ei tästä ole, mutta yrityksemme merkityksessäkin sanotaan, että välitämme sekä ihmisistä että maapallosta. Autamme lapsia tuntemaan olonsa onnelliseksi, turvalliseksi ja varmaksi, jotta he voivat ylittää itsensä päivittäisten haasteiden edessä”, Toljamo kertoo.

Pääpaino kaveritaidoilla

Välitä! -kampanja on valtakunnallinen ja sitä vietetään lasten oikeuksien viikon yhteydessä marraskuussa 2023. Kampanja toteutetaan nyt jo viidettä kertaa. Lindströmin henkilökunta jalkautuu alakouluille eri puolilla Suomea ja innostaa oppilaita pohtimaan kaveritaitoja.

Lappeenrannasta mukaan on lähdössä kolme koulua. Kaakkois-Suomen tulosyksikön asiakasvastaava Kati Hämäläinen kertoo, että tieto kampanjasta on otettu kouluilla innostuneesti vastaan. ”Lähdimme yhdessä koulujen kanssa ideoimaan kampanjapäivän sisältöä jo ennen lomia”, Kati kertoo. ”Neljän lapsen äitinä pidän kaveritaidoista puhumista erityisen tärkeänä ja halusin ehdottomasti olla mukana tässä. Lapsena opitut hyvät kaveritaidot kantavat läpi elämän ja niistä on hyötyä myöhemmin myös työelämässä. Olen itsekin aloittanut Lindströmillä uutena työntekijänä tänä vuonna ja on ollut hienoa huomata, että vielä aikuisenakin voi saada uusia kavereita.”

Kampanjapäivä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä rehtoreiden ja opettajien kanssa. Pääpaino on kaveritaitojen merkityksen pohmisessa, koska hyvien kaveritaitojen avulla voidaan ehkäistä koulukiusaamista ja näin edesauttaa omaa ja kavereiden mielenterveyttä. Kaveritaidot ovat mielenterveystaitoja, jotka ovat tärkeä osa koulun arkea.

Kaveritaitoja voi ja kannattaa opetella, sillä niillä on iso merkitys arjen sujuvuudelle, hyvinvoinnille, koulumenestykselle ja ystävyyssuhteiden rakentumiselle. Hyvillä kaveritaidoilla on väliä, sillä jokainen ansaitsee tulla kuulluksi, arvostetuksi ja autetuksi, jos sille on tarvetta.

Koulukiusaamistapauksissa hyvät kaveritaidot ja välittäminen usein puuttuvat. Välitä! -kampanjassa pohdimme yhdessä oppilaiden kanssa kaveritaitoja ja välittämisen supervoimia, jotta kouluun olisi kiva tulla ja kaikilla olisi kavereita.

Kiusaamisen ehkäisy on osa vastuullisuutta

Positiivista yrityskulttuuria ja arvopohjaista keskustelua ylläpitänyt Lindströmin Suomen maajohtaja Pasi Saarinen on ylpeä sekä kampanjasta että sen sanomasta. Kampanja on yksi esimerkki siitä, miten vastuullisissa yrityksissä otetaan kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.

”Haluamme Lindströmillä vaalia innovatiivista kulttuuria, jossa jokaisen työntekijän yksittäiset arvot ja ideat voivat synnyttää jotain suurempaa. Meille tässä on kyse vastuullisuustyöstä, joka on määritelty osaksi Lindströmin merkitystä (purpose), Saarinen suitsuttaa.

”Haluaisin samalla haastaa suomalaiset yritykset mukaan merkitys-ajatteluun. Yrityksillä, kuten jokaisella yksilölläkin, on oma merkitys. Merkitys syntyy siitä, miksi on olemassa ja mitä haluaa tehdä muiden tai maapallon hyväksi”, jatkaa Saarinen.

”Vastuullisuustyö on osa Lindströmin merkitystä”, sanovat asiakasvastaava Kati Hämäläinen ja maajohtaja Pasi Saarinen.

Suositut sosiaalisen median vaikuttajat kampanjakasvoina

Vuonna 2023 Lindströmin Välitä! -kampanjan kasvoina toimivat Meemitalon Mr.Zeus ja TikTokkaaja Laura Kiuru. Kampanjapäivänä 24.11.2023 oppilaat saivat kuulla kampanjakasvojen videotervehdykset, joissa he kertovat omia ajatuksiaan kaveritaidoista.

Laura Kiuru

TikTokkaaja

Olet ihana! Voidaan jokainen omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, että kouluun on kiva mennä.

Laura Kiuru, TikTokkaaja

Mr. Zeus

Tubettaja

Ystävät ovat kuin tähtiä. Et ehkä aina näe niitä, mutta tiedät, että ne ovat aina tukenasi.

Mr. Zeus, Tubettaja