Jopa yksi lapsi kymmenestä joutuu koulussa kiusatuksi. Eskaria aloittavan Lunan äiti halusi torjua kiusaamista tekemällä aiheesta näkyvän myös luokkahuoneiden ulkopuolella.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, joiden arkea kiusaaminen koskettaa eri tavoin. Jo pelko kiusatuksi tulemisesta voi heikentää oppilaan viihtymistä koulussa.

Erään tulevan esikoululaisen äitiä teema huolestutti: Miten voin vaikuttaa siihen, että minun lapseni, muiden joukossa, saa käydä koulunsa rauhassa? Kouluissa kiusaamisesta puhutaan luokkahuoneissa, ja sitä työstetään eri projektien kautta, mutta eivätkö kiusaamistilanteet usein ajoitu ruokataukoihin tai välitunneille, sinne missä aikuisia ei aina ole läsnä?

Eskarilaisen Lunan äiti on Katariina Isola, Lindströmin Pohjois-Suomen tulosyksikön asiakasvastaava, jota pelkkä ajatus kiusaamisesta osana koulumaailman arkea värisytti.

”Halusin omalta osaltani tukea koulujen työtä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, ja äkkiä näin äidin silmin ne käyttämättömät pinnat, jotka koululaisia ympäröivät. Emmekö voisi jakaa välittämisen ja reilun toiminnan sanomaa esimerkiksi käsipyyhetelineiden pinnoissa? Niiden kanssa lapset ovat päivittäin tekemisissä.” Isola kertoo.

Myös Isolan esimies, Pohjois-Suomen tulosyksikön johtaja Sami Toljamo koki asian tärkeäksi ja ajankohtaiseksi myös itselleen:

”Tämä on upea mahdollisuus olla mukana ehkäisemässä koulukiusaamista ja kannustaa tulevia sukupolvia välittävään ajatusmalliin.”

Syntyi Välitä! -projekti, jonka ydinajatus on visuaalinen vaikuttaminen lapsiin kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yhdessä Lindströmin innostuneiden designereiden Riikka Sivosen ja Marianne Moision kanssa käsipyyherullatelineisiin suunniteltiin kuvia ja tekstejä hyvän viestin jakamiseksi eteenpäin.

Pilottihankkeessa Metsokankaan Yhtenäiskoulu

Nopeasti aiheesta innostui myös Oulun Metsokankaan Yhtenäiskoulun rehtori Kalle Komulainen. Komulaisen luotsaama koulu on ollut eturivin toimijana sekä kansallisissa että kansainvälisissä kehityshankkeissa. Komulainen yhdessä apulaisjohtaja Otto Leskisen kanssa uskoo erilaisten hankkeiden tarjoavan koulun 1380 oppilaalle monia mahdollisuuksia.

Yksi koulun tärkeistä teemoista on hyvinvointi, jota edistetään eri teemojen alla esimerkiksi monipuolisin koulutuksin, tehtävin ja luennoin mm. ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen osalta.

Silti haasteita riittää. Komulaisen ja Leskisen mukaan koulukiusaaminen näkyy koulun arjessa. Uusi ilmiö on somekiusaaminen, jota koululla pohdittiin viimeksi erillisen työryhmän voimin.

Komulaisen mukaan monet rankatkin kiusaamistilanteet on usein kuitattu ”läpän heitoksi”. Kiusaajat eivät siis välttämättä ota vastuuta loukkaaviksi koetuista sanoista tai teoista: ”Sehän oli vaan läppää! Etkös sitä tajua?”

Siksi Komulainen halusi Välitä! -projektin kuvituksiin mukaan sanan ”Läppä”. Kiusatulle sana ei useinkaan tarjoa lohtua tai selitystä – kiusaajalle se taas on keino naamioida ikävä toimimisen tapa huumoriksi.

Katso esimerkkejä Välitä! -kampanjan malleista:

Omat arvot esiin!

”Rohkeus, reiluus ja vastuullisuus” ovat Metsokankaan Yhtenäiskoulun yhteiset arvot, joita Komulainen ja Leskinen haluavat jatkossa nostaa esiin myös Välitä! -kampanjan kautta. Uusia kuvituksia kampanjaan pyritään tuottamaan jatkossa esimerkiksi koulussa kuvataiteen kursseilla opiskelevien lahjakkaiden nuorten kautta.

”Nuoren itse suunnittelema kiusaamisen vastainen viesti tavoittaisi takuulla oikean kohderyhmän. Koulun sisällä me voimme työstää asiaa esimerkiksi kilpailujen ja työpajojen kautta.” Komulainen sanoo.

Alusta asti Katariina Isola näki myös kiusaamisongelman laajuuden. Vaikka asiaa on työstetty eteenpäin innostuneesti edistyksellisen Metsokankaan koulun kanssa, kiusaamisen teema on tärkeä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Oikeastaan välittämisen teemaa voisi jakaa myös työpaikoille, joissa aikataulujen, resurssien ja erilaisten persoonien yhteentörmäys voi aiheuttaa joko tahallisia tai tahattomia ylilyöntejä tai suoranaista kiusaamista.

Välitä! -kampanjan lähtökohta kiteytyy jo yhdessä sanassa. Se antaa tärkeän viestin sekä lapsille että aikuisille.

Tällä hetkellä ensimmäiset personoidut käsipyyheautomaatit ovat tuotannossa ja ne tullaan asentamaan Oulun Metsokankaan kampuksen neljään eri rakennukseen lähiviikkoina.

Tiesitkö?

Opetushallituksen mukaan koulutovereidensa toistuvan ja pitkäkestoisen kiusaamisen kohteeksi joutuu 5–15 prosenttia perusopetukseen osallistuvista lapsista. Suomalaiskouluissa kiusaamiseen osallistuu yli kolmannes oppilaista erilaisissa rooleissa joko kiusaajana, kiusaajan apurina tai kiusaamista kannustavana sivustakatsojana. Koulun keskeiseen työsarkaan tulee kuulua sellaisten valmiuksien tarjoaminen, joiden turvin yksilö kasvaa kantamaan vastuuta ihmissuhteissaan vaikuttaen sitä kautta myönteisesti omaan ja läheistensä elämänlaatuun.

Lue aiheesta lisää Opetushallituksen sivuilta!

Muistathan vielä:

Myös meidän työpöytiemme äärellä, Lindströmillä, työskentelee Katariinan, Samin, Riikan ja Mariannen ohella satoja ammattilaisia – äitejä, isiä, tyttäriä ja poikia – jotka ovat sitoutuneet välittämisen kulttuuriin sekä työssä että vapaa-ajalla.

Välitä! -kampanja on meille yksi esimerkki siitä, mitä sitoutuminen vastuullisuuteen, hyvään työhön ja innovatiiviseen ajatteluun käytännössä tarkoittaa.

Luethan lisää vastuullisuustyöstämme tästä linkistä!  

PS. Jäikö mietityttämään?

Miten Välitä! -kampanja otettiin vastaan Oulun Metsokankaalla?