Lindström-konserni raportoi vuosittain yritysvastuustaan, ja julkaisi vuoden 2015 toiminnasta kertovan yritysvastuuraportin tänään.

Vuonna 2015 Lindströmillä katsottiin tulevaan, ja rakennettiin yhteisvoimin visio ja strategia vuoteen 2020. Työssä tarkasteltiin nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä, ja rakennettiin keinot, joiden avulla tähdätään parhaaksi palveluyritykseksi. Lindströmin visiona on olla vakavarainen, puolen miljardin euron arvoinen yritys, jonka sitoutuneet työntekijät tuottavat erinomaisen asiakaskokemuksen.

Vuoden 2015 lopussa Lindströmillä työskenteli 3200 ihmistä 24 maassa, palveltiin yli 100 000 asiakasyritystä ja tehtiin 302 miljoonan euron liikevaihto 80 % omavaraisuusasteella. Asiakastyytyväisyys pysyi erittäin korkealla tasolla, 4,07 asteikolla 1-5.

Lindström vaatettaa yli miljoona työntekijää ympäri Eurooppaa ja Aasiaa, matottaa miljoonia lattioita ja tuottaa muita tekstiilipalveluita palvelualoille ja teollisuudelle. Tekstiilipalvelun ympäristövaikutukset koostuvat tekstiilin elinkaaresta ja käytön aikaisen huollon vaikutuksista. Vuoden 2015 aikana Lindström valmisti 2,6 miljoonaa kiloa uutta tekstiiliä ja poisti käytöstä 1,2 miljoonaa kiloa, joista 71 prosenttia meni hyötykäyttöön. Suomessa hyötykäyttöön menee kaikki poistotekstiili, mutta muissa toimintamaissa kumppaneiden löytyminen on ollut haasteellista.

Vuoden 2015 aikana Lindströmillä onnistuttiin vähentämään sekä veden-, energian- että pesuaineiden suhteellista kulutusta, vaikka tuotantomäärät kasvoivat. Uutuutena raportissa yhtiö erittelee myös suorat  ja epäsuorat kasvihuonepäästöt.

Raportti kuvaa myös vastuut ja velvollisuudet Lindströmin hankintaketjussa, sekä kuvaa valvonnan menetelmiä.

Tutustu raporttiin täällä.