Lindströmin Välitä! -kampanja innostaa alakoululaisia miettimään hyvien kaveritaitojen merkitystä ja välittämisen supervoimia koulukiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi. Valtakunnallinen kampanja järjestetään perjantaina 19.11.2021, juuri lasten oikeuksien päivän 20.11. kynnyksellä. Kampanjan kasvona toimii muusikko Tuure Boelius.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista kahdeksan prosenttia kokee kiusaamista viikoittain.* Kiusaamisella on erittäin pitkät vaikutukset ja se heikentää myös koulussa viihtymistä.

Lindströmin Välitä! -kampanjan tavoitteena on innostaa alakoululaisia pohtimaan hyvien kaveritaitojen merkitystä ja välittämisen supervoimia – ja miten niiden avulla voidaan yhdessä ennalta ehkäistä koulukiusaamista ja taistella sitä vastaan. Kampanjassa on mukana yli kymmenen alakoulua ympäri Suomen.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että näin moni koulu on lähtenyt mukaan kampanjaamme. Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua niin, että hänestä välitetään eikä hän tunne itseään ulkopuoliseksi. Välitä! -kampanjan sydämessä onkin juuri välittäminen ja kaveruus. Yhdessä koulujen kanssa haluamme kannustaa oppilaita entistä parempiin kaveritaitoihin”, sanoo Lindströmin maajohtaja Pasi Saarinen.

VastuullisuusRyhmätöitä supervoimista

Lindströmin kampanjassa koulukiusaamista lähestytään lasten omien ajatusten ja ryhmätöiden kautta, yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa. Kampanjapäivänä oppilaat pääsevät työpajoissa miettimään omia ja ryhmän välittämisen supervoimia koulukiusaamista vastaan. Lisäksi jokainen oppilas kirjoittaa kirjeen luokkakaverille, jossa hän voi kertoa, miksi tämä on tärkeä.

”Ehdottomasti tärkein ja arvokkain osa meidän Välitä! -kampanjaamme on käydä keskusteluja ja kuulla oppilaiden omia ajatuksia, kokemuksia, supervoimaehdotuksia ja kehitysideoita koulukiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi. Koulukiusaaminen on raadollista ja jos saamme ennalta ehkäistyä koulukiusaamista kampanjallamme edes hieman, olemme tyytyväisiä”, sanoo Saarinen.

Tuure Boelius kampanjan kasvona

Tänä vuonna Lindströmin Välitä! -kampanjan kasvona toimii muusikko Tuure Boelius, joka on itse ollut koulukiusattu ja myös koulukiusaaja. Kampanjapäivänä 19.11. oppilaat saavat kuulla Tuuren videotervehdyksen, jossa hän kertoo omasta kouluajastaan sekä kiusaamisen ja välittämisen kokemuksistaan.

”Olen todella otettu, että saan olla mukana Lindströmin Välitä! -kampanjassa. Kampanjan aihe on todella tärkeä, koska koulukiusaaminen ei ole koskaan sallittua. Olen itse joutunut kiusaamisen kohteeksi alakoulussa ja olen myös kiusannut muita. Kaikki nämä kokemukset ovat jättäneet minuun arvet ja ne kummittelevat vieläkin mielessäni. Kaikki välittämiseen kannustava ja koulukiusaamista ennalta ehkäisevä työ on erittäin arvokasta”, sanoo muusikko Tuure Boelius.

 

Kiusaamisen ehkäisy on osa vastuullisuutta

Perheyritys Lindströmille vastuullisuus on yksi sen arvoista, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa. Tämä tarkoittaa kannanottoa muun muassa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.

”Välitä! -kampanja on meidän yli 170-vuotiaan perheyrityksen tapa tehdä yhteiskunnallisesti hyvää ja kertoa välittämisen voimasta ja sen tärkeydestä. Alun perin kampanjan idea lähti meidän omalta henkilökunnalta, jotka halusivat tarttua tärkeään aiheeseen omakohtaisenkin kokemuksen kautta”, sanoo Saarinen.

Välitä! -kampanjan järjestetään tänä vuonna toista kertaa.

*Lasten ja nuorten hyvinvointi – kouluterveyskysely 2021

 

Lue lisää viime vuoden Välitä! -kampanjastamme

Lue lisää vastuullisuudestamme

Liittyvät artikkelit