Tekstiilijäte on kasvava haaste – uusi teknologia voi muuttaa asian

 

Lindströmin vuokratekstiilipalvelu on luotu ja sitä kehitetään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti – tekstiili hankitaan vain tarpeeseen ja käytetään loppuun kierrättämällä sitä yritykseltä toiselle. Vuokratekstiili on käyttäjälleen jätteetön ratkaisu, vastuu tekstiilien käytön ekologisesta jäljestä ja vastuullisesta hävittämisestä siirtyy Lindströmille.

Kun tekstiili on jo käyttökelvoton vaatteena tai vaikkapa lakanana, jatketaan sen elinkaarta nyt joko uutena tuotteena, mekaanisesti kierrättämällä tai hyödynnetään energiana. Iso haaste myös Lindströmille on huonokuntoisen, käyttöön kelpaamattoman tekstiilin hyötykäyttökohteiden löytäminen. Tekstiilijäte onkin globaalisti kasvava ongelma, johon Lindström etsii nyt aktiivisesti ratkaisua.

Nyt testattava liuotusteknologia mahdollistaisi kerran käyttöön otetun raaka-aineen kierron uusiokuituna ja jopa suljetun kierron ekosysteemin. Neitseelliseen puuvillaan verrattuna uusiokuitu antaa merkittävän säästön vesi- ja hiilijalanjäljessä ja se on esimerkiksi viskoosikuidun valmistukseen verrattuna ympäristöystävällisempi.

”Koska meillä palvelua on kehitetty ja kehitetään kiertotalouden näkökulmasta, olemme erittäin innostuneita tästä hankkeesta. Vain kokeilemalla ja testaamalla näemme nopeasti mikä voi toimia, ja testaamme mielenkiinnolla uutta teknologiaa myös oman palvelumme kehittämisessä. Tästä hankkeesta voi syntyä tulevaisuuden ratkaisu tekstiilijätteemme käsittelyyn”, kertoo konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio.

Lindströmin työvaatteet tehdään jätehierarkian periaatteita noudattaen: tekstiilejä valmistetaan vain tarpeeseen, kangashävikki minimoidaan, ne suunnitellaan helposti korjattaviksi sekä kestämään käyttöä ja huoltoa, ja niitä myös kierrätetään käyttäjältä toiselle, kunnes vaate on käyttökelvoton. Jätteeksi päätyvä tekstiili joko valmistetaan uudeksi tuotteeksi, kierrätetään mekaanisesti raaka-aineeksi tai poltetaan energiaksi. Nämä toimenpiteet kattavat tällä hetkellä 71 % prosenttia Lindströmin jätetekstiilistä, jota vuonna 2015 syntyi konsernissa 1,2 miljoonaa kiloa.

Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n Tekstiilien kiertotalous (TEKI) -projektissa, joka on lanseerattu kansainvälisesti nimellä The Relooping Fashion Initiative, pilotoidaan ja mallinnetaan kiertotalouden periaatteiden mukainen suljetun kierron ekosysteemi, joka luo perustan uudelleenkäyttöön soveltumattoman tekstiilijätteen uudenlaiseen teolliseen hyödyntämiseen.

Lisätietoja: www.reloopingfashion.org. Projektia rahoittavat Tekes sekä siihen osallistuvat yritykset.