Tekstiilivuokrauspalveluita tarjoava Lindström Oy tarjoaa asiakkailleen uudenlaista yhteisöllistä tapaa kehittää innovaatioita. Lindström Lounge -ratkaisu on toimialan ensimmäinen innovaatioyhteisö, jossa ideoita kehitetään yli toimialarajojen.

Lindström Lounge on aktiivinen yhteisö, johon Lindström kutsuu avainasiakkaitaan. Tavoitteena on yhteissuunnittelun ja kerätyn datan avulla ratkoa asiakkaiden haasteita sekä kehittää tulevaisuuden prosesseja, palveluita ja tuotteita. Lindström aikoo järjestää vuosittain jopa 400 työpajatapahtumaa ympäri Suomea.

Lounge-yhteisössä synnytetään uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia sekä tuetaan sekä Lindströmin että asiakasyritysten työntekijöiden kehittymistä. Ottamalla asiakkaat mukaan suunnitteluun Lindström haluaa parantaa myös asiakaskokemustaan ja auttaa heitä menestymään sekä yritys- että yksilötasolla.

Lindström on 170 vuotta vanha perheyritys ja yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä.

”Lindström on perinteinen yritys, meillä on jalat maassa ja arvostamme pitkää historiaamme, mutta haluamme olla myös ajassa kiinni. Näemme itsemme toimialamme uudistajana, joka kehittää asiakkaille uusia ratkaisuja. Lindström on vienyt jatkuvasti asioita eteenpäin ja ollut esimerkiksi kiertotaloudessa arvostettu suunnannäyttäjä kertoo Pasi Saarinen, Lindström Oy:n vice president, Finland.

”Innovaatiot eivät synny neljän seinän sisällä vaan ekosysteemeissä. Parhaat innovaatiot syntyvät silloin, kun ihmiset kohtaavat organisaatiorajojen yli. Kaikki hyötyvät siitä, että ideat törmäävät. Toimialan haasteisiin uppoutumalla voimme myös saada sellaista tietoa, jolla pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin”, Saarinen kiteyttää.

Lounge on Lindströmille myös iso sisäinen kulttuurimuutos, sen on muun muassa kouluttanut yli 100 työntekijäänsä hyödyntämään osallistamista omien asiakkaidensa kanssa.

”Projektiin on suhtauduttu intohimoisesti, ja kaikki avainasiakaspäälliköt on koulutettu yhteiskehittämisen saloihin. Työpajoihin osallistuu asiantuntijoita lähes kaikilta toimialoilta ja asiakastyöpajoissa hyödynnetään erilaisia metodeja, yhteisön tuottamaa näkemystä sekä tulevaisuuden tutkijoiden dataa. Tulokset kerätään digitaalisesti ja lopputuloksena pystytään tuottamaan täysin ainutlaatuinen näkymä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  Tämä näkymä jaetaan Loungen jäsenten kesken”, kuvailee Saarinen.

Lounge on Lindströmille askel kohti datalla johdettua tulevaisuutta ja vaikuttamista, se on osa jatkuvaa kehittymistä. Yhteisöajattelu ja innovaatiotyöskentely tulee näkymään asiakaskokemuksessa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Kyseessä on ennen kaikkea kulttuurimuutos eikä pelkkä metodin ja teknisen alustan haltuunotto. Toivottavasti saamme pian nähdä Panttikassin tai Storage Solutionsin tapaisia innovaatioita, jotka vievät eteenpäin koko tekstiilivuokrausalaa”, Saarinen toteaa.

Lisätiedot:
Pasi Saarinen, Vice President, Finland, Lindström Oy
pasi.saarinen@lindstromgroup.com
Puh. +358408366172

Kuvat medialle.