Lindströmin ja Turun kaupunginsairaalan yhteistyö alkoi tammikuussa 2018. Työvaatteiden FlowAbility Älyvaraston myötä henkilökohtaiset suojavaatteet vaihtuivat yhteiskäyttövaatteiksi. Älyteknologia on tuonut paljon hyötyjä sairaalan arkeen.

– Siirtymä henkilökohtaisista suojavaatteista yhteiskäyttövaatteisiin on vähentänyt suurten vaate-erien tarvetta, sujuvoittanut tekstiilien käyttöä ja tuonut toimintaan kustannustehokkuutta, kertoo Turun kaupunginsairaalan hankintapäällikkö Elisa Vuorinen.

Vuorinen on tyytyväinen muutoksen tuomiin etuihin. Hänen mukaansa kustannusten laskun myötä syntynyt taloudellinen hyöty on koettu erittäin tärkeäksi.

FlowAbility Älyvarasto toteutettiin olemassaolevaan vanhaan varastotilaan keväällä 2018.

– Lindström oli vahvasti mukana tekemässä tilasuunnittelua ja hyllytysratkaisuja, ja laskemassa maksimaalista tilankäyttöä aina valaistuksesta lähtien. Suunnittelu sujui todella hienosti, ja hyvällä yhteistyöllä vanhasta varastosta luotiin älyvarasto. Tähän panostettiin paljon aikaa sekä Lindströmin että sairaalan osalta. Siksi käyttöönotto sujui vaivatta, kertoo Vuorinen.

Turun kaupunginsairaalan tekstiilihuollon projektipäällikkö Katja Huukkala kertoo yhteistyön sujuneen hyvin:

– Yhteistyö Lindströmin kanssa sujuu loistavasti arjen työssä: asiakasvastaaviin saa helposti yhteyttä ja he reagoivat todella nopeasti.

Seuranta parantaa hygieenisyyttä

Älyvaraston käyttöönotto on parantanut tekstiilienkäytön seurantaa. FlowAbility Älyvaraston myötä tekstiilien kierto on nopeutunut, mikä mahdollistaa pienempien kappalemäärien varastointitarpeen. Määrää optimoidaan koko ajan älyvaraston käytettävissä olevan datan perusteella. Nopean tekstiilikierron myötä myös hygieniataso on parantunut. Henkilöstöllä on oltava aina puhtaita vaatteita saatavilla, esimerkiksi yllättävän epidemian sattuessa.

– Tekstiilien riittävyys on meille tärkein tekijä. Tämä on parantunut huomattavasti Lindströmin avulla. Hygienian kannalta puhtaita tekstiilejä pitää olla riittävästi, Vuorinen sanoo.

Tekstiilien seuranta luo varmuutta niin sairaalalle kuin työntekijöillekin.

– Lindströmin älyteknologia tunnistaa työvaatevaraston tilanteen 24/7, mikä luo käyttäjälle jatkuvan näkymän siitä, että vaatteita on riittävästi. Eli ei pääse syntymään tilannetta, jossa loppukäyttäjä on epävarma käyttöönsä tulevien vaatteiden riittävyydestä tai puhtaudesta, toteaa Huukkala.

– Ennen yhteistyötä Lindströmin kanssa oli tapana, että tekstiilihuollosta tulleita puhtaita vaatteita otettiin mahdollisimman paljon ja hamstrattiin omaan kaappiin odottamaan mahdollista tarvetta. Aina jostakin puuttui tekstiilejä. Mutta nyt kun kierto ja toimitusvarmuus on taattu, hamstraaminen ja jemmaamisen tarve on poistunut. Jos koetaankin etteivät tekstiilit kierrä, niin Lindströmiltä on tullut meille raportteja pesussa kiertämättömistä tekstiileistä. Näin on pystytty puuttumaan siihen, jos jossain yksikössä alkaisi olla vaara hygieniatason ylläpidossa tai henkilökunnan terveydessä, Elisa Vuorinen kertoo.

Lindströmin Key Account Manager Jaana Aro-Koivisto tarkastuskierroksella.

Henkilökunta arvostaa älyteknologiaa

Muutos tekstiilien seurannassa helpottaa myös esimiesten työtä. Heidän ei tarvitse enää tehdä erillisiä tilauksia, vaan Lindström hoitaa seurannan automaation kautta heidän puolestaan FlowAbility Älyvaraston teknologiaa hyödyntäen. Uusi älyvarasto on mahdollistanut kuljetus- ja varastointipalvelujen optimoinnin sekä tilojen keskittämisen.

– Enää ei tarvitse juosta ympäri sairaalaa eri osastoilla ja eri kerroksissa, FlowAbility Älyvarastoteknologian myötä tekstiilien sijainti on aina tiedossa, kertoo Vuorinen.

Henkilökunta on ollut tyytyväinen myös uusiin työvaatteisiin ja palveluun.

– Vaatteet ovat yhteiskäytön ja uudistuksen myötä tasalaatuisia. Kaikki vaatteet, jotka tulevat hyllystä, kelpaavat käyttäjille, kertoo Huukkala.

Työvaatteiden väri vaihtui valkoisesta turkoosiin. Iloinen värimuutos ilahdutti myös vanhuskeskusten asiakkaita:

– Iäkkäät asiakkaat huomasivat uudet vaatteet ja kehuivat niitä. Tuntui ihanalta kun myös he pitivät vaatteiden ulkonäöstä, ja olivat tyytyväisiä henkilökunnan puolesta. Kliinisyys poistui, ja tilalle tuli enemmän lämpöä ja kodinomaisuutta.