Raskaan lian ja öljyjen siivoamisessa vastuu myös ympäristöstä

Raskone on hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltopalveluja tarjoava yritys, jolla on toimipisteitä ympäri Suomen. Raskone tarjoaa kuorma- ja pakettiautojen sekä perävaunujen kunnossapitoa ja materiaalien hankintapalveluja ennen kaikkea työkonekalustoihin ja hyötyajoneuvoihin. Raskone työllistää hieman alle 700 henkilöä.

Raskoneen tarve

Korjaamo- ja huoltotöissä tekstiilimateriaalien täytyy olla kestäviä ja vahvoja. Työvaatteet kiertävät säännöllisessä pesussa, joten niiden täytyy kestää huoltoa. Työvaatteiden on myös ilmennettävä yrityksen imagoa, oltava toimivat ja yritysilmeeseen sopivat.

Autokorjaamotoiminnassa tekstiileihin kertyy runsaasti hankalaa likaa, joista osa on ongelmajätettä. Raskone on keskittänyt tekstiili- hankintansa Lindströmille, jonka ratkaisut auttavat Raskoneen korjaamoja toimimaan ympäristöystävällisesti vaate-, matto- ja pyyhehuollossa.

Raskone Oy on asettanut ympäristövastuun keskeiseksi tavoitteeksi laatu- ja palvelutavoitteiden rinnalle. Raskoneella uskotaan, että asiakkaat odottavat ja edellyttävät, että yritykset ottavat koko ajan tehokkaammin ympäristön ja sen suojelun huomioon toiminnas- saan, joten myös ympäristöystävälliset ratkaisut tekstiilihankinnoissa on otettu heillä huomioon.

Ratkaisu

Lindström hoitaa Raskoneen työ- ja suojavaatteet, vaihtomatot, teollisuuspyyhkeet ja hygieniatuotteet valtakunnallisesti. Raskone on ollut Lindströmin asiakas 1990-luvulta lähtien. Lindströmin autot käyvät Raskoneen toimipisteissä viikoittain, tuoden puhtaat tekstiilit ja samalla vieden käytetyt tekstiilit pesuun ja huoltoon.

Yhteistyö on mittavaa, sillä pelkkiä työvaatteita Raskoneella on 7000-8000 kappaletta. Työvaatemallisto uudistettiin vuonna 2014 samalla kun Raskone uudisti ilmettään.

Hyvin suunniteltu matotus sitoo ulkoa kantautuvaa likaa tehokkaasti. Huolto- ja korjaamotiloissa taas vaikeaa likaa, kuten öljyjä ja rasvoja sitoutetaan Lindströmin teollisuuspyyhkeisiin ja imeytysmattoihin. Kierrätettävän teollisuuspyyhkeen imukyky on huomattavasti parempi kuin kertakäyttöpyyhkeiden. Niihin sitoutunut lika ja ongelmajätteet käsitellään Lindströmillä vastuullisesti ja asiakas saa palvelusta halutessaan jäteraportin, josta käy ilmi teollisuuspyyhkeiden pesussa kertyneen ongelmajätteiden määrä.

Myös käsipyyhkeet ovat kierrätettävää kangaspyyhettä. Kangaspyyhkeistä, joita Raskone käyttää, kertyy jätettä kaksi kiloa per pyyhe, kun rulla on loppuunkäytetty. Vastaavalla pyyhkimismäärällä kertakäyttöisillä papereilla jätettä syntyisi noin 80 kiloa.