Kotisivu / Artikkelit / Puuvillapyyherullien ympäristövaikutukset
01.03.2024

Puuvillapyyherullien ympäristövaikutukset

Uudessa Gaia Consultingin toteuttamassa tutkimuksessa mitattiin Lindströmin puuvillapyyherullien hiilijalanjälkeä ja vedenkulutusta puuvillapelloilta kierrätykseen.

Elinkaariarviointi tuottaa tärkeää tietoa optimointia varten ja auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja.*

Mikä on puuvillapyyherullan hiilijalanjälki koko sen elinkaaren aikana? Näyttääkö hiilijalanjälki erilaiselta yhden, 50 ja 100 pesukerran jälkeen? Millainen käsipyyherullan hiilijalanjälki on paperipyyhkeisiin verrattuna?
Muun muassa näihin kysymyksiin halusimme löytää vastauksen puuvillapyyherullien elinkaariarvioinnin avulla.

Service Owner Terhi Hasila Lindströmiltä kertoo, että Gaia Consultingin toteuttaman tutkimuksen tavoitteena oli saada selkeä kokonaiskuva koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöistä ja vedenkulutuksesta sekä auttaa asiakkaita tekemään tietoon perustuvia valintoja.

“Arviointi vahvistaa, että olemme tehneet tähän mennessä oikeita asioita: optimoineet puuvillapyyherullan elinkaaren kaikkia vaiheita, varmistaneet, että tuotetta voidaan käyttää useita kertoja ja kehittäneet kierrätysmahdollisuuksia.”

*Tulokset kattavat vain fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Biogeenisiä hiilidioksidipäästöjä ja maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä ei ole otettu huomioon. Tulokset eivät myöskään sisällä annostelijoihin ja muihin WC-tilatuotteisiimme liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Hiilijalanjäljen ja pesukertojen lukumäärän vertailu

Raaka-aineilla ja valmistuksella suurin vaikutus

Puuvillapyyherullan koko elinkaaren arviointi pellolta tehtaalle ja kuljetuksesta kierrätykseen ei ole aivan helppo tehtävä. Koko toimitusketjun tarkastelu on kuitenkin ainoa tapa saada kattava yleiskuva ja kohdistaa toimenpiteet niihin ketjun vaiheisiin, joissa hiilidioksidipäästöt ja vedenkäyttö ovat suurimmat ja joissa on siten eniten parantamisen varaa.

”Esimerkiksi toimitusten rooli on suhteellisen pieni, vaikka se voikin tuntua järjenvastaiselta. Pyyherullia kuljetetaan edestakaisin jopa satoja kertoja. Siksi tuntuu, että kuljetuksilla pitäisi olla suuri vaikutus hiilijalanjälkeen, mutta niiden vaikutus on itse asiassa melko pieni”, Hasila kertoo.

Kuljetusten osuus käsipyyherullan hiilijalanjäljestä on vain kolme prosenttia. Se ei silti tarkoita, etteikö toimituksia voisi optimoida lisää esimerkiksi suosimalla sähköautoja ja biopohjaisia polttoaineita. Data kuitenkin auttaa laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin.

Raaka-aineilla ja valmistuksella on suurin vaikutus sekä hiilidioksidipäästöihin että vedenkäyttöön.
Jos puuvillapyyherulla pestään vain kerran, raaka-aineiden osuus sen hiilijalanjäljestä on huikeat 69 prosenttia. Sadan pesukerran jälkeen tämä osuus on enää kahdeksan prosenttia. Kun otetaan huomioon, että raaka-aineet ovat täsmälleen samat pesukertojen lukumäärästä riippumatta, pyyherullan pitkäikäisyydellä on suuri merkitys.

Sama pätee vedenkäyttöön. Arviointi osoittaa, että tuotantovaiheen osuus veden kokonaiskulutuksesta on vielä sadan pesukerran jälkeenkin 50 prosenttia.

Veden kulutus

Puuvilla ansaitsee kunnioitusta ja kierrätysmahdollisuuksia

Hasilan mukaan arviointi osoittaa, että puuvillaa pitäisi kunnioittaa enemmän. Viljely ja valmistus vaativat paljon resursseja, joten olisi varmistettava, että näin arvokkaasta materiaalista valmistetut tuotteet saavuttavat pitkän käyttöiän.

“Puuvillaa pitäisi kohdella materiaalina kuin hienointa silkkiä. Oikea tapa hyödyntää puuvillaa on käyttää sitä uudelleenkäytettävissä käsipyyhkeissä, ei se, että siitä valmistetaan pikamuodin mukaisia t-paitoja, jotka saatetaan heittää pois jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen.”

Yksi puuvillapyyherulla voidaan pestä ja käyttää uudelleen 100 kertaa. Se vastaa noin 20 000 paperipyyhettä – eli jopa 72 kiloa paperia. Siinä missä paperipyyhkeet päätyvät yleensä kaatopaikalle, puuvillapyyherulla voi saada vielä uuden elämän elinkaarensa lopussa.

Tällä hetkellä yli 80 prosenttia puuvillapyyherullistamme kierrätetään uusiksi tuotteiksi tai kuiduiksi. Hasilan mukaan haasteena on kuitenkin se, että kierrätyskuitujen valmistus- ja hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä suhteellisen pienet.

“Meiltä puuttuu teollisen mittakaavan suljetun kierron järjestelmä, jossa materiaaleja kierrätettäisiin yhä uudelleen.”

Tavoitteenamme on hyödyntää pyyherullissa enemmän kierrätyspuuvillaa, mutta kierrätyskuitujen käytöllä on rajansa. Kierrättäessä puuvillan kuidut lyhenevät, mikä heikentää vetolujuutta ja kulutuskestävyyttä,
jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia laadukkaassa puuvillapyyherullassa. Vastuullisimman tuotteen löytäminen vaatiikin tasapainoilua eri ominaisuuksien välillä sekä jatkuvaa optimointia.

“Voimme käyttää kierrätyskuitua vain rajallisesti, sillä se lyhentää pyyhkeen elinkaarta, mikä ei puolestaan ole kestävää.”

Jotkin haasteet, kuten teollisten kierrätysratkaisujen kehittäminen, ovat isoja ja monimutkaisia. On kuitenkin olemassa yllättävän yksinkertaisia tapoja, joilla puuvillapyyherullien kierrätettävyyttä voidaan parantaa.

Jos pyyherulla poistetaan annostelijasta liian aikaisin ja toimitetaan pesulaan huolimattomasti, 30 metriä pitkät pyyhkeet saattavat sotkeutua toisiinsa niin, että niiden pesemisestä ja kierrättämisestä tulee mahdotonta.

Pyyherullan oikea-aikainen vaihto on yksinkertaisin tapa saavuttaa 100 prosentin kierrätettävyys.

“Älykäs teknologiamme ilmoittaa henkilökunnalle, kun on aika vaihtaa pyyherulla. Näin voidaan varmistaa, että koko pyyherulla tulee käytettyä eikä käyttäjien tarvitse kuivata käsiään housuihinsa.

Älykkään WC-tilapalvelun tarkoituksena on säästää aikaa, rahaa ja resursseja sekä parantaa samalla vastuullisuutta.”

Arviointi näyttää tilannekuvan

Hasila korostaa, että elinkaariarviointi on aina tiettyyn ajankohtaan sidottu tilannekuva. Tulevaisuudessa tilanne on hyvin erilainen, kun tuotantolaitoksissa siirrytään uusiutuviin energianlähteisiin ja kierrätysvalmiudet paranevat.

Vaikka vastuullisuudesta on tullut monelle yritykselle perusedellytys ja markkinoilla tuotteita halutaan vertailla keskenään, Hasila muistuttaa, että hiilijalanjäljen ja vedenkulutuksen laskenta perustuu edelleen osittain arvioihin.

Tuotteiden vertailu on haastavaa erilaisten menetelmien vuoksi.

“Tämä arviointi on vasta ensimmäinen vaihe. Meidän on pyrittävä läpinäkyvään raportointiin koko arvoketjussa, sillä se tekee laskelmistamme tarkempia.”

Tulevaisuutta varten Hasila visioi arviointia, joka kattaisi koko WC-tilapalvelut annostelijoista käsidesiin.
Jos jo pelkän pyyherullan elinkaariarviointi on haastavaa, muovien, kemikaalien ja mineraalien huomioiminen nostaa monimutkaisuuden täysin uudelle tasolle.

Sillä välin Hasila näkee tuotekohtaisen päästölaskennan hyvänä lähtökohtana jatkuvaan optimointiin ja koko toimitusketjun kattavaan keskusteluun.

“Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään tietoon perustuvia valintoja ja varmistaa, että toimittajamme sitoutuvat vastuulliseen toimintaan. Siksi meidän on otettava koko toimitusketju mukaan tähän keskusteluun.”

Avatar