Polku kohti turvallista työkulttuuria

Ennakoivan työturvallisuuskulttuurin kehittyminen ei tapahdu yhdessä yössä. Se vaatii aikaa kypsyäkseen pelkästä tapaturmien raportoinnista aitoon välittämiseen, jossa tapaturmia halutaan estää, jotta kukaan ei satuttaisi itseään. Olemme oivaltaneet, että jokaisen toimipaikkamme tulee itse kulkea tämä polku sisäistääkseen turvallisuuskulttuurin merkityksen.

Työturvallisuudessa haasteenamme on eri maissa ja kulttuureissa olevat erot tapaturmien raportoinnissa, jolloin tapaturmaluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään.
Raportointia kehittämällä olemme toisaalta huomanneet, että tapaturmien jakauma voi olla maiden välillä hyvin samanlainen, ja suurin ero löytyy paikallisesta turvallisuuskulttuurista ja sen kypsyydestä.

”Intiassa olemme ottaneet reippaita askelia työturvallisuuspolullamme ja tehostaneet turvallisuusriskien havainnointia ja raportointia. Työturvallisuus on pitkälti johtamista ja  halusimme panostaa erityisesti esimiestyöhön, jotta esimiehet näyttäisivät esimerkkiä turvallisessa työskentelyssä”, tuotantopäällikkö Pranab Mazumdar Lindströmin Delhin liiketoimintayksiköstä kertoo.

”Halusimme lisäksi parantaa työntekijöiden tietoisuutta koulutusten ja kampanjoiden avulla.  Järjestimme esimerkiksi tieturvallisuuskampanjan muistut taaksemme, että myös työmatkalla on tärkeää pitää turvallisuus mielessä.”

 

Liittyvät artikkelit