Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että puuvillapyyherullat ovat paperia parempi vaihtoehto, niin jätteen, energian, kuin ilmaston lämpenemisenkin kannalta.

Valitsemalla puuvillaiset pyyhkeet, teet pienen teon suurella vaikutuksella; käsien kuivaus puuvillapyyhkeeseen paperipyyhkeen sijaan auttaa aktiivisesti ympäristön suojelua. Tämä on vahvistettu tutkimuksella, jonka Textile Service Trade Association (WIRTEX) on hiljattain julkaissut. Tutkimustulokset osoittavat, että puuvillapyyherullat tuottavat 95% vähemmän jätettä kuin paperipyyhkeet, kuluttavat 48% vähemmän energiaa ja niiden vaikutus ilmastonmuutokseen on 29% paperipyyhkeitä pienempi.

”Me kaikki kuivaamme käsiämme monta kertaa päivässä. Käsien kuivaustapa vaikuttaa suoraan ympäristöömme. Tärkeä kysymys kuuluu: “Kangas vai paperi?” Vastaus tähän kysymykseen on ympäristöä koskeva päätös etenkin niiden kohdalla, jotka käyttävät julkisia WC-tiloja. Puuvillapyyherullat ovat hygieenisin tapa saada kädet puhtaiksi,” tiivistää hygienia-asiantuntija Marja Hautanen Lindströmiltä.

Yhteenveto vastuullisuustutkimuksesta:

Tutkimuksessa vertailtiin puuvillapyyherullien sekä 100% selluloosasta valmistettujen ja kierrätyspaperista valmistettujen paperipyyhkeiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Huomioon otettiin raaka-aineiden viljely, tuotanto, käyttö, uudelleenprosessointi sekä hävittäminen ja kierrätys. Kattava vertailu osoittaa, että puuvillapyyherullat ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä. Ne päihittivät 100% puhtaasta selluloosasta tehdyt paperipyyhkeet kuudessa kategoriassa kahdeksasta ja kierrätyspaperista valmistetut pyyhkeet seitsemässä kategoriassa kahdeksasta. Jätteentuoton, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen ohella tutkimuksessa vertailtiin myös ilman saastumista, savusumun muodostumista, vedenkulutusta sekä maaperän happamoitumista ja liikalannoitusta.

Puuvillapyyherullat:

–     Tuottavat jopa 95% vähemmän jätettä

–      Vaativat 48% vähemmän energiaa

–     Aiheuttavat 29% pienemmän vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen kuin 100% puhtaasta selluloosasta valmistettu paperi.

Puuvillapyyherullat ovat win-win vaihtoehto sekä ympäristön, että kuluttajan kannalta

Kangaspyyhejärjestelmän kierrätettävyydellä on olennainen vaikutus sen ympäristömyötäisyyteen. Rullat kerätään asiakkaalta käytön jälkeen, pestään sopimuksen mukaan tiukkoja hygieniastandardeja noudattaen ja toimitetaan uudelleen asiakkaalle. Yksi puuvillapyyherulla voidaan pestä jopa 125 kertaa elinikänsä aikana. Tästä ei synny jätettä, eikä asiakkaan tarvitse miettiä hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Jos rulla ei ole aivan loppuun käytetty, voidaan materiaali kierrättää ja käyttää esimerkiksi puhdistusliinoihin, moppeihin tai eristysmateriaaleihin. Paperipyyhkeet taas tulee hävittää yleisjätteen mukana, eikä niitä voida hygieniasyistä kierrättää.

Jos haluat lisätietoja, ole meihin yhteydessä:

Mari Saarinen, Manager Corporate Communications, Lindström Group.

mari.saarinen@lindstromgroup.com, tel. +358 40 727 6482

Liittyvät artikkelit