Energiatehokkuuden parantaminen tapahtuu lämmön talteenotolla

Vuonna 2015 Lindströmillä on keskitytty energiatehokkuuteen. Energiaostot ovat yksi konsernin suurimmista hankintaeristä, joten energiatehokkuudella on suora yhteys palvelun kannattavuuteen ja hinnoitteluun. Energiatehokkuuden avulla pystytään hallitsemaan energian hinnan noususta tulevia palvelun hinnankorotuspaineita. Lindström kokonaistuotanto on ollut tasaisessa kasvussa, mutta energiankulutus huollettua tekstiilikiloa kohden on onnistuttu kääntämään laskuun. Yhtiön tavoitteena on laskea energiankulutusta vuoteen 2020 mennessä kuusi prosenttia.

Energiatehokkuutta systemaattisella kehitystyöllä

Energiatehokkuuden tavoite on saavutettavissa suunnitelluilla toimenpiteillä, joissa lähivuosina keskitytään kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä lämmön talteenottoon pesuprosessissa. Viime vuosina kehittynyt lämmön talteenotto sekä pesuvedestä että kuivausrumpujen ilmasta on vaikuttanut yhtiön energiatehokkuuteen merkittävästi.

Vuonna 2015 uusia lämmön talteenottojärjestelmiä asennettiin Virossa, Suomessa ja Sloveniassa, sekä päivitettiin vanhoja laitteistoja Suomessa. Koska asennukset ja korjaustoimenpiteet on tehty vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, ei vuosittaista energiansäästöä ole vielä mitattu, mutta lämmön talteenottojärjestelmien hyötysuhde on 15-25 prosenttia ja vanhojen järjestelmien päivittämisellä arvioidaan saavutettavan noin kymmenen prosentin säästöt.

Kiinteistöjen energiatehokkuuteen on pureuduttu energia-analyysien avulla. Kiinteistön ilmastointia, lämmitystä ja ilmanvaihtoa säätämällä ja hyviä käytäntöjä hyödyntä- mällä on saatu aikaan jopa 12 prosentin säästöjä ilman investointeja. Energia-analyysi kiinnittää huomiota myös tilan energiatehokkuuteen. Energiakatselmukset toteuttavat myös EU-lainsäädäntöä. Lindström soveltaa kaikessa toiminnassaan Suomen energiatehokkuuslakia, ja vuonna 2015 konsernin Suomessa toimiva emoyhtiö täyttää lain edellytykset. Vuoden 2015 energiakatselmus tuotetaan koko emoyhtiöstä, sekä 10 prosentin energiankulutuksen kattavat toimipistekohtaiset katselmukset Lindströmin Oulun ja Comfortan Tampereen toimipisteistä. Katselmuksissa tehokkaiksi todetut käytännöt tullaan soveltaen ottamaan käyttöön kaikissa Lindströmin toimipisteissä

Liittyvät artikkelit