Välitämme – Jakakaa oppimisen iloa

Sitoutuneet työntekijät ovat menestyksemme avain. Tapamme työskennellä varmistaa, että pidämme huolta toisistamme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme.

”Huolenpito” tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä, mutta se vaatii myös erityisiä taitoja. Siksi aloitimme vuonna 2018 omille johtajillemme tarkoitetun We Care -johtamisohjelman, joka opastaa heitä valmentamaan ja johtamaan sydämellään. Rohkaisemme työntekijöitämme – kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa – pysymään uteliaina ja kehittämään omaa osaamistaan. Tässä on kaksi hyvää esimerkkiä sisäisistä koulutusohjelmistamme: toinen keskittyy pehmeisiin taitoihin, toinen kovaan myyntiosaamiseen.

Pehmeät taidot: asiakaskokemuksen parantaminen Intiassa

Huolimatta nykyisen tekoälyn ja robotiikan mukanaan tuomasta tiukasta kilpailutilanteesta pehmeiden – ihmisiin, yhteisöihin ja viestintään liittyvien – taitojen kehittäminen on edelleen tärkeää. Osana We Care -johtajuusohjelmaamme Intian-tiimimme järjesti innostuneen tapaamisen, jossa opittiin, mitä asiakkaiden odotusten ylittämiseen vaaditaan. Osallistujat olivat monimuotoinen joukko erilaisissa tehtävissä toimivia ihmisiä, mikä lisäsi mahdollisuuksia oppia uusia asioita eri toimintojen välillä.

Koulutusmoduuli koostui pikakurssista, joka käsitteli henkilökohtaisen kehittymisen ja osaamisen, ammatillisten suhteiden ylläpitämisen ja yhteistyön kautta tapahtuvan tiiminrakennuksen kaltaisia tärkeitä aiheita. Pehmeiden taitojen koulutuksessa luottamuksen rakentaminen on hyvin tärkeää, sillä se saa osallistujat tuntemaan olonsa mukavaksi. Oppiminen on jatkunut myös kurssin jälkeen: osallistujat kutsuttiin ryhmäkeskusteluun, jossa keskusteltiin ja jaettiin ideoita siitä, miten he parhaiten voivat hyödyntää oppimiaan asioita päivittäisessä työssään.

Liittyvät artikkelit