Home / Article / Znovuvyužití textilního odpadu pro nás představuje výzvu
25.01.2017

Znovuvyužití textilního odpadu pro nás představuje výzvu

Je zapotřebí hledat řešení v oblasti recirkulace textilií

V r. 2015 společnost Lindström vyprodukovala celkem 1,2 milionu kilogramů textilního odpadu. V míře jeho využití dosáhla výše 71 %, z toho 100 % ve Finsku a přibližně 34 % se na ní podílely evropské a asijské dceřiné společnosti. Firma si vytyčila cíl, že do r. 2020 bude opětovně využívat 90 % textilií.

Cíl, který jsme si před 5 lety stanovili na rok 2016, zůstává nadále aktuální. Hledat způsoby, jak recyklovat textil, zejména v dceřiných společnostech po Evropě a Asii, není zrovna nejjednodušší. Podíl z obratu v těchto oblastech narůstá a pokud se společnosti nepodaří nalézt dostatek obchodních partnerů, kteří by s odpadem řádně naložili, míra jeho znovuvyužití výrazně poklesne.

Textil, který bude opět k užitku

Značná část textilií, které společnost Lindström vyřazuje, je zhotovena ze směsi bavlny a polyesteru. Součástí jsou četné kovové prvky, které je nutno odstranit manuálně, např. zipy a patentky. V řešeních, která se nyní v oblasti recyklace textilu nabízejí, se upřednostňují spíše materiály bez kovových součástí.

Společnosti Lindström se podařilo vypracovat vlastní přístupy k recyklaci textilu a nalézt ochotné partnery v tomto směru. Nové iniciativy jsou neustále předmětem jednání. Množství textilií recyklovaných s využitím stávajících metod je natolik nízké, že je to z hlediska míry jejich znovuvyužití pro společnost téměř zanedbatelné.

Chemické rozpouštění jako ten nejúčinnější způsob recyklace odpadu

Firma je přesvědčena o tom, že do budoucna by se jedním z nejvýznamnějších postupů mohlo stát chemické rozpouštění, při němž lze bavlnu a polyester recyklovat zvlášť pomocí chemického procesu a získávat z nich novou surovinu. Společnost Lindström bedlivě sleduje projekt pod názvem „Design World of Cellulose”, na němž se podílejí finské technické výzkumné středisko VTT, Aaltova univerzita a Tamperská technická univerzita. Součástí projektu je vývoj recyklovaného vlákna rozpouštěním. Pracuje se na způsobech, jak nakládat s většími objemy odpadu.

Finové dbají na životní prostředí

Také finský institut pro životní prostředí SYKE vyzdvihl chemickou recyklaci jako jedno z možných řešení v přístupu ke znovuvyužití textilií. Domnívají se, že pokud se opětovným využitím textilu a jeho recyklací omezí textilní výroba z nových surovin, bude to z hlediska ochrany životního prostředí vhodnější alternativa než spalovat tento druh odpadu při výrobě energie. Další informace viz www.syke.fi (v anglickém jazyce).


Chemické rozpouštění do budoucna považujeme za nejlepší způsob recirkulace textilních surovin.

Avatar
Lindström Group