Chemické rozpouštění jako budoucí alternativa pro recyklaci textilu

Společnost Lindström se podílí na projektu cyklického hospodářství s textilem pod názvem „Tekstiilien kiertotalous”, za nímž stojí finské technické výzkumné středisko VTT. V tomto projektu je předmětem testování jeden z možných způsobů, jak v budoucnu naložit s textilním odpadem. Zkouší se technologie, kterou vyvinulo středisko VTT. Od spotřebitelů se shromažďuje nepotřebné bavlněné oblečení, to se rozpouští a z výsledného surového vlákna se vyrábějí nové oděvy.

Pronájem textilií nabízí firmám „bezodpadové” řešení

Tak vznikly služby společnosti Lindström spojené s pronájmem textilií, které se dále vyvíjejí právě na principech cyklického hospodářství. Textilní zboží se vyrábí zásadně dle potřeby a díky recyklaci ho mohou využívat další a další subjekty. Pronájem textilií nabízí uživatelům „bezodpadové” řešení, protože společnost Lindström převzala odpovědnost za ekologickou stopu z jejich užívání a zodpovědné nakládání.

Uzavřený cyklus výroby a spotřeby 

Nedá-li se textil dále využít na oděvy nebo tkaniny, prodlouží se jeho životnost např. tak, že se zpracuje na nový produkt. Mechanicky se recykluje nebo spálí při výrobě energie. Nacházet vhodné způsoby k využití textilií, které jsou ve špatném stavu a nelze je nadále použít, představuje pro společnost Lindström další velkou výzvu. Textilní odpad je celosvětově závažný problém. Společnost Lindström v této oblasti nyní usiluje o nalezení aktivního řešení.

Díky testované rozpouštěcí technologii se použité suroviny zpracují do podoby recyklovaného vlákna a vzniká ekosystém založený na uzavřeném cyklu výroby a spotřeby. V porovnání s čistou bavlnou se u recyklovaného vlákna značně snižuje spotřeba vody a uhlíková stopa. Na rozdíl od viskózových vláken je např. šetrnější k životnímu prostředí.

„Vzhledem k tomu, že jsme své služby vyvinuli a nadále vyvíjíme z hlediska cyklického hospodářství, vzbudil v nás uvedený projekt nevýslovný zájem. Jen tím, že budeme zkoušet a testovat různá řešení, jsme schopni zjistit, co funguje. Nové technologie rovněž zkoušíme s ohledem na rozvoj našich vlastních služeb. Takový projekt nám může do budoucna nabídnout řešení, jak zpracovávat vlastní textilní odpad,” popisuje Juha Laurio, prezident a výkonný ředitel skupiny Lindström.

Zásady hierarchie způsobů nakládání s odpadem

Pracovní oděvy od společnosti Lindström se zhotovují dle zásad hierarchie způsobů nakládání s odpadem: Textilie se vyrábějí výhradně dle aktuálních potřeb, tkanina se využívá ekonomicky, bez zbytečných ztrát, a výrobky se navrhují tak, aby se daly snadno opravit a byly odolné při užívání a údržbě. Oděvy se recyklují a postupují od jednoho uživatele k druhému, až jsou zcela nevyužitelné. Textilie, které končí jako odpad, se zpracují do podoby nových produktů, mechanicky se recyklují na další suroviny nebo se spálí při výrobě energie. V současné době se ve společnosti Lindström tímto způsobem řeší 71 % z objemu textilního odpadu, což v r. 2015 v celé skupině představovalo 1,2 milionů kilogramů.

Móda, která je zodpovědná

Projektem cyklického hospodářství s textilem „Tekstiilien kiertotalous” finského technického výzkumného střediska VTT, který byl v mezinárodním měřítku spuštěn pod názvem „The Relooping Fashion Initiative” („Zodpovědná móda”), se vytváří a řídí ekosystém založený na uzavřeném cyklu výroby a spotřeby. Vyznávají se v něm zásady cyklického hospodářství a pokládají základy novému způsobu průmyslového využití textilního odpadu nevhodného k dalšímu použití.

Další informace naleznete na adrese www.reloopingfashion.org (v anglickém jazyce). Tento projekt financuje společnost Tekes a další společnosti.

Podobné produkty