Home / Article / Textilní odpad je celosvětová výzva
25.05.2021

Textilní odpad je celosvětová výzva

Chemické rozpouštění jako budoucí alternativa pro recyklaci textilu

Společnost Lindström se podílí na projektu cyklického hospodářství s textilem pod názvem „Tekstiilien kiertotalous”, za nímž stojí finské technické výzkumné středisko VTT. V tomto projektu je předmětem testování jeden z možných způsobů, jak v budoucnu naložit s textilním odpadem.

Zkouší se technologie, kterou vyvinulo středisko VTT. Od spotřebitelů se shromažďuje nepotřebné bavlněné oblečení, to se rozpouští a z výsledného surového vlákna se vyrábějí nové oděvy.

https://www.youtube.com/watch?v=xa-E2Re3bDE

Pronájem textilií nabízí firmám „bezodpadové” řešení

Tak vznikly služby společnosti Lindström spojené s pronájmem textilií, které se dále vyvíjejí právě na principech cyklického hospodářství. Textilní zboží se vyrábí zásadně dle potřeby a díky recyklaci ho mohou využívat další a další subjekty. Pronájem textilií nabízí uživatelům „bezodpadové” řešení, protože společnost Lindström převzala odpovědnost za ekologickou stopu z jejich užívání a zodpovědné nakládání.

Uzavřený cyklus výroby a spotřeby 

Nedá-li se textil dále využít na oděvy nebo tkaniny, prodlouží se jeho životnost např. tak, že se zpracuje na nový produkt. Mechanicky se recykluje nebo spálí při výrobě energie. Nacházet vhodné způsoby k využití textilií, které jsou ve špatném stavu a nelze je nadále použít, představuje pro společnost Lindström další velkou výzvu. Textilní odpad je celosvětově závažný problém. Společnost Lindström v této oblasti nyní usiluje o nalezení aktivního řešení.

Díky testované rozpouštěcí technologii se použité suroviny zpracují do podoby recyklovaného vlákna a vzniká ekosystém založený na uzavřeném cyklu výroby a spotřeby. V porovnání s čistou bavlnou se u recyklovaného vlákna značně snižuje spotřeba vody a uhlíková stopa. Na rozdíl od viskózových vláken je např. šetrnější k životnímu prostředí.

„Vzhledem k tomu, že jsme své služby vyvinuli a nadále vyvíjíme z hlediska cyklického hospodářství, vzbudil v nás uvedený projekt nevýslovný zájem. Jen tím, že budeme zkoušet a testovat různá řešení, jsme schopni zjistit, co funguje. Nové technologie rovněž zkoušíme s ohledem na rozvoj našich vlastních služeb. Takový projekt nám může do budoucna nabídnout řešení, jak zpracovávat vlastní textilní odpad.”

Popisuje Juha Laurio, prezident a výkonný ředitel skupiny Lindström.

Zásady hierarchie způsobů nakládání s odpadem

Pracovní oděvy od společnosti Lindström se zhotovují dle zásad hierarchie způsobů nakládání s odpadem: Textilie se vyrábějí výhradně dle aktuálních potřeb, tkanina se využívá ekonomicky, bez zbytečných ztrát, a výrobky se navrhují tak, aby se daly snadno opravit a byly odolné při užívání a údržbě. Oděvy se recyklují a postupují od jednoho uživatele k druhému, až jsou zcela nevyužitelné. Textilie, které končí jako odpad, se zpracují do podoby nových produktů, mechanicky se recyklují na další suroviny nebo se spálí při výrobě energie. V současné době se ve společnosti Lindström tímto způsobem řeší 71 % z objemu textilního odpadu, což v r. 2015 v celé skupině představovalo 1,2 milionů kilogramů.

Móda, která je zodpovědná

Projektem cyklického hospodářství s textilem „Tekstiilien kiertotalous” finského technického výzkumného střediska VTT, který byl v mezinárodním měřítku spuštěn pod názvem „The Relooping Fashion Initiative” („Zodpovědná móda”), se vytváří a řídí ekosystém založený na uzavřeném cyklu výroby a spotřeby. Vyznávají se v něm zásady cyklického hospodářství a pokládají základy novému způsobu průmyslového využití textilního odpadu nevhodného k dalšímu použití.

Další informace naleznete na adrese www.reloopingfashion.org (v anglickém jazyce). Tento projekt financuje společnost Tekes a další společnosti.

Textilní kontejnery

Cirkulární ekonomika se samozřejmě dotýká nejen firem a pracovního života, ale zejména osobního. Rychloobrátkový kolotoč výroby a spotřeby oblečení je plýtvavý a ničivý pro životní prostředí a zdraví lidí.

Jenom v Česku to podle společnosti Potex odpovídá 200 tisícům tun, což je 97 %, jehož se majitelé zbavují. To znamená, že pouhá 3 % vyřazeného textilu má další využití. Každou vteřinu skončí na skládce či ve spalovně jedno popelářské auto plné oblečení.

Prosím, jednejte s textilním oblečením uvážlivě. Tak, jak to děláme my Lindstrom Group.

Společnost POTEXT připravila několik infografik.

Zpráva o udržitelnosti 2020

Principy cirkulární ekonomiky jsou pro nás v Lindström prioritou. Dopady naší činnosti na životní prostředí pečlivě sledujeme, optimalizujeme procesy s ohledem na ekologii a podporujeme výzkum v této oblasti. Každý rok vydáváme Zprávu o udržitelnosti, která je souhrnem zjištění a nových i plánovaných opatření v této oblasti.

Strategie nakládání s textilním odpadem 2025 a další ekologické cíle

Součástí Zprávy o udržitelnosti 2020 je strategie nakládání s textilním odpadem, která má být naplněna do roku 2025. Nejambicióznějším cílem této strategie je dosažení 100% recyklace a opětovného využití veškerého textilu Lindström oproti stávajícím 28 %. Právě v oblasti recyklace textilu se firma Lindström chce stát globálním lídrem na trhu a inspirovat tak i další firmy k větší odpovědnosti.

Cíle v oblasti ekologie jsou ovšem stanoveny ve všech fázích procesu – od výroby textilu přes jeho údržbu až po samotnou recyklaci vyřazených kusů. Za stěžejní považujeme tyto pilíře naší činnosti:

  • Maximalizace životního cyklu výrobku: Veškeré oděvy navrhujeme s ohledem na účel a maximální životnost. Oblečení opravujeme, dokud není zcela opotřebené. Textil vyrábíme zásadně udržitelným způsobem a z materiálů od důvěryhodných a odpovědných dodavatelů.
  • Minimalizace uhlíkové stopy a chemického znečištění: Neustále zvyšujeme ekologický standard čištění oděvů a jejich distribuce podle nejnovějších vědeckých poznatků.
  • Inovace: V roce 2020 jsme představili nové, ještě ekologičtější produkty – EKO čisticí rohože z PET lahví nebo třeba textilní ochranné roušky a další.
  • Optimalizace procesů a digitalizace: Všechny interní procesy v Lindström se snažíme maximálně optimalizovat s ohledem na zlepšení našich služeb, pracovních podmínek našich zaměstnanců a zvýšení ekologického standardu provozu.

Potřeby klientů na prvním místě

Každé průmyslové odvětví, pro které dodáváme naše pracovní oděvy a další textilní výrobky, je specifické. Potřeby jednotlivých klientů se proto snažíme konzultovat na individuální úrovni a hledáme vždy řešení na míru. I s ohledem na pandemii je pro nás klíčová flexibilita, která nám umožňuje vycházet vstříc měnícím se potřebám odběratelů. Veškeré požadavky můžou proto klienti nově zadávat jednoduše online na pár kliků.

Osobní vztahy s klienty vnímáme jako záruku nejen oboustranně přínosné spolupráce, ale i sdílení hodnot udržitelnosti a odpovědnosti k prostředí, v němž společně působíme a které vytváříme.

Avatar
Lindström Group