Home / Article / Rozhovor: Kdo neřeší udržitelnost, hazarduje s úspěchem firmy, říká Dan Heuer z Fair Venture
15.02.2022

Rozhovor: Kdo neřeší udržitelnost, hazarduje s úspěchem firmy, říká Dan Heuer z Fair Venture

Mgr. Dan Heuer pracuje ve společnosti Fair Venture jako specialista na firemní udržitelnost, strategie a nefinanční reporting. Během studia udržitelnosti a sociální ekologie se zaměřil na společenskou odpovědnost firem. Udržitelnost je ve společnosti Lindström Czech Republic velké téma, proto jsme pana Heuera poprosili o zodpovězení několika otázek.

Jak byste „udržitelnost“ a její důležitost vysvětlil úplnému laikovi?

Udržitelnost je zaměření na dlouhodobé cíle. Ať už se jedná o udržitelnost organizace, firmy, investora, státu nebo celého lidstva, vždy se zaměřujeme na to, abychom zajistili co nejlepší životní podmínky po další desítky let a pro další generace.

S rozvojem populace a ekonomiky dochází k řadě krizových situací, jako jsou sucha, migrace, nebo i války a finanční krize. Udržitelný přístup se snaží těmto situacím předcházet a zároveň být připraven a adaptovat se.

Vaše společnost Fair Venture pomáhá firmám podnikat udržitelně. Cítíte větší snahu českých podnikatelů podnikat tímto způsobem? Myslíte, že se situace v tomto směru zlepšuje?

Rok 2021 byl pro udržitelnost naprosto přelomový. Předtím byla udržitelnost otázkou jen pro některé firmy podle hodnot vedení a také poptávky. Během roku 2021 se to však převrátilo a nyní je to otázka konkurenceschopnosti. Kdo neřeší udržitelnost, tak hazarduje s úspěchem firmy.

Ve Fair Venture, kde působím jako specialista na firemní udržitelnost, pomáháme zavést společenskou odpovědnost do firmy a stáváme se tak partnerem pro společnosti, které mají zájem podnikat udržitelně.

Dan Heuer, specialista na firemní udržitelnost z Fair Venture, je velkým fanouškem kiteboardingu.

Jaké jsou za Vás nejvýznamnější důvody?

Důvodů je více. Částečně hraje roli pandemická situace, která donutila firmy více hledět na rizika. A z pohledu dostupnosti zdrojů, logistiky a poptávky je riziko klimatické změny mnohem závažnější než riziko pandemie.

Dalším důvodem je vznik řady legislativ včetně Green dealu, ale netýká se to pouze EU. A nyní to umocnila i krize v energetice, kdy jsou firmy opět nuceny analyzovat, šetřit a hledat alternativy.

Jaké jsou v oblasti ekonomiky plány směrem k udržitelnosti pro rok 2022?

Investoři a banky začínají sledovat a zveřejňovat, kolik financí poskytli firmám, které jsou udržitelné.

Pro posouzení udržitelnosti firmy se hodnotí tzv. ESG ukazatele (environmental, social a governance). Konkrétně se jedná o ukazatele jako uhlíková stopa, spotřeba vody, poměr mužů a žen v managementu, zda dodržují lidská práva apod.

To vše zveřejňují firmy ve svých ESG reportech neboli Zprávách o udržitelném rozvoji. Nejde však pouze o to, jak si firma vede nyní, ale také o to, zda má cíle, plány a strategie pro další zvyšování udržitelnosti. A čím udržitelnější firma, tím lepší podmínky od bank a investorů dostane.

Já osobně to vnímám jako velmi povedený nástroj. Investoři, banky a firmy se společně snaží o snižování dopadů své činnosti a společně tak míříme k cíli EU být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Co je náplní Vaší spolupráce s firmami? Jaké služby poskytujete?

Nejdříve musíme zjistit, kde jsou největší dopady a rizika firmy spojená s udržitelností. K tomu slouží různé analýzy a porovnání včetně např. uhlíkové stopy.

Následně sestavujeme strategii a modelujeme cíle, kterých firma může dosáhnout, aby byla udržitelnější, což se jí samozřejmě vyplatí i ekonomicky. Ocení to nejen banky, ale i odběratelé, zaměstnanci a zákazníci. V dlouhodobé perspektivě se tím ušetří mnoho nákladů. Ostatně to mohou potvrdit všichni ti, kdo dnes mají fotovoltaické panely na střechách výrobních závodů.

A nakonec s nimi zpracováváme ESG reporty podle ustálených metodik, tak aby bylo možné posoudit a ocenit jejich aktivity.

Existují dotace nebo nějaká finanční podpora podnikatelům a firmám, které směřují k udržitelnému rozvoji?

Dotací existuje celá řada. Na dotace můžete zvyšovat energetickou efektivitu, pořizovat obnovitelné zdroje nebo elektromobily. Také lze vzdělávat zaměstnance a zlepšovat firemní kulturu. I to je součást udržitelnosti.

V Ústeckém a Moravskoslezském kraji se připravuje zvláštní dotační program Spravedlivé transformace pro postuhelné regiony, ze kterých budou moct čerpat i podniky např. na analýzu materiálových toků.

Zajímají se podnikatelé o přechod k cirkulární ekonomice? Vzpomenete si na spolupráci, kde se to Vám a klientovi společně podařilo?

Pro výrobní podniky je cirkulární ekonomika samozřejmě důležité téma, kterému se v rámci udržitelnosti také věnují. Využívání odpadů se v některých případech velmi vyplatí, takže zájem určitě je.

Report a Strategii jsme zpracovávali například v Biopekárně Zemance, kde dělají s cirkularitou úžasné věci.

Mají společnosti větší chuť recyklovat odpad, například ve stavebnictví?

Pokud se to vyplatí ekonomicky, tak rád recykluje každý. Ve stavebnictví je průkopníkem v tomto ohledu Skanska, která používá recyklovaný beton.

Překážkou pro recyklaci je u nás velmi nízký poplatek za skládkování, který neodpovídá negativním dopadům, které skládky mají. Firmě tak hrozí, že na recyklaci prodělá, což snižuje její konkurenceschopnost oproti těm, kteří odpad skládkují.

Jak doporučujete firmám, aby nakládaly s textilním odpadem?

Firma si musí především vyjasnit, co jsou ta nejpalčivější témata, která může nejvíce ovlivnit. Často to bývá změna klimatu (snižování uhlíkové stopy), biodiverzita, rovnost mužů a žen nebo jiné sociální problémy.

Pokud firma pracuje s velkým množstvím textilu, tak se z toho samozřejmě stává i ústřední téma její udržitelnosti. Textilní odpad se recykluje velmi špatně. Spíš než odpad na konci procesu je proto nutné řešit vstupní materiály na začátku. Používaný textil by měl být vždy pouze z jednoho typu materiálu (např. bavlna, len nebo PE). Potom je mnohem snazší ho recyklovat.

Jak moc velké téma je ve firmách Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)?

Zelená dohoda je politika zastřešující mnoho různých strategií z oblasti zemědělství, znečištění, cirkularity nebo udržitelných financí.

Zájem investorů a bank o udržitelné finance jsem popsal výše. Ten ve firmách rezonuje velmi. U ostatních odvětví se zatím spíše vyčkává na konkrétní opatření, aby bylo možné odhadnout, co to pro firmy může reálně znamenat.

Pro firmy ale Zelená dohoda představuje především příležitost. Postupně se mění ekonomika. Začínají být důležité jiné aspekty a obory. A to je příležitost, jak předehnat konkurenci a stát se úspěšnou firmou a ještě přispět k udržitelnosti. Velmi hezky o tom mluví Ladislav Miko.

Jaký je Váš osobní vztah k přírodě? Jak v ní nejraději trávíte čas?

Od mala mě příroda fascinovala. To mě dodnes neopustilo a už se to asi ani nestane :-). Postupně jsem začal vnímat různé environmentální problémy, a tak jsem se rozhodl studovat sociální ekologii, abych se o tom dozvěděl víc. Můj otec je podnikatel, a tak jsem si začal lámat hlavu nad tím, jak tyto dva světy lze propojit v souladu.

Začal jsem se na vztah firem a přírody specializovat a stalo se to mou vášní. Bohužel dnes pracuji víc u počítače než venku. Proto rád v přírodě trávím volný čas, ať už jsou to zimní a vodní sporty, vícedenní přechody hor nebo výlety se psem.

Stejně nastaveným duším doporučuji knihu Tajný život stromů od Petera Wohllebena. Po jejím přečtení se i běžné výlety do přírody stanou dobrodružstvím :-).

Budu rád, když mě budete kontaktovat na LinkedInu https://www.linkedin.com/in/danheuerfv/ nebo emailu: dan@fairventure.cz.

Avatar
Lindström Group