Existuje mnoho odvětví, ve kterých se pracuje s ohněm a v nichž je důležité pracovníky před ohněm chránit. První vás asi napadnou hasiči, kteří přímo s ohněm bojují, chrání občany a jejich majetky. Existují také průmyslová odvětví, která při své výrobě oheň přímo využívají, např. plynárenský a petrochemický průmysl, při sváření nebo ve slévárenství. Oheň je součástí i výrobních procesů při výrobě skla nebo keramiky. I při některých sportovních aktivitách bývá předepsána povinnost mít na sobě nehořlavý oděv, třeba u automobilových závodů a rallye. S ohněm se setkáme i v gastronomii, když se vaří a peče, nebo i v umělecké tvorbě někteří umělci používají oheň jako nástroj pro svá díla.

Obrázek: Pracovní oděvy pro svářeče musí splňovat ty nejpřísnější normy

V těchto oborech je důležité, aby lidé byli obeznámeni s bezpečnostními opatřeními a dodržovali přísná pravidla pro minimalizaci rizika, protože nehody při práci s ohněm mohou mít různé zdravotní následky v závislosti na typu činnosti a míře expozice ohni.

 • Popáleniny – nebezpečí popálení je při práci s ohněm vysoké. Popáleniny mohou být mírné až závažné a mohou vést k trvalému poškození kůže.
 • Otravy – práce s ohněm produkuje někdy toxické plyny, které mohou způsobit otravu. Některé plyny mohou být i smrtelné, jako například oxid uhelnatý.
 • Respirační potíže – kouř a toxické plyny produkované ohněm mohou způsobit respirační problémy, jako jsou kašel, dušnost nebo astma.
 • Zranění způsobená explozemi – některé činnosti spojené s prací s ohněm zahrnují použití výbušnin, které mohou způsobit zranění a dokonce i smrt.
 • Psychické problémy – práce s ohněm může být stresující a traumatizující. Osoby, které pracují s ohněm, mohou mít vyšší riziko výskytu psychických problémů, jako jsou úzkost, deprese nebo posttraumatická stresová porucha.

Řádné proškolení a používání osobních ochranných pracovních pomůcek je pro minimalizaci rizika vzniku těchto zdravotních problémů nezbytné.

Zákony a normy pro práci s ohněm platné v České republice

Zaměstnavatelé a zaměstnanci musí být obeznámeni s platnými normami a legislativou týkající se práce v rizikovém prostředí, a hlavně je dodržovat. To se týká i norem odolnosti pracovních oděvů proti plameni:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, upravuje ochranu zdraví zaměstnanců při práci s nebezpečnými látkami, včetně hořlavých látek. Stanoví požadavky na bezpečnostní opatření při práci s nebezpečnými látkami, jako jsou osobní ochranné pracovní pomůcky, hasicí zařízení a opatření pro případ požáru.

ČSN EN ISO 11612:2016, Ochrana před tepelnými riziky při práci – Ochranné obleky a další prostředky: Tato norma stanovuje požadavky na ochranné obleky a další prostředky pro ochranu zaměstnanců před tepelnými riziky při práci s ohněm. Nehořlavé pracovní oděvy získávají následující označení:

 • A1 a A2 – Omezené šíření plamene
 • B – Konvekční teplo (hodnocení 1-3)
 • C – Sálavé teplo (hodnocení 1-4)
 • D – Postřik roztaveným hliníkem (hodnocení 1-3)
 • E – Postřik roztaveným železem (hodnocení 1-3)
 • F – Kontaktní teplo (hodnocení 1-3)

ČSN EN ISO 13911:2017, Ochrana před rizikem tepelného požáru – Chování materiálu při hoření a požadavky na termickou izolaci: Tato norma stanovuje požadavky na chování materiálů při hoření a na termickou izolaci v situacích, kdy mohou vzniknout tepelné požáry, klasifikuje nehořlavé oděvy pro svářeče:

 • Třída 1 – Dostatečná ochrana pro méně nebezpečné svařování s nízkou úrovní rozstřiku kovu a tepla.
 • Třída 2 – Dostatečná ochrana pro nebezpečnější svařování s vyšší úrovní rozstřiku kovu a tepla.

EN 14116: Tato norma určuje, jak oděvy působí proti malým zápalným jiskrám v podmínkách bez významného tepelného rizika.

IEC 61482: Tato norma udává, zda pracovní oděvy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku.

Z toho vyplývá, že při práci s ohněm je důležité nosit speciální ochranné oblečení, které splňuje určité standardy a normy, aby poskytovalo dostatečnou ochranu proti tepelnému záření, plamenům a horkým látkám. Na základě těchto požadavků byly vyvinuty konkrétní typy ochranného pracovního oblečení.

Obrázek: Kolekce ohnivzdorných pracovních oděvů Lindström zajišťuje pracovníkům maximální ochranu i komfort

Kolekce ohnivzdorných pracovních oděvů Lindström pro bezpečnost práce

Ochranný oděv FR (Fire Retardant) v metalurgii a strojírenství se používá k ochraně pracovníků před tepelnými a chemickými nebezpečími při práci s horkými kovy, plameny a jiskrami. Tento typ ochranného oděvu je vyroben z ohnivzdorných materiálů, které jsou schopny odolat vysokým teplotám a zamezit šíření plamenů a požárů.

V nabídce pracovních oděvů Lindström máme kolekce splňující výše uvedené normy. Ochranné pracovní oblečení Lindström je vyrobeno ze speciální tkaniny, která se nevznítí ani se netaví, je dostatečně pevná, takže se neroztrhá ani v náročných podmínkách. Díky tomu je kůže pracovníků vždy chráněna proti riziku popálenin. Netextilní komponenty, jako jsou například zipy a knoflíky, nevedou teplo ani elektřinu a netaví se.

Kolekce pracovního oblečení PowerPro je určena speciálně pro elektrikáře, elektromontéry, elektrotechniky a další pracovníky, kterým hrozí zranění elektrickým obloukem. Veškeré oblečení z této kolekce je certifikováno dle norem EN ISO 11612 (A1, B1, C1) a EN 61482-1-2 (třída 1), což znamená, že poskytuje ochranu proti elektrickému oblouku, tepelným nebezpečím či ohni a zpomaluje hoření.

Pro svářeče a brusiče kovů je určena kolekce pracovního oblečení WelderPro. Velmi odolné látky svářečských montérek poskytují ochranu před ohněm a stříkajícími kovy. Odolnost proti plameni a vysokým teplotám zaručují certifikáty podle norem EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E3, F1) a EN ISO 11611 (A1, třída 2).

Ochranné pracovní oblečení pro práci s ohněm

V Lindström známe všechny důležité normy a zajistíme, aby vaše pracovní oblečení splňovalo nejvyšší bezpečnostní standardy.

Testování ohnivzdornosti ochranných pracovních oděvů Lindström

Testování nehořlavých pracovních oděvů přináší zaměstnavatelům a pracovníkům jistotu v určitém stupni ochrany proti požáru nebo jiné události s rizikem popálenin. Ohnivzdorné kombinézy a ohnivzdorné kalhoty je možné testovat samostatně a poté je kombinovat s oděvy určenými k běžnému nošení.

Postup zkoušky určuje norma ISO 13506. Zkoušky požární odolnosti proti obloukovému výboji jsou prováděny na termo figuríně vybavené více než stovkou čidel a zjišťují odolnost ohnivzdorných oděvů při teplotách dosahujících až 1 000 °C. Na základě získaných údajů získá testovaný oděv příslušný certifikát.

Pronájem pracovních oděvů vyřeší starosti s hlídáním norem

Služba pronájmu pracovních oděvů šetří váš čas i finance. Oděvy a pracovní montérky nemusíte vybírat ani hlídat, zda splňují příslušné normy. V Lindström navrhneme pracovní oblečení přesně podle vašich představ a podle nejvyšších bezpečnostních standardů v konkrétním oboru. Součástí služby pronájmu pracovních oděvů je i jejich údržba a čištění. Celý proces můžete pohodlně spravovat v online aplikaci eLindström.

Podobné produkty