За останні роки в компаніях значно розвинулися принципи DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) – соціокультурне різноманіття, рівність та інклюзивність. Попри те, що ці принципи є основою нашої корпоративної культури «We Care», ми почали підіймати цю тему більш відкрито за допомогою багатьох ініціатив.

Соціокультурне різноманіття в компанії Lindström означає, що в наших командах і на робочих місцях підтримується різноманіття спільнот, у яких ми працюємо. Це передбачає створення умов, у яких цінується кожен, незалежно від раси, етнічного походження, національності, релігії, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, здібностей, віку, освіти чи родинних зв’язків.

Рівність для нас означає гідне ставлення до всіх і надання необхідної підтримки кожному у залежності від його потреб.

Інклюзивність означає шанування відмінностей і унікальних рис кожного з нас як особистості, а також формування відчуття співучасті.

Чому це важливо? Соціокультурне різноманіття, рівність і інклюзивність мають вирішальне значення на робочому місці, оскільки сприяють інноваціям, вирішенню проблем і створенню атмосфери взаємоповаги. Наявність різного досвіду й різноманітних думок сприяє появі нових ідей і творчих рішень. Рівність забезпечує справедливість: кожен має доступ до можливостей і ресурсів. Інклюзивність розвиває відчуття співучасті, зміцнює моральний дух і продуктивність працівників. Зрештою, соціокультурне різноманіття, рівність і інклюзивність сприяють успіху організації, залучаючи найкращих працівників, зменшуючи плинність кадрів і ширше втілюючи розмаїття спільноти. Це не лише моральний обов’язок, а й стратегічний крок для досягнення сталого розвитку та конкурентоспроможності в сучасному глобальному взаємопов’язаному світі.

У Lindström ми до всіх ставимося справедливо й із повагою, готові розглянути ідеї кожного працівника, свідомо шукаємо можливості вислухати різні ідеї та погляди під час створення команд і спільної роботи над проєктами. Ми надаємо кожному однакові можливості для розвитку навичок і здібностей, а також просування кар’єрними сходами завдяки численним можливостям навчання й розвитку, чесному та прозорому процесу добору. Ми прагнемо, щоб керівники знали й розуміли різні культури своїх підлеглих; ми створюємо середовище, у якому шанується різноманітність і заохочується справедлива й інклюзивна атмосфера на основі взаємоповаги.