Lindström tüm iş kıyafetlerinde uluslararası standartları karşılamak için dünya çapında geliştirilen süreçleri yakından izler. Bu sayede hem iş birliği kurduğu kurumlara hem de kurumların çalışanlarına iş kıyafetleri konusunda yüksek standartları sunmayı ilke olarak benimser. Gıda alanında ise HACCP ve IFS gibi uluslararası standartların iş kıyafetiyle ilgili maddelerine uygun hizmet verir. Bunu gerçekleştirerek güvenli gıda üretilmesinde rol alır.
Ayrıca gıdayı üretenlerin de iş kıyafetleri açısından yüksek standartlarda bir hizmet almasını önemser.
Lindström, hizmet sunduğu kurumların HACCP ve IFS’nin iş kıyafeti dışındaki gerekliliklerini yerine getirmek için daha fazla zaman kazanmasına katkı sağlar.

IFS nedir?

IFS (International Food Standart), yani Uluslararası Gıda Standardı, üretim ve paketleme sürecinde gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulmuştur. Süreçte tehlike oluşturabilecek riskler meydana gelmeden belirlemek ve ortadan kaldırmak için uygulanan bir güvenlik sistemidir.
Bu sistem 2000 yılında Global Gıda Güvenliği Girişimi’nin (GFSI) gıda güvenliği ve kalite kriterleri hususunda tüm ülkelerin ortak standartları referans alması amacıyla oluşturulmuştur.
Bu sayede girişim, gıda maddelerinin yol açtığı sağlık sorunlarının önüne geçilmesini amaçlamıştır. Dolayısıyla bu standartların amacı hem gıda güvenliğini sağlayarak tüketicilerin sağlığını hem de gıda üreticilerinin itibarını korumaktır.
Marka itibarı bağlı bulunulan pazarda konumun güçlendirilebilmesinde oldukça önemlidir. Lindström de iş kıyafetlerinde IFS gerekliliklerini karşılayarak markalar açısından gıda sektöründe oluşabilecek sorunların da önüne geçilmesine destek olur.

Peki, Lindström bu sürecin neresinde yer alıyor?

Lindström iş kıyafeti koleksiyonu ve hizmetiyle gıda üretiminde çalışan kişileri, çalışma ortamını ve üretimi gerçekleştirilen ürünleri iş kıyafetinden kaynaklı oluşabilecek risklere karşı korur.
Tıpkı HACCP’in iş kıyafeti koşullarını yerine getirdiği gibi Uluslararası Gıda Standardı maddelerine de uygun olarak iş kıyafetlerinin temiz ve hijyenik olmasını sağlar.
Bu konuda Lindström işbirlikçilerinin doğru iş kıyafeti seçiminden, iş kıyafetlerinin hijyen şartlarına uygun olarak temizlenmesine kadar her aşamada yanında olur. Yüksek kalitede hizmet sunar.
Bu sayede iş kıyafeti ve buna bağlı olarak çalışan kaynaklı gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek risklerin önüne geçilmesini mümkün kılar.
Lindström’ün iş kıyafeti hizmetiyle sunduğu kalite ve hijyen standartları, IFS’nin kriterleriyle tam bir uyum gösterir. Ve uluslararası standartlar yakından takip edildiği için herhangi bir değişimde iş kıyafetleri güncellenip standartlara uygun hale getirilir.
Bu uyumla birlikte Lindström, yüksek standartları önemseyen marka ve kuruluşlar için iş kıyafetinin seçiminde en önemli alternatif olarak sektördeki konumunu güçlendirir.

İlgili başlıklar