Lindström, 2035 yılı itibarıyla global ölçekte karbon nötrlüğüne ulaşma hedefini duyurdu. Bu duyuru, firmanın sektöründeki en sürdürülebilir şirket olma kararlılığının devamı niteliğinde. Lindström bu taahhütü yerine getirmek için; Paris anlaşmasının hedeflerini karşılamak adına en güncel iklim bilimiyle, hedeflerin aynı doğrultuda olduğunu onaylayacak olan Bilim Bazlı Hedefler Girişimine (Science Based Targets initiative (SBTi)) katıldı.

En kötü iklim etkilerinin ve dünyanın doğal düzenine zararın önlenmesi için sıcaklık artışının, sanayi öncesi döneme ait seviyenin 1,5°C üzerinde sabit kalması gerektiği öngörülüyor. Lindström, 1,5 derecelik iş azmini hedefleyecek -ki global ısınmayı 1,5°C ile sınırlı tutmayı hedeflemek, aynı zamanda SBTi’nin taahhütleri içerisinde en hırslı olanı.

Ekosistemler ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Anna-Kaisa Huttunen, “Bu yeni hedef, müşterilerimize daha sürdürülebilir hale gelmelerinde yardımcı olma hedefimizle uyumlu. Tüm firmalar, çevresel yüklerini azaltmanın yollarını arıyor. Bizim amacımız, 2035 yılı itibarıyla müşterilerimize karbonsuz tekstil hizmetleri sunmak” diyor.

Şirket genelindeki hırslı hedef çıtayı yükseltiyor

Bu yeni arayış, şirketin uzun zamandır süregelen operasyonlarını daha sürdürülebilir kılma tutkusunu devam ettiriyor. Lindström, çamaşırhanelerindeki su ve enerji tüketimini optimize etmeye 1990’ların erken dönemlerinde başladı ve devamında yıkanan tekstil kilosu başına kaynak tüketim seviyesi yarıya indi. Firma, en büyük yan faktörü ve atık kaynağı olan, 2022 itibarıyla da yarı yarıya azaltacağı tekstil atığının %100’ünü geri dönüştürme hedefini geçen yıl duyurdu. 2004 yılında Sera Gazı emisyonlarını ölçmeye başladıktan sonra firma, bu emisyonları yıkanan tekstil kilosu başına %30 oranında azaltmayı başardı.

Bugün itibarıyla Lindström, her yıl 170.000 tondan fazla tekstil yıkıyor, 24 ülkede 230.000’nin üzerinde müşteriye hizmet veriyor ve her ay yaklaşık 15 milyon tekstil ürününün sirkülasyonunu yürütüyor. Firmanın iş modeli döngüsel ekonomi üzerine kurulu ve Avrupa ile Asya’da operasyonun yürütüldüğü tüm ülkelerde aynı çevresel prensiplere bağlı olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Huttunen, “Sektörümüzdeki sürdürülebilir gelişime liderlik etmek ve müşterilerimize tekstil hizmetleri adına en sürdürülebilir seçeneği sunmak istiyoruz. %100 geri dönüşüm ve en hırslı SBTi taahhütüyle aynı doğrultuda olan şirket genelinde karbon nötrlüğü hedeflerimizle, güvenli bir şekilde çıtayı yeterince yükselttik” diyor.

Karbon nötrlüğüne doğru yolculuk çoktan başladı

Şirket, bu konudaki hedefine ulaşmak için en büyük etkiye sahip üç odak alanı tanımladı. Buna göre Lindström, karbonsuz enerji çözümlerini ve yeşil (çevre dostu) müşteri teslimatlarını hedefleyerek kendi hizmet operasyonlarında iki odak alanında (kapsam 1 ve 2) emisyonları düşürmeye odaklanacak. Üçüncü odak alanıysa kumaşların ham maddesinin şirketin ürettiği emisyonlar üzerinde etkisi olması nedeniyle, ürünlerinde geri dönüştürülmüş ve biyo-temelli liflerin kullanımını artırmak (kapsam 3) olacak.

Huttunen belirlenen hedeflerle ilgili olarak, “Bu amaç doğrultusunda halihazırda birçok adım attık. Birkaç yıl önce, talep edilen ek siparişleri müşterilerimize yakın noktalarda hızlıca üretmemizi sağlayan ve ‘Prodem’ adını verdiğimiz kendi üretim tesislerimizi inşa etmeye başladık. Bu gelişme, stoklarımızın kullanılmaz hale gelme riskini ortadan kaldırdı ve ürettiğimiz tekstil atığı miktarını da düşürdü” açıklamasını yapıyor ve ekliyor:

“Finlandiya’da bu yıl, şirketler grubumuzun emisyonlarına yaklaşık %7 düşüş getirecek olan yeşil elektriğe geçiş yaptık. Aynı zamanda, paydaşlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte geri dönüştürülmüş yeni materyalleri de aktif bir şekilde test ediyoruz. Bu çalışmayı tek başına gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bize hedeflerimize ulaşmamızda yardımcı olacak inovatif paydaşlara ve tedarikçilere ihtiyacımız var.”

İlgili başlıklar