İnsanların %93’ü yıkandıktan sonra iş kıyafetlerini temizler. Temizlediği bu iş kıyafetinin hijyenik olduğunu düşünebilir. Ancak temiz ile hijyenik aynı kavramlar olmadığından gerçek anlamda hijyenin sağlanması için bu yeterli değildir. Dolasıyla evde yıkanan çamaşırlar temizlenmiş olsa da hijyenik olmayacağı için HACCP standartlarının iş kıyafeti hijyen koşulunu karşılamaz.
Bu durum da çalışma ortamında giyilecek temiz ama hijyenik olmayan iş kıyafetlerinin gıda güvenirliliği açısından risk oluşturmasını getirir. Ortaya çıkabilecek bu risk, doğrudan doğruya hem gıda sektöründe çalışanları hem de tüketiciyi kapsamaktadır.
Bu konuda uluslararası geçerlilikteki HACCP’in ne kadar önemli olduğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinde de detaylıca açıklanıyor. İş kıyafetlerinin ne kadar büyük oranda dikkat gerektirdiği ise yönetmelikteki kontrol ve denetim formunda açıkça görülüyor.
Peki, Lindström gıda alanındaki iş kıyafetleri koleksiyonu ve hizmetiyle birlikte bu sürecin neresinde duruyor?

HACCP Nedir?

Lindström’ün iş kıyafeti hizmetiyle HACCP’in iş kıyafeti gerekliliklerini tam olarak karşıladığından bahsetmeden önce HACCP’in ne olduğunu açıklayalım.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları anlamına gelen gıda işletmeleri için uluslararası geçerlilikte bir ürün güvenliği sistemidir. Kısaca Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmıştır. Bu sistem, üretimden tüketime kadar tüketicinin sağlığını ve güvenli gıda tüketimini korumayı amaçlamaktadır.
Bu konuda temel aldığı iki nokta şunlardır:
1- Sağlıklı gıda üretimi için gerekli hijyen şartlarının belirlenmesi ve bu şartların sağlanması.
2- Üretim ve servis aşamalarında tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması.

Lindström İş Kıyafeti Hizmetiyle Ne Sunuyor?

Lindström iş kıyafetlerini yüksek standartları baz alarak hijyenik hale getirdiği için, Lindström tarafından yıkanmış iş kıyafetleri HACCP standartlarını da karşılamaktadır.
Lindström iş kıyafeti koleksiyonu ve hizmeti sürecinde neleri sunduğunu sıralayacak olursak:

1- Doğru iş kıyafeti seçimi
2- Doğru yıkama yöntemiyle gerekli hijyenik koşulların sağlanması
3- Bakım ve onarım
4- Hijyenik teslimat
5- Doğru depolama
6- Dolap servisi hizmeti

Bu noktalara dikkat edilmesi elbette çalışma ortamını, üretim alanını ve ürünleri koruduğu gibi çalışanların da sağlıklarının korunmasında rol alan bir etkililiktir.
Sürecin başından sonuna kadar takibinin dikkatli yapılması iş kıyafetinin hijyen şartlarına uygun olarak temizlenmesinden sonra çalışanların kullanımına kadar olan teslimat sürecinde herhangi bir bulaşmayı da engellemek açısından önemlidir.
Lindström’ün iş kıyafeti koleksiyonu ve hizmeti de HACCP’in iş kıyafeti konusundaki bütün gerekliliklerini karşılaması bakımından bu konuyu temelli çözmek isteyen firmalar açısından önemli bir alternatiftir.
Bu konuda sizinle çalışmaktan büyük heyecan duyacağımızı şimdiden belirtmek isteriz.

İlgili başlıklar