Ağır Sanayi Bakanlığı IAS sekreteri Girish Shankar ve IAS CEO – FSSAI’si Pawan Agarwal, Lindstom, Hindistan tarafından organize edilen yuvarlak masada Hindistan’ın Endüstriyel İş Gücü için Hijyen & Güvenlik ihtiyaçlarına takviye sağlıyor.

Sektörde Finlandiya Elçiliği tarafından desteklenen fikir liderleri, Mart ayında çalışanlarına başarı kazandırmak için yöntemler ve iş güvenliği hesaplamaları için kontrol amaçlı olarak ihtiyaçlarına açıklık getirmek üzere bir araya geldiler.

Organizasyon, sektörlerde durmaksızın süren iş gücü misyonu için temel etkenlere yönelik duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Bu organizasyon, Ağır Sanayi Bakanlığı sekreteri Girish Shankar, CEO – FSSAI Pawan Agarwal, Shell’in Hindistan Teknik İdaresi Başkanı Akhil Jha, Vista Gıda’nın CEO’su Bhupinder Singh, Pirelli’nin Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş ve Sri Lanka Ticari Direktörü Akash Rathore, Vizag Deniz Ürünleri İhracatçıları Kurumu Baş Yöneticisi ve Sprint İhracatı İdare Müdürü G. Pawan Kumar gibi endüstrideki önemli isimleri bir araya getirdi.

Pawan Agarwal ve Girish Shankar, kendi sektörlerindeki işveren refahını gündeme getirmek ve düzenlemek için hükümet girişimlerinin altını çizerken endüstrideki gündem planı üzerine bakış açısı da kazandırmış oldu.

Özellikle gıda endüstrisi konusuna ışık tutarak IAS’ın CEO – FSSAI’si Pawan Agarwal şu şekilde belirtti “Hindistan’da hijyen standartlarını geliştirmek için yapılması gereken çok fazla şey var. Çok az yerde hijyen standartları bulunuyor bu yüzden bu konuya katkıda bulunmak zorundayız ve bu gerektiği kadar detaylı bir şekilde tartışılmayan bir konu. Şimdiye kadar ilk kez özellikle hijyen ve güvenlik konusuna odaklı bir organizasyon düzenlenmekte. FSSAI, her zaman tüm vatandaşlarının yaşamlarını ilgilendiren girişimler serisi düzenliyor. Biz onlara besin ve yaşam gıdası çevresindeki girişimler diyoruz. Bu girişim ilk adımda evde, ikinci adımda okulda, üçüncü adımda burada da konuyla ilgili olarak iş yerinde ve son olarak dışarda yediğimizdeki güvenli ve besleyici gıda üzerinedir.” Ayrıca Pawan Agarwal, bu yönde Lindstrom’un çabalarını da taktir etmiştir.

Yuvarlak masada konuşan Ağır Sanayi Bakanlığı sekreteri Girish Shankar şu şekilde belirtti “Yasal sistemin, iş gücü için hijyen ve güvenliği kesin hale getirdiği kanıtlanmıştır ancak faaliyete geçirme kısmı en büyük sorun ve bu konuda sanayi ortaya çıkmak zorunda. İş bakış açısından düşünürsek, tüm çalışan ve ilgili taraflar için güvenlik ve hijyen konusunda sağlık bakım maliyetini önemli derecede azalttığından, iş anlayışının bu durumu kesin hale getirmesini sağlıyor.”

Girish Shankar ayrıca iş kıyafeti konusunu ön plana çıkarmada Lindstrom’un çalışmalarını yorumladı ve bu alanda sanayilerin yönetim ekiplerinin gereken odağa varmak için çalışmalar yapmalarını umdu.

Lindstrom Hindistan’ın İdari Yöneticisi Anupam Chakrabarty şunu belirtti “Hindistan’ın kurulan tek iş kıyafeti firması olarak, endüstriyel iş gücümüzün hijyen ve güvenliği Lindstrom’a oldukça hitap eden bir noktadır. Hindistan tarafında Başvekil Modi’nin yaptığı girişimle birlikte inanıyoruz ki bu, sektörler arasında dikkat gerektiren bir konu. Ve umuyoruz ki bugün bu platformda paylaşılan farklı bakış açılarıyla birlikte gittikçe daha da artan endüstri liderleri, Hindistan’ı dünya için bir güvenlik ve hijyen imal eder hale getirmek üzere farkındalığı arttırmaya devam edecekler.”

Gıda Endüstrisi’ndeki diğer önemli konuşmacılar arasında Sprint İhracat’ın İdari Yöneticisi gibi OSI Grup Şirketleri ve Vista Gıda’nın CEO’su da uygun hijyen, özü olmayan faaliyetlerin dış kaynak kullanımı ve bu yönde Lindstrom’un çabalarının altını çizdi.

“Lindstrom, iş verenlerin iş kıyafetleriyle ilgilenildiği kadar hijyen ve güvenliğe nasıl bakılması gerektiği konusunda gıda işleme endüstrisine farklı bir yön ve boyut kazandırmıştır.” diyerek Vizag Deniz Ürünleri İhracatçıları Kurumu Baş Yöneticisi ve Sprint İhracatı İdare Müdürü G. Pawan Kumar paylaşımda bulundu.

“Lindstrom, artık esas iş faaliyetlerine konsantre olurken hayatımızı daha kolay bir hale getirdi. Lindstrom, iş yeri ve iş gücünün güvenliğini arttırmak ve aynı zamanda yüksek hijyen seviyesine ulaşmak üzere özel endüstriler için kumaş ve tekstili uygun hale getirme anlayışında bir uzmandır.” diye belirtti Vista Gıda’nın CEO’su Bhupinder Singh.

Hindistan’daki Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti, oturuma Finlandiya’dan hijyen ve güvenlik üzerine yapılan en iyi etkinliklerin altını çizerek global bir bakış açısı kazandırdığı sırada UNICEF’in Hijyen Uzmanı Francis Odhimabo, Lindstrom’un ve UNICEF’in bir ülkedeki kültürü oturtmakta ne kadar yol kat edilebileceği, çocukluktan itibaren temizlik, hijyen ve güvenlik ile ilgili farkındalık yaratmanın önemini savunma faaliyetlerini desteklemek amaçlı taban seviyede birlikte çalışmalar yaptılar.

Yerel Hindistan web sitemiz üzerinden hakkımızda daha fazlasını burada okuyabilirsiniz.

İlgili başlıklar