Yapılan araştırmalara göre iş kıyafetlerini evde yıkamak kıyafetlerin koruyucu özelliklerini etkileyebilir. Hatta sektöre göre bu durum çalışanın, çalışan ailelerinin ve işin güvenliğini bile tehlikeye atabilir. Bu sebeple hijyen faktörleri dikkate alınarak doğru bir süreç yönetimi gerçekleştirilmeli.

AB mevzuatlarına göre tüm bu süreç yönetimi zaten işveren tarafına ait olmalıdır. Yani işverenler çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden yasal olarak sorumludur. Çalışanlarının sektör ve sektörün beraberinde getirdiği “Endüstriyel Hijyen” faktörlerine uygun iş kıyafeti giyiyor olması bu konu içinde yer almaktadır. İşverenlerin, iş kıyafetinin kullanım durumunu takip ederek, kıyafetlerin doğru standartları karşıladığını ve koruyucu özellikleri devamlı olarak koruduğunu takip etmesi gerekir.

Takip için belirlenen uluslararası standartların temeli de endüstriyel hijyen koşullarına dayanır. Önce neymiş bu endüstriyel hijyen buna bir bakalım.

Endüstriyel Hijyen(İş Hijyeni) Nedir?

AIHA (American Industrial Hygiene Association – Amerikan Endüstri Hijyenistleri Birliği) endüstriyel hijyeni şu şekilde tanımlar:

İş yerinde hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel etmenleri, stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.

Bu nedenle çalışma ortamındaki tehlikelere maruz kalmamak, çalışan nüfusun sağlığı ve iş verimliliğinin artması için endüstriyel hijyen büyük bir önem taşır. Endüstriyel hijyen koşullarını sağlamak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik hijyen olmak üzere üç başlık altında belirli değerlendirmeler yapılır. Endüstriyel hijyen alanı da bu faktörlerin ölçüm, test ve analizlerle tespitini yapmakla ilgilidir. Ek olarak koşulların sağlık üzerinde etkilerini değerlendirme ve gerekli tedbirlerin alınması uygulamalarını da içermektedir.

1. Fiziksel Hijyen Faktörleri

Fiziksel hijyen faktörleri; iş yeri ortamında bulunan elektromanyetik alan, iyonize ışınlar, non-iyonize ışınlar, termal radyasyon, yüksek ve alçak basınç, gürültü, titreşim ve aydınlatma gibi unsurlardan meydana gelir.

Aşırı gürültülü veya basınçlı ortamlarda çalışmak, duyma yetisine zarar verebilir. Böyle bir durumda işveren, çalışanlarının koruyucu kulaklık ile çalışmalarını sağlamalıdır. Ayrıca elektromanyetik alan, radyasyon veya iyonize ışınların olduğu bir ortamda çalışan işçilerin ortam tehlikelerine karşı koruyucu iş kıyafeti kullanılması gerekir. Bu sayede hem çalışanın sağlığı korunacak, hem de çalışan kendini güvende hissedeceği için daha verimli çalışmalar ortaya koyacaktır.

Her sektörde ayrı standartlar ve oluşabilecek tehlikeler olduğundan tespit aşaması ve araştırma sürecine ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda biz de tüm sertifikalı iş kıyafeti koleksiyonlarımızda gerekli tüm mevzuat ve standartlara uygun üretim yapıyoruz. Ayrıca sektörünüz ne olursa olsun iş kıyafetlerinde güvenlik ve hijyen garantisini veriyoruz.

2. Kimyasal Hijyen Faktörleri

Kimyasal hijyen faktörlerinin kapsamı; korozyon, tahriş, alerjik reaksiyonlar, boğulma, kanser, üreme etkileri ve sistematik zehirler gibi unsurları barındırır. Kimyasal madde üretimi yapan endüstrilerde (çamaşır suyu, deterjan gibi ana bileşeni kimyasal olan ürün üretimleri yapan alanlarda) bu unsurlar sorun teşkil edebilir. Çünkü kullanılan maddeler, cilt ile teması halinde veya herhangi bir soluma durumunda tahriş, boğulma yada zehirlenme gibi durumlar yaratabilir.
Bu yüzden endüstriyel hijyen koşulları belirli güvenlik önlemleriyle birlikte sağlanmalıdır. Bone, maske, eldiven gibi yan ürünlerin tedariğinin eş zamanlı olarak sağlanması güvenli çalışma ortamları için şarttır.

Düzenli sterilizasyon için devamlı yıkanmaya dayanıklı kumaşlardan üretilen ürünler olmalı ve ürünler tedbirlerin tamamlanması için belirli standartları baz almalıdır. Global ve yerel olarak kategorilendirilen bu standartlarda farklılıklar gösterebilir. Cep olmaması gibi sektöre göre değişen detayların tümü aslında çalışan güvenliği ve sağlıklı üretim açısından fayda sağlar.

3. Biyolojik Hijyen Faktörleri

Biyolojik hijyen faktörleri; bulaşıcı hastalıklar, biojenik alerjenler, canlı organizmalar ve biyojebik toksinler gibi unsurlardan meydana gelir. Mikro düzeyde incelemeler sonucu belirlenen bu faktörler, çoğu durumda uzun vadeli ve hayati risklerin engellenmesini hedefler.

Gözle görülmeyen mikro organizmalı canlılar (virüs, bakteri gibi) bazı durumlarda insan hayatını tehlikeye atabilir. Örnek olarak son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü insan hayatını tehdit eden, biyolojik faktör grubunda değerlendirilebilir. Bu ve buna benzer organizmalar gözle görülmediği için elde, kıyafetlerde veya ayakkabılarda farkında olmadan taşınabilir.
Ek olarak düzenli yer, duvar gibi alanların temizlenmesi gerekir. Unutulmaması gereken tam hijyen için bütün bir değerlendirme şarttır. Bu bağlamda sunduğumuz paspas hizmetimiz; işyerinizin ihtiyaçlarına göre ürettiğimiz paspaslar ile temizlik süresinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca tesisleriniz sürekli temiz kalır ve daha şık bir görünüme sahip olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde bulunan 8. madde, kanserojen ve mutajen maddelerle çalışan sektörler için iş yerlerini baz alır. Mekanlarda zemininin, duvarların ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini hijyen şartlarının yerine getirilmesini öngörür. 12. madde hijyen ve kişisel korunma için çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesini zorunlu kılar. Ayrıca 16. madde işverenin kişisel ve mesleki önlemleri hemen alabilmesi adına gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği ile ilgilidir.Yani önlemler kişisel, işveren kaynaklı ve profesyonel destekli bir şekilde ilerlemelidir.

Endüstriyel Hijyen(İş Hijyeni) Amacı Nedir?

Mekanlarda sağlanan endüstriyel hijyen, çalışanların üzerinde ruhsal ve fiziksel olarak en iyi ve en yüksek sonuçları getirir. Amacı çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını tespit etmek ve çalışanları korumaktır.
Bu bağlamda önce, çalışan ve işveren bilinci ardından Lindström tecrübesi bir bütün oluştursun ve güvenli çalışma ortamları yaratılsın. Kiralama hizmetinin sürekliliği ve Lindström tecrübesi ile iş kıyafetleri ve paspaslarda sürekli hijyen için görüşmeyi heyecanla bekliyoruz.

İlgili başlıklar