BRC (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) Küresel Gıda Güvenliği Standardı Sertifikası, İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC)’nin BRCGS Gıda Teknik Standartları’nın geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. Amacı tedarikçilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak ve perakendecilerin sattıkları gıda ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini tetkik etmek olan BRC Küresel Gıda Güvenliği Standardı 1998 yılında, endüstrideki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Bu sertifika günümüzde dünya genelinde, güvenli gıda üretimine ve güvenilir tedarikçilerin seçimine yardımcı olmak için bir çerçeve olarak kullanılmaktadır. BRCGS standardı amacı perakendecilerin gıda üretimi yapan üreticileri değerlendirmesini sağlamaktır. BRC Gıda Sertifikası, perakendecilerin ve gıda üretimi yapan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesini sağlar. Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının uygulanması amacıyla denetim yapar.

İşleyiş Süreçleri

BRC gıda denetimi sonucunda standardın şartlarını yerine getirmiş kuruluşlar 6 aylık ya da 1 yıllık olmak üzere iki tür belge almaya hak kazanırlar. Sertifika süresini kuruluşun tetkikte aldığı sertifika derecesi belirler. BRCGS Gıda Güvenliği Standardı’nda AA, A, B, C ve D olmak üzere 5 tane seviye mevcuttur. AA en yüksek seviye olmakla beraber; AA, A ve B seviyesinde belgelenen kuruluş için sertifika geçerliliği 1 yıl olarak verilir. Diğer seviyelerde ise bu süre 6 aydır. İlk girilen tetkik tarihinden itibaren 12 ay ya da 6 ay geçmeden, yenileme denetimi yapılması gerekir.

BRC Gıda Güvenliği Standardı Kriterleri Nelerdir?

Tedarikçi firmaların bahsedilen bu standartlara uygunluk sağlyabilmeleri için bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterler temel 6 gruba ayrılmıştır ve aşağıda sıralandığı gibidir.

1. HACCP Tehlike Analizleri
2. Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi
3. Kalite Yönetim Sistemi
4. Tesis Çevre Standartları
5. Ürün Kontrolü
6. Süreç Kontrolü, Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları

Bu Sertifika Ne Gibi Faydalar Sağlar?

1. Tüketicinin tedarikçilere olan güvenini arttırır.
2. Perakende dağıtım ağı ile güçlü bağlar kurar.
3. Üretimin verimliliğinin arttırır.
4. Önemli gıda risklerini en aza indirir.
5. Kalite, hijyen ve ürün güvenliği gibi geniş bir kapsam sunar.
6. İç süreçlerin etkili kontrol edilmesini ve hata yapma riskinin en aza indirilmesini sağlar.
7. Gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirir.

Lindström iş kıyafeti hizmeti, BRC Gıda Güvenliği Standartları gerekliliklerini tüm ayrıntılarıyla sağlar. Küresel olarak kabul edilmiş ve uygulanmakta olan bu standartlar dahilinde çalışmak isteyen tüm firmaları detaylı bir görüşme için iletişime geçmeye davet ediyoruz.

İlgili başlıklar