Farma sektöründe kontaminasyonu önlemek ve tıbbi ürünlerin kalitesini sağlamak için uygun hijyen şarttır. Bu yazıda, odaklanmanız gereken dört kilit alan hakkında bilgiler verilmektedir.

Farma sektöründe hijyen, hem son tüketicilerin hem de çalışanların güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir. Burada odaklanmanız dört kilit alan vardır: üretim hijyeni, personel hijyeni, tesis ve yüzey dezenfeksiyonu ve performans izleme.

Bu blogda uzmanlarımız, üretim aşamasından son ürüne kadar dört alanda da uygun hijyenin nasıl sağlanacağına dair ipuçlarını paylaşmaktadır.

Üretim hijyeni

Personel hijyeni

Tesis ve yüzey dezenfeksiyonu

Performans izleme

1: Üretim hijyeni kontrollü bir ortam gerektirmektedir

Üretim hijyeni, üretim sürecini ve son ürünü güvenli hale getirmenin ilk adımıdır. Bu uygulamaların izlenmesi, farmasötik üretim tesislerinde en iyi sanitasyon standartlarının korunmasına yardımcı olacak ve ilaçların kalitesinin kötü etkilenmemesini sağlayacaktır:

 • Kontrollü bir ortama odaklanın: Temiz oda, havadaki mikropları, tozu, kimyasal buharları ve aerosol parçacıkları düşük seviyede tutmaktadır.
 • Manuel dezenfeksiyon işlemine ek olarak klasik, steril veya mikrobiyal filtreli dezenfektanlar kullanın.
 • Hidrojen peroksit buhar jeneratörüyle dezenfeksiyon sürecini düzenli hale getirin. Bu güçlü makineler, üretim biriminin ve ekipmanının hızlı ve etkili bir şekilde dekontaminasyonunu sağladıkları için gün be gün daha popüler hale gelmektedir.
 • Tüm temizlik ekipmanının optimum ergonomi, sterilizasyon ve temiz oda süreçlerinin gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
 • Temizlemesi zor yüzeyleri belirlemek için binayı dikkatlice kontrol edin ve bu alanları etkinlik açısından laboratuvarda test edilmiş ve endüstri güvenlik standartlarına uygun dezenfektanlarla temizleyin.
 • Kirliliklerin yayılma riskini en aza indirmek için depolama alanlarında ve yürüyüş yollarında çimento kullanın.
 • Bileşenlerin, ilaç kaplarının, kapakların, etiketlerin, proses materyallerinin ve ilaç ürünlerinin bir veya daha fazla tesis içinde hareketini, kontaminasyonu önleyecek şekilde tasarlayın.

2: Personel hijyeni, doğru giysiler ile başlar

Üretim tesislerinde, ekipmanlarda, hammaddelerde ve ürün ambalajlarında hijyeni sağlamak için alınan önlemlere rağmen birincil bulaşma kaynaklarından biri de çalışanlardır. Uygun ve hijyenik iş kıyafeti kullanmak, yüksek güvenlik standartlarını sürdürmek ve son tüketicilerin güvenliğini sağlamak için çok önemlidir:

 • Üretim tesisi, depolar, yükleme ve boşaltma ünitesi gibi belirli çalışma alanlarında hijyenik iş kıyafeti kullanımını uygulayın.
 • Aseptik üretime erişimi olan tüm personelin uygun kıyafetleri kullanabilmeleri için her zaman yeterli sayıda ve doğru hijyenik iş kıyafetlerinin mevcut olduğundan emin olun:
  • Giysiler, vücut tarafından üretilen mikroorganizmaların ve vücuttan döküntü halinde atılan partiküllerin bulaşmasını önlemelidir;
  • Önlükler sterilize edilmeli ve döküntüyü engelleyecek şekilde cildi ve saçı örtmelidir (ör. şapkalar, bıyıklar ve sakallar için maskeler, koruyucu gözlükler, vb.);
  • Birden fazla parçalar halinde kıyafetlerde üst üste gelen parçalar arasında yeterli bariyer bulunmalıdır (ör. eldivenler ve tulum kolları arasında)
  • Eldivenler sık ​​sık dezenfekte edilmeli ve yırtık veya kusurlu önlükler hemen değiştirilmelidir
 • Hijyenin önemi ve hijyenik giysilerin doğru kullanım şekli hakkında eğitimler düzenleyin (ör. Üretim ortamından uzaktayken veya kantin ve sigara içme alanlarında veya tuvaletlerde koruyucu giysilerin kullanılmaması konusunda).
 • Giysilerin yıkanmasına dikkat edin: Bu süreç, sadece ve sadece onaylı bir yüklenici tarafından veya sektörde tanımlanmış kriterleri uygulayan bir kurum içi tesis tarafından yapılmalıdır. İş kıyafetlerinin yıkanması konusunda en yüksek hijyen standartlarını sağlamak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
  • İş kıyafetini etkili bir şekilde temizlerken ve sektör standartlarına uyum sağlayın
  • Kirli ve temiz iş giysisinin uygun şekilde ayrıldığından emin olun
  • Temiz iş kıyafetlerini kontaminasyona izin vermeyecek çanta veya kılıflarda saklayın
  • Çamaşır yıkama işleminin validasyonunu yapın ve bu süreci sürekli iyileştirin

Farma sektöründe iş kıyafeti ve çamaşırhane hizmetlerinin önemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

3: Tesis ve yüzey dezenfeksiyonu kontaminasyonla mücadeleye yardımcı olmaktadır

Etkili üretim ve personel hijyeni uygulamasının yanı sıra, tesisi ve tüm yüzeyleri dezenfekte etmek için uygun önlemler alınmalıdır. Bu önlemler şu şekilde alınabilir:

 • Etkinlik, kullanım kolaylığı ve iş güvenliği açısından test edilmiş, yüksek kaliteli, sektör onaylı sterilizasyon ürünlerini kullanın.
 • Duvarların, tavanların ve zeminlerin yıkanabilir olduğundan ve bu yüzeylerde çatlak bulunmadığından emin olun. Kontaminasyon oluşumunu ve kirleticilerin yayılmasını önlemek için düzenli temizlik ve dezenfeksiyon önem taşımaktadır.
 • En iyi el hijyen standartlarını sağlamak için yüksek performanslı el dezenfektanlarını ve dağıtım sistemlerini kullanın – en kritik önleyici tedbirlerden biri, personelin ellerinden mikrop bulaşma riskinin önlenmesidir.

Farma sektöründe kontaminasyon nasıl önlenir?

4: Performans izleme, dijital araçlarla sorunsuz ve kolay bir şekilde yürütülebilmektedir

Sadece hijyen stratejilerini uygulamak yeterli değildir, alınan önlemlerin etkisini izlemek, süreci analiz etmek ve sürekli iyileştirmek de aynı derecede önemlidir. Sürecin takibi, dijital araçların yardımıyla, etkili ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

 • Sorunlu alanları tespit edin ve riskleri ortadan kaldırmak ve süreçleri iyileştirmek için gerekli önlemleri alın.
 • Tüm üretim, depo, iş kıyafeti ve temizlik sürecinin güncel bir tablosunu sağlayan dijital araçlarla hijyen performansını izleyin.
 • Süreçlerin sorunsuz çalıştığından emin olmak ve süreçteki riskleri önlemek için bu verileri kullanın.
 • İzleme verilerinin GMP Standartlarını karşıladığından emin olun.

Lindström’ün temiz oda ve iş kıyafeti hizmetlerinin farmasötik üretim süreçlerinizi nasıl kolaylaştırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın.

İlgili başlıklar