İş yerinin yükümlülüğü olan çalışanlarına rahat ve güvenli bir çalışma alanı sağlayarak çalışanlarını iş yerinde oluşabilecek çeşitli kazalardan korumak, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır. Alınan önlemler her sektörde farklı şekillense de aslında temelde iş güvenliğini hedefler. Bu güvenliği sağlamak için gerekli koşullar da yerel ve uluslararası bazı sertifikalar ve standartlarla garantilenir. İş kıyafetlerini baz alan En 340 standardı gibi…

Genel olarak standartlar iş yerinde oluşabileceği tespit edilen risklerin veya muhtemel tehlikelerin göz önüne alınmasıyla şekillenir. Mesela toplu koruma yöntemleriyle önlenemeyen veya alınan teknik önlemlere rağmen riskin istenilen düzeye indirilemediği durumlarda kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Koruyucu giysilerin kullanımı arttıkça iş yerinde yaşanan kaza oranlarında da ciddi azalmalar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yani iş güvenliği kapsamında iş kıyafetlerinin kişisel koruma sağlaması oldukça önemlidir.

Özellikle riskli iş alanlarında koruyucu giyim ürünlerinin kullanılması hayati bir gerekliliktir. Bu sebeple mesai saatleri içerisinde farklı kaynaklardan gelebilecek tehlikelere karşı iş kıyafetleri risk seviyelerine göre özelleştirilmiş standartlara sahip olmalıdır. Her iş yerinde farklı riskler barındığından iş güvenliği kıyafetleri birbirinden ayrışan özellikler taşımaktadır.  En 340 standardı da tüm koruyucu giysilerin sahip olması gereken temel özellikleri içerir. Tabii iş ortamındaki risk çeşidine göre EN 34O’ın  diğer koruyucu giysi standartlarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir.

İş Kıyafetleri Standartları

İş güvenliği kapsamında tüm koruyucu giysilerin üretim aşamasında geçerli olan, yerel TS standartları; ulusal EN standartları bulunmaktadır. Belirlenen bu standartlar üretici firmalara karşı tüketicilerin yani işçilerin korunması sağlar,  iş kıyafeti üreticilerinin belirlenen bu gerekliliklerden ve yeniklerinden haberdar olmaları ve ürünlerinde belirtilen özellikleri sağlamaları şarttır.

EN (European Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. Söz konusu standartlar; Avrupa Standartları Komitesi (European Committee for Standardization/ CEN) tarafından geliştirilmiştir. Her üye ülkenin sağlık ve güvenlik yönetimi tarafından kontrol edilmesi ve uygulanması gereklidir. Koruyucu giysiler için belirlenen başlıca En standartları şu şekilde sıralanabilir:

 • EN 343:  Yağmurluk standardı
 • EN 340: Genel iş kıyafetleri standardı
 • EN 467: Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı
 • EN 465: Kimyasallara karşı kıyafeti standardı
 • EN 20471: Reflektif kıyafet standardı
 • EN 469: İtfaiyeciler koruyucu kıyafet standardı
 • EN ISO 11612:Isı ve alevden koruyucu giyecekler standardı (eller hariç)
 • EN ISO 11611:Kaynak sıçramalarına karşı koruyucu kıyafet standardı
 • EN 1149: Elektriksel boşalma önlemek amacıyla elektrostatik yük yayıcı giyecek standardı
 • EN 61482: Elektrik arkından kaynaklı termal tehlikelere karşı koruyucu giyecek standardı
 • EN 412 :Kesilmeye karşı önlük standardı
 • EN 464: Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu kıyafet standardı
 • EN 1073-1:Radyoaktif kirliliğe karşı kıyafet standardı.

Koruyucu iş kıyafetleri standartlarından biri olan En 340 ise genel iş kıyafetleri için kabul gören Avrupa standardıdır. Koruyucu giysi olarak satılan istisnasız tüm giyim ürünlerinin ilgili standartta uygun olması gerekir. Ancak çoğu zaman En 340 standardı tek başına kullanılamaz. İşteki risk seviyesine ve çeşidine göre EN 343 vb. gibi belirli koruyucu giysi standartlarıyla birlikte kullanılan bir referans ölçüsüdür.

En 340 standardı koruyucu giysinin sahip olması gereken; zararsızlık (sağlık dostu), beden ölçüsü gösterimi, ergonomisi, eskimesi, uyumluluğu gibi genel performans gerekliliklerini içerir. Bahsedilen genel gereksinimler imalatçı tarafından koruyucu giyside sağlanması gereken özelliklerdir. En 340 standartlarına uygun koruyucu giysilerin özelliklerinin ayrıntılarını öğrenmek isteyenler detayları aşağıda bulabilir.

Ergonomi:

Konfor, ağırlık ve tasarım hususları dahil olmak üzere giysi için ergonomik gereksinimleri ifade etmektedir. Yeterli korumanın sağlanmasıyla uyumlu olarak kullanıcıya mümkün olan en iyi konfor derecesi sunulmalıdır. Tasarım gücü ve verimliliğine zarar vermeden mümkün olduğu kadar hafif olmalıdır.

Zararsızlık (sağlık dostu):

Kullanılan malzemelerin kullanıcıya olan zararsızlığını ifade etmektedir. Koruyucu giyim ürünlerinde kullanılan malzemeler ve bileşenler, kullanıcı üzerinde olumsuz etkilere sebep olmamalıdır. Giysilerde bulunan kullanıcı ile temas eden parçalar; pürüzlü, keskin kenarlı ve çıkıntısız olmalıdır.

Eskime:

Belirli sayıdaki temizlik işlemine dayanıklı olmalıdır. Kısa sürede renk değişikliği ve boyut değişikliğinin performans seviyelerine zararlı etkileri gözlenmemelidir.

Beden Ölçüsü Gösterimi:

Kullanıcının boyuna, göğüs ve bel çevresine göre boyutlandırma gereksinimleri ve giysi etiketinde giysinin sığacağı vücut boyutlarını gösteren bir piktogramın kullanılması gerekliliğini ifade etmektedir. Piktogram üzerindeki işaretler, giysinin boyutlarıyla değil, vücut boyutlarıyla ilgilidir.  Koruyucu giysinin etikette belirtilen vücut ölçülerine sahip bir kişi tarafından kullanılabileceği anlamına gelir. Beden ölçüsü gösteriminde yer alan bilgiler:

 • ceketler için: vücut yüksekliği ve göğüs çevresi.
 • pantolonlar için: vücut yüksekliği ve bel çevresi.

Belirtilen aralıklar normalde çevre için 4 cm ve vücut yüksekliği için 6 cm’dir; aralıklar birleştirilebilir.

Etiketleme:

Etiket açıkça görünür ve okunaklı olmalıdır. Koruyucu giysiyle alakalı tüm işaretlerin etiket kısmında bulunması şarttır.

İşaretleme:

Uyarı cümleleri gibi bilgi amacıyla verilen ifadeler,  ürünün teslim edileceği ülkenin resmi dilinde/dillerinde olmalıdır. İşaretleme ve piktogramlar, verilen mesajın hemen anlaşılabilir olması için yeterince büyük olmalı ve kolayca okunabilen rakamların kullanımına imkân tanımalıdır. Bu kapsamda üründe yer alacak işaretlemeler:

 • CE işareti
 • temizlik ve bakım sembolleri.
 • üreticinin adı veya logosu.
 • giysi tipi (üreticinin referansı).
 • boyut tanımı (piktogram)
 • taşıdığı belirli standart referanslar
 • diğer gerekli piktogramlar

Kullanıcı için bilgiler:

Satıcı ve kullanıcı için verilmesi gereken ürünün performansı ile alakalı bilgilerdir. Bunlar;

 • üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • ürünün adı ve referansı.
 • ilgili ürün standardına referans.
 • piktogram ve elde edilen performans seviyeleri hakkında açıklama.
 • kullanım talimatları, örneğin kullanım öncesi güvenlik kontrolleri, özel kullanım alanı ve kullanım sınırlamaları (belirli koşullarda aşınma süresi) vb.
 • saklama ve bakım talimatları, temizlik ve dezenfeksiyon talimatları vb.
 • nakliye için paketleme talimatları.

Çalışma ortamında, çalışan nüfusun maruz kalabileceği tehlikelere karşı risk seviyesine göre kişisel koruyucu önlemler almak iş kazalarını düşürecek ve iş verimliliğinin artıracaktır.  Lindström markası çatısı altında üretilen tüm  koruyucu giysi ürünleri En 340 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. İşletmelerin en önemli değeri olan çalışanlarımızın sağlığını gözetmek ve güvenliğini sağlamak temel amaçlarımızdandır. Bu amaçla birlikte çalışacağımız her marka ve sektör bizde aynı heyecanı ve motivasyonu sağlar. Detayları konuşmak için sabırsızlanıyoruz.

İlgili başlıklar