Lindström’ün Kurulu ve yönetimi

Lindström’ün Kurulu hem profesyonel kurul üyeleri hem de hissedarların temsilcileri dâhil olmak üzere yedi kişiden oluşur. Kurul; Grup’un misyonunu, vizyonunu ve stratejisi ile risk yönetimi yönergelerini onaylamanın yanı sıra Grup’un sonucunu, finansmanını ve yatırım bütçesini onaylar, önemli edinimlere ve şirket genişlemesine karar verir, maddi varlıklara ve Grup varlıklarına ilişkin kararlar verir.

Grup’un bağlı ortaklıklarının kurulları başlıca Grup’un Yönetim Ekibi’nin üyelerinden oluşur. Bu Kurul ya bir kurul üyesinin ya da CEO’nun bahsettiği risk yönetimine ve kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin konularla ilgilenir.

Harri-Pekka Kaukonen
Yönetim Kurulu Başkanı

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Bağımsız üyeler, ör. Lindström’ün çalışanı olmayan ya da Lindström’de hisse sahibi olmayan üyeler, Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen ve Kalle Kantola ’dir.

Lindström’ün Yönetim Ekibi

Bu Kurul, CEO’yu atar. Bu CEO kaynak ayırmanın yanı sıra uluslararasılaştırmanın gelişimiyle yükümlüdür, Yönetim Ekibi’nin faaliyetlerine yol gösterir, Kurul ve sahiplerle iletişimi ve dış haberleşmeleri korur. CEO ise Yönetim Ekibi’ni atar ve rollerinin dağılımı ile çalışma modeline karar verir.

Yönetim Ekibi şirket çevresini izleyip yorumlamakla, Grup seviyesi misyonu, vizyonu, strateji ile iş faaliyet süreçlerini uygulamak ve izlemekle, yıllık planlamayla ve faaliyetleri ölçmekle, faaliyetlere ve uluslararasılaştırmaya yol göstermekle, hizmet seçiminin gelişimiyle, Grup politikalarının tanımıyla, değerlerin gerçekleştirilmesinin izlenmesiyle, örnek teşkil etmekle kurumla iletişim kurmalarla yükümlüdür.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources
Managing Director, Comforta Oy

 

Petri Vapola
CFO

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

 

Denetçiler

Ernst & Young Oy (baş denetçi olarak Yetkili Bağımsız Muhasebe Uzmanı Juha Hilmola).